Spring naar inhoud

Tilburgse kermis businessplan voorpagina
Klik op de afbeelding om het plan te downloaden en /of te openen op .pdf (Adobe Reader)

Terwijl de Tilburgse Kermis weer volop draait, voorzien van een nieuwe huisstijl en logo, ligt er een toekomstvisie op tafel die zich richt op de kermis in 2020, wanneer de 450-ste editie zal worden gevierd. Deze toekomstvisie is ontwikkeld door Dreamport Leisure Consultants BV in samenwerking met kermiswerkgroep stakeholders (KWS - 'stakeholders' zijn belanghebbenden [red.]) bestaande uit kermisbonden, horeca, winkeliers, bewoners, overige partijen en de gemeente Tilburg.

Deze toekomstvisie gaat uit van drie scenario's voor de komende vier jaar; behouden zoals het nu gaat, een minimale en een maximale variant. In het minimale scenario blijft de kermis grotendeels zoals deze nu is en wordt er vooral ingezet op reclame, gericht op de stad en de regio. Volgens het maximale scenario zal de Tilburgse Kermis als kermishoofdstad van Europa moeten gaan gelden en daarvoor is samenwerking nodig met internationale organisaties en ondernemers zodat nieuwe, spannende en unieke attracties voor de kermis naar Tilburg kunnen worden gehaald. ...lees verder "De Tilburgse Kermis in 2020"

Share

A58 Google Street View
A58 - Foto: Google Street View

Er komt geld voor verbreding van de A58 en aanpak N65 na 2020. Voor deze projecten heeft het kabinet in Den Haag geld vrij gemaakt in het meerjarenprogramma 'Infrastructuur en Ruimte'. Dit maakte minister Melanie Schultz van Haegen van 'Infrastructuur en Milieu' onlangs bekend.

Voor de verbreding van de A58 ten zuiden van Breda en tussen Tilburg en Eindhoven reserveert de minister €425 miljoen voor uitvoering in 2021-2023. Ook wil het Rijk €55 miljoen inzetten voor een verdiepte ligging van de N65 bij Vught en een fietstunnel en eco-voorziening bij Haaren, maar alleen als de regio €45 miljoen bijdraagt. Gedeputeerde Staten vinden deze uitkomst van overleg met de minister een belangrijke stap voorwaarts voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in Brabant. Echter, Provincie Noord-Brabant en het regionaal bedrijfsleven vinden echter dat de aanpak van de A58 niet tot na 2020 kan wachten en zij hebben de minister begin van deze zomer voorgesteld om deze Rijksweg 5 tot 7 jaar eerder aan te pakken, waarbij ook het bedrijfsleven financieel zal bijdragen.

Studies van Rijk en provincie geven namelijk aan dat de A58 nu en in de toekomst het grootste knelpunt is. De Rijksweg N65 zorgt juist in de dorpskernen Vught en Haaren voor veel verkeersoverlast en onveiligheid.  De Brabantste gedeputeerde Ruud van Heugten: “Ik ben blij dat de Minister het belang erkent van een goede doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op deze Brabantse wegen. Maar we zijn er nog niet. Het verkeersknelpunt op de A58 kan niet wachten tot na 2020. Wij roepen de minister daarom op om haar aandeel te leveren in de verdere uitwerking van de businesscase voor een publiek-private samenwerking voor de A58."

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen