Spring naar inhoud

Sociëteit NK Harmonie wil Kessels Museum onderdak geven

Sociëteit NK Harmonie in de Stationsstraat bestaat in 2018 al 175 jaar. Volgens het huidige bestuur van de Sociëteit NK Harmonie - dat inmiddels twee jaar in functie is - legt het monumentale gebouw nu te weinig de relatie met de oorspronkelijke functie als sociëteit en muziekhuis. Ondanks dat de muziek er floreert met een Harmonieorkest, een Seniorenorkest en een Opstaporkest voor de jeugd.

Verder is het de thuisbasis van de bridgeclub NKH. Voor het overgrote deel evenwel is het via de horeca-exploitant in gebruik voor vergaderingen, bijeenkomsten, recepties, feesten en partijen.

In de zoektocht naar een toekomstbestendige functie met meer uitstraling, een open karakter, een duidelijke relatie met de muziek én een waardevolle betekenis voor deze belangrijke route tussen het NS-station en de binnenstad, kwam het bestuur uit op de titel Muziekhuis. Echter, muziekpodia zijn er volgens het bestuur al genoeg, aangezien ook in de LocHal een nieuw podium komt.

Wat wel kan is het huisvesten van het Kessels Museum, dat nu in de Goirkestraat zit. In de geschiedenis van de Noordhoek - Binnenstad en die van de Harmonie zit een bijzondere verbinding tussen de firma Kessels – de muziekinstrumentenmakers en leveranciers van muzikanten en bladmuziek - en de familie Kessels, aangezien de eigenaars van de fabriek de eerste dirigenten waren van het Harmonieorkest.

Het museum moet daarvoor een eigentijdse uitstraling krijgen, meer ook op de jeugd gericht en interactief, maar dat is een invulling die aan de orde komt wanneer de verhuizing ook mogelijk wordt gemaakt. Qua ruimte zijn in de Stationsstraat de hele eerste en twee verdieping beschikbaar, inclusief een ruimte waar kinderen vrij allerlei instrumenten kunnen bespelen. En er is een eigen parkeerplaats (ong. 25 plaatsen).

Met het onderbrengen van Kessels in het gebouw van de Harmonie wil het bestuur in het kader van het 175 jarig bestaan in 2018 een gebaar maken naar de stad, de muziek; de stad van makers en jong talent. En een zichtbare plek geven aan Kessels, dat zich in dit gebouw beter kan manifesteren en vernieuwen en meer kans krijgt een verbinding aan te gaan met de hedendaagse muziekwereld (heeft ook eigen kwartet) en daarmee een toevoeging aan het culturele klimaat van de stad.

Hiermee keert Kessels terug naar de Noordhoek - Binnenstad, aangezien de voormalige fabriek stond waar nu het Spoorpark wordt gerealiseerd. Dit in combinatie met het met parkje en de begraafplaats Marietje Kessels, welke dan een nieuwe toeristische route kan opleveren. Maar wellicht kan er ook een relatie met het toekomstige Ontdekstation in de Spoorzone worden gelegd, bij het delen van kennis en kunde met de jeugd over het maken van muziekinstrumenten.

Professionele ondersteuning voor het Muziekhuis Kessels in de Stationsstraat wordt geboden door Frans Ellenbroek, die in 2018 als directeur Brabants Natuurmuseum Tilburg met pensioen gaat en zijn diensten heeft aangeboden bij de inhoudelijke vernieuwing en de aansturing vrijwilligers en fondsenwerving.

Gezien de enorme investeringen in het winkelhart is het belangrijk dat de Stationsstraat als aanloopstraat een open en vriendelijk karakter heeft. Met deze plannen denkt het bestuur van de Harmonie daar een belangrijke bijdrage aan te kunnen leveren. Het brengt ook meer balans in de straat. Een goede, levendige Stationsstraat is ook belangrijk in relatie tot alle ontwikkelingen in de Spoorzone.

De sociëteit wil in het jubileumjaar 2018 laten zien dat de NKH met nieuw elan, nieuwe uitstraling richting de 200 jaar gaat.

Share

3 gedachten over “Sociëteit NK Harmonie wil Kessels Museum onderdak geven

  1. Mark

    Geweldig krijgt tilburgs tweede industrie, muziekinstrumentenmakers familie Kessels eindelijk de eer die ze toekomen. Kessels terug in de Noordhoek. Vermoed wel dat enkele oude stadsbestuurders en geestelijke van nu maar zeker van vervlogen tijden zich hierdoor nog maar eens omdraaien in hun graf.

    "Hou de gij ze dom, dan hou ik ze wel arm"

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen