Spring naar inhoud

Selectieve woningtoewijzing Stoeterijstraat

"Wbmgp". Deze afkorting staat voor: "Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek". Een lange naam voor de wet die sinds 1 januari 2017 is ingevoerd en die in bijzondere gevallen kan worden gebruikt in een wijk of buurt waar veel mensen bij elkaar wonen die overlast veroorzaken en zich bezig houden met criminaliteit.

Deze wet geeft de gemeente, politie en woningverhuurders de mogelijkheid om de achtergrond van mensen na te trekken voordat zij een woning in deze buurt krijgen toegewezen. En omdat dit selectief toewijzen op basis van achtergrond normaal gesproken is verboden - het kunnen wonen waar je zelf wil is een Grondrecht - moet het College van B&W (Burgemeester & Wethouders) hiervoor apart toestemming vragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Het College wil - mits de gemeenteraad dit goedkeurt - toestemming van de minister om in de Stoeterijstraat en omgeving selectief woningen te kunnen toewijzen, en dan alleen aan mensen die een betaalde baan hebben of een eigen bedrijf. Nieuwe bewoners die van een WW- of bijstandsuitkering (Participatiewet) leven, krijgen in deze buurt geen huurwoning. Deze bijzondere situatie zal, als de minister toestemming geeft, voor vier jaar gelden. Het gebruiken van deze wet is een uiterste redmiddel, als niks anders meer helpt.

Hoewel de 'Wbmgp' pas dit jaar is ingevoerd, heeft de gemeente Tilburg hier al ervaring mee opgedaan. Ruim voor de invoering is er een proefperiode geweest, waaraan Tilburg heeft meegedaan. Van 2007 tot 2011 liep in de Kruidenbuurt het project "Balans in de Kruidenbuurt". Het project werd toen ingezet om de negatieve spiraal in de leefbaarheid van de wijk om te buigen. De achterliggende gedachte was, dat door het niet toelaten van bewoners die geregistreerd stonden bij de politie en / of die geen inkomen uit werk hadden, geen woning toe te wijzen.

Het resultaat was in 2011 zodanig positief, dat de selectieve woningtoewijzing kon worden stopgezet omdat de leefbaarheid voldoende was verbeterd.

In het Actieplan Groenewoud (2014 - 2018) hebben bewoners en wijkorganisaties gezamenlijk de speerpunten voor de wijk benoemd. Hierin is de Stoeterijstraat en omgeving benoemd als woongebied waar extra aandacht voor nodig is. Daarom hebben gemeente, politie en woningcorporatie Tiwos in 2015 afgesproken om intensiever in te zetten op verbetering van leefbaarheid. Dit is enerzijds gericht op het versterken van positief gedrag van buurtbewoners en het ondersteunen van kwetsbare bewoners. Anderzijds op het aanpakken van crimineel en overlastgevend gedrag.

Het College van B&W schrijft in haar voorstel aan de gemeenteraad dat het toch moeilijk blijkt te zijn om crimineel en overlastgevend gedrag effectief aan te pakken, zonder de mogelijkheid om instroom van nieuwe bewoners te reguleren. Het blijkt namelijk dat ook sommige nieuwe bewoners crimineel en overlastgevend gedrag vertonen. "Dan blijft het dweilen met de kraan open."

In de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid op 26 juni 2017 wordt over dit voorstel de discussie gevoerd en tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2017 neemt de gemeenteraad een besluit.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen