Spring naar inhoud

Afgelopen weekeind heeft scouting Esjeeka na 15 jaar de kelder van het voormalige kindertehuis Maria Goretti aan het Wilhelminapark definitief verlaten. Sinds 1 januari 2017 is het pand boven de kelder in gebruik genomen door Stichting Broodnodig van Pater Poels. In eerste instantie mocht scouting Esjeeka de kelder nog tot 1 januari 2018 gebruiken. Echter, problemen met lekkages, grondwater dat door de vloer en muren komt en te weinig tot geen ventilatie zijn redenen om de scouting nu al te verplaatsen naar de BSO (buitenschoolse opvang) van basisschool de Elzen aan de Elzenstraat.

In december 2015 heeft scouting Esjeeka een plan ingediend om een nieuw scoutinggebouw te realiseren op het nieuwe Spoorpark (het voormalige van Gend en Loosterrein). En in 2016 werd de vereniging gekozen als één van de acht kwartiermakers om deze plannen concreet te maken. Voor de nieuwbouw is een groot deel van de financiering al rond, maar Esjeeka zoekt ook nog altijd crowdfunders om bij te dragen aan de plannen. ...lees verder "Scouting Esjeeka verhuist en zoekt crowdfunders voor nieuwbouw"

Share

In december 2016 heeft de gemeente Tilburg de aanleg van de eerder geplande mountainbikeroute in Stadsbos013 stilgelegd wegens het ontbreken van de noodzakelijke aanlegvergunning. Na zorgvuldig overleg met betrokken eigenaren en bewoners is de mountainbikeroute op diverse plekken verbeterd. Veel van de zorgen en bezwaren die mensen eerder hebben geuit, konden zo worden weggenomen. Waarna een aanlegvergunning is aangevraagd.

Deze week publiceert de gemeente Tilburg de vergunning voor de aanleg van de mountainbikeroute en daarna start er nog een inspraaktermijn van zes weken. Als de vergunning definitief is, dan gaat de aanleg van de mountainbikeroute in Stadsbos013 zo spoedig mogelijk verder. ...lees verder "Aanlegvergunning mountainbikeroute Stadsbos013"

Share

Onder het motto ‘Tilburg voor iedereen’ nodigen negen maatschappelijk betrokken organisaties samen met de gemeente Tilburg in november 2017 mensen met een beperking uit om hun ervaringen en wensen te delen. Doel is om van ze horen tegen welke problemen ze aanlopen in de gemeente. Is de stad goed toegankelijk bijvoorbeeld en lukt het ze om aan werk te komen of goede zorg te krijgen. De informatie uit de meetings gebruikt de gemeente bij het maken van nieuw beleid.

Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. In november worden hiervoor vier bijeenkomsten georganiseerd in verschillende wijken. De ideeën en ervaringen die men deelt, neemt de gemeente Tilburg mee in het opstellen van een plan van aanpak voor een inclusief beleid, voor een Tilburg voor iedereen. Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) is initiatiefnemer en in Tilburg actief als belangenbehartiger voor mensen met een handicap. ...lees verder "Gemeente wil in gesprek met mensen met een beperking"

Share

Het ontwerp 'Een Lus in het Landschap' van Elena Lledo heeft de ontwerpwedstrijd voor de uitkijktoren in het gebied Moerenburg-Koningshoeven gewonnen. In mei 2017 werden beginnende ontwerpers en architecten opgeroepen om hun creativiteit aan te boren. Zij mochten ideeën beschrijven voor een uitkijktoren die de verbinding tussen de landschappen Moerenburg en Koningshoeven moet vormen. De schetsontwerpen waren te zien van 7 augustus tot en met 24 augustus 2017 in de Bibliotheek op het Koningsplein. Daarna verhuisde de tentoonstelling naar het Proeflokaal van de Abdij Koningshoeven. ...lees verder "‘Een Lus in het Landschap’ wordt de nieuwe uitkijktoren in landschapspark Moerenburg-Koningshoeven"

Share

"Om de laanstructuur van de Beukendreef in Berkel-Enschot op lange termijn te kunnen behouden, moet de gemeente 44 bomen kappen. Het gaat om de rij bomen die het dichtst bij de huizen staan (oneven huisnummers)." Deze mededeling stuurde de gemeente Tilburg onlangs naar de bewoners van de Beukendreef.

Een deel van de bewoners van Berkel-Enschot is het hier niet mee eens. Onder de naam 'Beuken Beschermers Berkel-Enschot' is deze groep bewoners begonnen met het houden van een petitie op de website Petities.nl. Bij deze petitie stellen zij: "Door klachten van enkele bewoners met aangrenzende achtertuinen, is dit onder de aandacht gekomen en heeft gemeente onderzoek laten doen naar de situatie." ...lees verder "Bewoners Beukendreef in Berkel-Enschot oneens over het kappen van 44 beuken"

Share

Er wordt in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie wat op dinsdag 10 oktober 2017 gepresenteerd 138 miljoen euro bezuinigd op de huurtoeslag, dat scheelt de huidige groep huurtoeslagontvangers bijna 100 euro per jaar.

"In plaats van de hoognodige huurverlaging zorgt dit regeerakkoord er voor dat de koopkracht van veel huurders achteruit gaat." reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het regeerakkoord. "Door deze maatregelen wordt de betaalbaarheid van het huren slechter en holt de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen verder achteruit. Bovendien wordt veel te weinig gedaan aan verduurzaming en het aanpakken van de woningnood."

...lees verder "Regeerakkoord leidt tot verslechtering koopkracht huurders"

Share

Tot en met maandag 23 oktober 2017 kunnen inwoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout stemmen op een vrijwilliger en/of vrijwilligersorganisatie die volgens hen van grote betekenis is voor onze samenleving.

Miranda Winter, Stefan van der Plas en het echtpaar Marij en Paul Looijkens zijn de genomineerden voor de eretitel van beste 'vrijwilliger van het jaar 2017' in de gemeente Tilburg. De strijd tussen de organisaties gaat in de editie van 2017 tussen het Regionaal Archief Tilburg, Ruilwinkel Tilburg-Zuid en 't Koffiemomentje in Udenhout. ...lees verder "Wie winnen de Tilburgse Vrijwilligersprijzen 2017?"

Share

1

Op de website Woning in Zicht staat het aanbod van woningcorporaties 't Heem, TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg. Mensen die in Tilburg een huurhuis zoeken, hoeven zich alleen bij Woning in Zicht in te schrijven om bij alle aangesloten woningcorporaties ingeschreven te staan voor een (huur)woning. Vanaf 25 oktober 2017 sluit woningcorporatie Leystromen zich voor haar verhuuraanbod aan bij Woning in Zicht.

Woningcorporatie Leystromen heeft woningen in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Voor mensen die ingeschreven staan bij Woning in Zicht heeft dit als voordeel dat zij dan ook op woningen in deze dorpen kunnen reageren. En woningzoekenden die ingeschreven staan bij Leystromen kunnen vanaf 25 oktober ook reageren op woningen van 't Heem, TBV Wonen, Tiwos en WonenBreburg. ...lees verder "‘Woning in Zicht’ breidt uit met aanbod Leystromen"

Share

Samenwerkingsverband Vitaal Tilburg ontving maandag 9 oktober 2017, uit handen van minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie, de ‘Wel-zo-veilig-Award’ in de categorie bedrijventerrein. Het collectief van de terreinen Vossenberg, Kraaiven, Katsbogten, Het Laar, Loven en Kanaalzone heeft de award gewonnen omdat zij zo goed samenwerken. Zowel onderling als met gemeente, politie en brandweer. Deze onderscheiding wordt aan het begin van de Week van de Veiligheid toegekend door MKB-Nederland. ...lees verder "Vitaal Tilburg wint landelijke ‘Wel-zo-veilig-Award’"

Share

De gemeente Tilburg gaat de komende herfstperiode toch weer bladkorven plaatsen, op de plekken waar deze vorig jaar ook stonden. Dit heeft de gemeenteraad op maandag 2 oktober 2017 besloten.  Dit volgde naar aanleiding van de motie  van Lijst Smolders Tilburg (LST) die hij samen met het CDA had opgesteld omdat er steeds meer signalen van bewoners uit de stad kwamen dat ze de bladkorven toch graag wilden behouden. Alleen D66, GroenLinks en SP waren tegen de motie. ...lees verder "Gemeente Tilburg gaat toch weer bladkorven plaatsen"

Share

De Tilburgse gemeenteraad vraagt aan de stad welke ideeën of plannen een plekje verdienen in de begroting van 2018. Inwoners van de gemeente Tilburg kunnen hun ideeën indienen via de website methetoogop2018.nl.

Sommige Tilburgers hebben al ideeën ingestuurd. Die zijn ook te zien op deze website. De gemeenteraad kreeg tot nu toe bijna 30 voorstellen uit de stad, die mogelijk een rol gaan spelen wanneer in november 2017 de gemeentelijke begroting voor 2018 op de raadsagenda staat. De ideeën zijn afkomstig van diverse inwoners en groeperingen, die de raad in de afgelopen maanden hebben laten weten wat er in de plannen voor volgend jaar niet mag ontbreken. ...lees verder "Gemeenteraad op zoek naar ideeën en plannen uit de stad"

Share

Heel veel wijkbewoners in de wijk Stokhasselt hebben hun voortuin helemaal met keien, stenen of tegels bestraat. Lekker makkelijk, weinig onderhoud maar van een natuurvriendelijke tuin is dan natuurlijk helemaal geen sprake meer. Vanuit het Project Voortuinen Stokhasselt worden en tientallen waardebonnen beschikbaar gesteld aan wijkbewoners die bereid zijn om ten minste 1 vierkante meter van hun verharde voortuin weer van planten te voorzien. ...lees verder "Project Voortuinen Stokhasselt stelt waardebonnen beschikbaar"

Share

De GGD Hart voor Brabant wil graag in kaart brengen hoe het zit met de gezondheid van kinderen in de leeftijd tussen 0 en 11 jaar. Hiervoor ontvangen 30.000 ouders of verzorgers van kinderen uit de regio een uitnodiging om mee te doen aan een enquête. De vragen in het onderzoek gaan over de gezondheid en ook over de leefomgeving en het welzijn van uw kind.

De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is voor kinderen om gezond en veilig te wonen, leven en spelen makkelijker te maken. Denk aan activiteiten die kinderen stimuleren meer te bewegen, zoals de aanleg van speeltuinen. Of misschien leven bij ouders veel vragen over opvoeden en kan de gemeente hierbij ondersteuning bieden, bijvoorbeeld via cursussen. ...lees verder "GGD onderzoekt de gezondheid van kinderen"

Share

1

De gemeente Tilburg heeft een onderzoek over de Cityring gehouden. Bijna 1400 inwoners vulden de enquete in. Uit het onderzoek blijkt dat veel Tilburgers het overschrijden van de maximum snelheid als grootste probleem zien. Daarnaast worden ook het lastige oversteken van de wegen en de veiligheid op de Cityring als problematisch ervaren. Het fietsen langs de Cityring en de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte verdienen ook extra aandacht. ...lees verder "Snelheidsoverschrijdingen grootste probleem op de Cityring"

Share

De gemeente Tilburg laat het pand Helmkruid 2 in Udenhout slopen. De reden ervoor is dat er geen bestemming is gevonden voor het gebouw.

Daarom wordt in opdracht van de gemeente Tilburg in de week van 2 oktober 2017 gestart met de sloop van het voormalige kinderdagverblijf 'Duimelot' aan de Helmkruid 2.

De werkzaamheden omvatten de sloop van het hoofdgebouw en schuurtje. Na de sloop wordt het terrein voorzien van verharding. Het hekwerk om het terrein blijft staan.
De gemeente Tilburg meldt: "U kunt hinder ondervinden van stof- of geluidsoverlast door de werkzaamheden. We vragen hiervoor uw begrip."

Share

Op zondag 8 oktober 2017 vindt in eetcafé Kolektivo aan de Trouwlaan 189 in Tilburg weer een nieuwe editie van 'Mix & Match' plaats, een initiatief waarbij wijkbewoners en statushouders elkaar kunnen ontmoeten. De wijkraad Zuiderkwartier wil wijkbewoners uit Trouwlaan-Oerle-Uitvindersbuurt verbinden met statushouders ,vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Elke eerste zondag van de maand tussen 15.00 uur en 19.00 uur koken en eten wijkbewoners samen.

Ook wordt er verteld wat er door de vrijwilligers aangeboden wordt en kunnen de statushouders aangeven waar ze in ondersteund willen worden. Daarnaast zijn er andere activiteiten, zoals spelletjes, een voordracht, voorlezen, muziek, dans, schilderen, fotografie of een wandeling door de wijk. De statushouders krijgen ook uitleg over het wijkcentrum en de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk via het programma Accent op ieders Talent. Wijkbewoners kunnen zich aanmelden voor de deze editie van Mix & Match voor donderdag 5 oktober 2017 via:  info@wijkraadzuiderkwartier.nl

Share

Gastbijdrage van Kees de Rooij

Achter de Korvelse kerk naast de begraafplaats is de oude kloostertuin in gebruik genomen als nieuwe buurtmoestuin voor de bewoners van de wijk Korvel en omgeving. Op zaterdag 23 september 2017 was het Burendag. In Tilburg Zuid stond de feestelijke opening van Buurtmoestuin Korvel op het programma. De tuin is al in het voorjaar tot wasdom gebracht, maar zaterdag ging het buurtinitiatief officieel van start.

De dag werd om 10.00 uur ingeleid met een overweging van pastor Theodoor van de Boom van parochie De Goede Herder. Een uitgesproken woord van maatschappelijke zingeving en betrokkenheid. Een verklaring nochtans voor de voortvarendheid waarmee het bestuur van de Korvelse kerk de grond van de voormalige kloostertuin beschikbaar heeft gesteld. ...lees verder "Tilburg is een nieuwe Buurtmoestuin rijker"

Share

Met ingang van 1 oktober 2017 wordt de meedoenregeling uitgebreid met een abonnement op de stadsbus. Het college van Tilburg heeft met Arriva afspraken gemaakt om aan te sluiten bij de methodiek van de Meedoenregeling.

Het college van Tilburg meldt: "We hebben een overeenkomst met Arriva afgesloten die gelijkend is aan die van andere aanbieders in de Meedoenregeling. De gemeente maakt met de aanbieder afspraken en betaalt de producten die worden afgenomen."

Arriva kan het product aanbieden vanaf 1 oktober 2017. Arriva: "Dan hebben naar verwachting weinig deelnemers aan de Meedoenregeling nog voldoende budget over om het abonnement af te kunnen sluiten. Die eerste periode zal dus relatief rustig zijn en dient om ervaring op te doen. Per 2018, als de nieuwe Meedoen budgetten toegekend worden, maken mogelijk meer mensen gebruik van dit aanbod." ...lees verder "Meedoenregeling wordt uitgebreid met een stadsbus-abonnement van Arriva"

Share

Tijdens de afgelopen zomer heeft de gemeente Tilburg veel meldingen ontvangen van bewoners uit Tilburg-Noord over vissen die dood of spartelend in de vijvers lagen. De gemeente heeft deze vissen opgehaald en de nog levende exemplaren ergens anders weer losgelaten.

De vijvers in de Quirinustuinen zijn bedoeld om regenwater uit de wijk bij hevige regenval op te vangen. Op deze momenten stijgt het waterpeil en daarna loopt het water via de bodem weg. Tijdens droge perioden kunnen de vijvers zelfs grotendeels droog komen te staan. Daarom zijn deze vijvers niet geschikt voor vissen. In deze vijvers zitten vooral goudvissen en koi karpers die door mensen in de buurt in het water zijn gegooid. ...lees verder "Tilburg vraagt bewoners om geen vissen in vijvers te dumpen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen