Spring naar inhoud

Ron Antens stapt uit de SP fractie van de gemeenteraad Tilburg

Hier volgt de persverklaring van Ron Antens:

Met ingang van 30 september heb ik het besluit genomen om mijn lidmaatschap bij de SP te beëindigen en dus ook uit de fractie van de SP te stappen.

Dit besluit is voor mijzelf een optelsom van een aantal zaken.

In de eerste plaats is al sinds de komst van Ron Meijer duidelijk, dat actievoeren de basis vormt voor de SP. Afdelingen die op dat vlak in de ogen van de landelijke partij te kort schieten, kunnen volgens het partijbestuur niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Voor mij persoonlijk begon het hier al te wringen. Ik ben niet zozeer tegen actievoeren, maar vind een politiek vervolg in bijvoorbeeld een gemeenteraad zeker zo belangrijk om daadwerkelijk voor burgers iets voor elkaar te krijgen.

Aangezien we in Tilburg deel uit maken van de coalitie, hadden we hier dus daadwerkelijk de kans om via politieke besluiten de nodige zaken die voor de SP belangrijk waren, te regelen. Deze manier van politiek bedrijven paste mij dan ook uitstekend.

Echter sinds een aantal maanden werd duidelijk dat binnen de afdeling Tilburg een andere wind ging waaien. Dit bleek pas echt duidelijk uit de toon waarmee mijn sollicitatiegesprekken voor de nieuwe kandidatenlijst werden gevoerd. Ook hier stond het actievoeren centraal en was het daadwerkelijke raadswerk schijnbaar van geen enkel belang. Ook toen heb ik aangegeven dat actievoeren zonder politiek vervolg in de raad voor mij niet zinvol was, en dat we op de huidige manier meer bereikten.

Hoe de kandidatencommissie daarover dacht, werd duidelijk toen ik hoorde dat ik op plaats 11 van de kandidatenlijst zou komen. Voor mij was deze plaats bijzonder teleurstellend, en in het licht van al mijn werk en inzet voor de SP de afgelopen jaren, en wat ik daarin bereikt heb, dan ook onacceptabel. Voor mij bleef er dan ook geen enkele andere keus over dan uit de SP te stappen.

Ik heb er verder voor gekozen om mijn zetel mee te nemen en tot de verkiezingen in maart 2018 in de gemeenteraad te blijven. Ik wil mij namelijk zolang mogelijk voor mijn achterban in de kunst- en cultuurwereld van Tilburg blijven inzetten. Ook ben ik nog met een paar zaken bezig op dit terrein die ik bijzonder graag zelf wil afronden.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen