Spring naar inhoud

Regeling ‘beschut werk’ mogelijk toch verplicht

klijnsma JSinds op 1 januari 2015 de Participatiewet werd ingevoerd, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale uitkeringen en ook voor het begeleiden van mensen naar werk.

Een onderdeel van de Participatiewet is het 'beschut werk'. Het kabinet, met als verantwoordelijk portefeuillehouder staatssecretaris Jetta Klijnsma, heeft bepaald dat gemeenten een aparte regeling kunnen invoeren voor mensen die een beschutte werkplek nodig hebben en niet zonder dure intensieve begeleiding kunnen. Het gaat hierbij om mensen die, volgens de indicatie, niet meer dan 30% arbeidsproductief kunnen zijn. (Hoeveel brengt iemand op voor de werkgever?) Gemeenten zijn niet verplicht om deze regeling op te nemen.

Tilburg heeft er twee jaar geleden voor gekozen om dit niet te doen, maar hiervoor het 'Tilburgs Alternatief' te ontwerpen.

De reden hiervan was enerzijds dat het twijfelachtig is om de arbeidsproductiviteit van iemand te bepalen en anderzijds dat de regeling 'beschut werk' drie keer zo duur is in vergelijking met iemand die niet in deze groep valt en evengoed begeleiding en / of een aangepaste werkplek nodig heeft. In het Tilburgs Alternatief krijgen alle mensen die dat nodig hebben begeleiding, ongeacht hun mogelijke 'opbrengst voor de werkgever'. Behalve Tilburg heeft ook de gemeente Utrecht ervoor gekozen om de regeling 'beschut werk' niet in te voeren, maar een alternatief.

De bedoeling was dat er landelijk 30.000 beschutte werkplaatsen zouden worden gecreëerd bij werkgevers, in 2046. Nu, bijna twee jaar na de invoering van de Participatiewet, blijkt dat het niet opschiet met het creëren van deze 30.000 banen. Landelijk lopen de meeste gemeenten achter, behalve Utrecht en Tilburg, waar respectievelijk 27 en 60 mensen onder begeleiding aan de slag zijn.

Klijnsma 1Desondanks heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma besloten om een wetswijziging naar de Tweede Kamer te sturen, waarmee zij de regeling 'beschut werk' alsnog verplicht wil maken voor alle gemeenten. Wethouder Erik de Ridder (CDA) en zijn Utrechtse collega Victor Everhardt (D66) doen hun best om in Den Haag de politici op andere gedachten te brengen, maar als dat niet lukt en de wetswijziging wordt aangenomen, dan zal 'beschut werk' ook voor deze steden verplicht worden vanaf 1 januari 2017.

Voor de 60 mensen die in Tilburg al in een traject zitten of werk hebben via het Tilburgs Alternatief, heeft dit overigens geen gevolgen. Deze mensen raken hun werk of traject niet kwijt.

De woordvoerster van de Gemeente Tilburg zegt hierover: "De inzet is altijd dat mensen (kunnen) blijven participeren.  Tilburg zal, als het Beschut Werk wettelijk verplicht wordt, dit uitvoeren. Tegelijk blijft Tilburg zich inzetten, ook via het landelijke circuit, om het Tilburgs Alternatief overeind te houden. Nader onderzoek is nodig om te kijken hoe dit kan, en vooral wat dit financieel betekent. Dit zal de komende tijd helder worden.

De bedoeling voor Tilburg is, dat er ‘op maat’ mogelijkheden blijven voor mensen uit deze doelgroep: hetzij via werk, via arbeidsmatige dagbesteding of via vrijwilligerswerk. Het wetsvoorstel dat de staatssecretaris nu aan de Kamer heeft gestuurd, biedt de mogelijkheid dat mensen zelf een indicatie voor Beschut Werk bij het UWV kunnen aanvragen of er dus voor kunnen kiezen om dit niet te doen."

Kortom: als de regeling 'beschut werk' verplicht wordt en de mensen krijgen een indicatie (van hun percentage aan 'arbeidsproductiviteit'), dan gaat Tilburg dat regelen. De mensen die nu via het Tilburgs Alternatief participeren kunnen dat ofwel blijven doen, of kunnen via Beschut Werk aan de slag.

Bron: Binnenlands Bestuur |

Share

2 gedachten over “Regeling ‘beschut werk’ mogelijk toch verplicht

  1. Jan

    Volgens mij hebben we sinds de jaren 60 de DSW gehad, en die is door de bezuinigingen afgeschaft en zijn dat commerciële bedrijven geworden zoals Diamant. En nu moet het weer met miljoenen Euro's weer opgebouwd worden.

  2. Henk

    Dit zal waarschijnlijk de laatste stroohalm zijn van mvr. Klijnsma. De verkiezingsstrijd is begonnen, over de ruggen van, zieltjes winnen aan de onderkant samenleving , wat zink het PvdA toch tot een historisch dieptepunt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen