Spring naar inhoud

Referendum over de Sleepwet? Burgers kunnen hierover beslissen

Deze week is een groep bezorgde studenten uit Amsterdam gestart met het aanvragen van een referendum over de 'Sleepwet'. Om een eerste, inleidende aanvraag te doen, zullen ze vóór 24 augustus 2017 het aantal van 10.000 handtekeningen (steunverklaringen) moeten verzamelen. En als dat lukt daarop volgend nog eens 300.000 steunverklaringen. Iedereen die in Nederland stemrecht heeft, mag een steunverklaring indienen.

'Sleepwet'

In juli 2017 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten aangenomen, welke ook wel de ‘Sleepwet’ wordt genoemd. Met deze wet wordt het met ingang van 2018 mogelijk voor de inlichtingendiensten (de AIVD en de MIVD) om op grote schaal online communicatie en informatie te verzamelen van iedereen, ook van onschuldige burgers. Al deze informatie kan, zelfs zonder het analyseren ervan, gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten. Er mag een geheime DNA databank worden begonnen waar gegevens van alle burgers in komen. Ook mogen geheime diensten alle geautomatiseerde en digitale apparaten hacken, tot en met pacemakers aan toe.

Voorstanders van de Sleepwet delen de mening van de regering dat deze wet noodzakelijk is voor het bestrijden van (internationale) criminaliteit en terrorisme.

De bescherming van de nationale veiligheid en het bijdragen aan de internationale rechtsorde, waaronder bijvoorbeeld de bescherming van het high tech bedrijfsleven, de vitale sectoren en de overheid tegen cyberaanvallen, vergt modernisering van de wet. Door voortschrijdende technologische ontwikkelingen lopen inmiddels bijna alle datastromen (telefonie, internet, e-mail en sociale media) via de kabel. Terroristen die aanslagen willen plegen in Europa of strijden in buitenlandse conflictgebieden maken hier veelvuldig gebruik van, bijvoorbeeld voor rekrutering en commandovoering. Ook het inlichtingenonderzoek naar brandhaarden in de wereld, de actoren achter destabilisering aan de grenzen van Europa en dreigingen als nucleaire proliferatie, vergt een wet die meegaat met de tijd. Daarom is het voor de diensten noodzakelijk om kabelgebonden telecommunicatie te onderzoeken. - Rijksoverheid.nl - Gemoderniseerde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten: extra bescherming veiligheid én privacy.

Tegenstanders van de Sleepwet vinden de bevoegdheden van de inlichtingendiensten veel te ver gaan en hebben geen tot weinig vertrouwen in de controle op de wet.

Er wordt een nieuwe commissie opgericht, de 'Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden' (TIB), die voorafgaand aan de inzet van bepaalde bevoegdheden, zoals de sleepnetbevoegdheid, de rechtmatigheid toetst. Deze commissie zal uit maar drie personen bestaan en er is angst dat deze commissie voor ongeveer alles toestemming gaat geven, omdat ze weinig inzicht hebben in de dagelijkse praktijk van de dienst.

Instanties als de Raad van State, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en verscheidene wetenschappers hebben al hun zorgen geuit over deze wet. De wet is op 11 juli aangenomen door de Eerste Kamer. - Sleepwet Referendum initiatief.

Over de Sleepwet is relatief weinig openbaar debat gevoerd terwijl het iedereen in Nederland persoonlijk raakt. Door een referendum aan te vragen kan het debat over deze wet alsnog worden aangejaagd en krijgen burgers de gelegenheid om hun mening kenbaar te maken over deze wet.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen