Spring naar inhoud

Re-integratiebedrijf tROM stopt

Het gemeentelijke re-integratiebedrijf tROM neemt sinds 1 januari 2017 geen nieuwe kandidaten meer aan. Sinds begin dit jaar worden mensen die volgens Werk & Inkomen een re-integratietraject moeten volgen, alleen nog doorgestuurd naar Sagènn of de Diamant Groep. De activiteiten van tROM moeten op 1 juli 2017 volledig zijn afgebouwd.

Wat wel blijft bestaan is de zogeheten 'praktijkassessment', tests en trainingen om te ontdekken welke talenten en vaardigheden mensen hebben en welk werk ze daarmee kunnen doen. Hiermee wil Werk & Inkomen een betere inschatting maken van de mogelijkheden die mensen hebben, zodat er begeleiding kan worden gegeven die beter bij mensen past.

Vervolgens zal de verdere begeleiding moeten worden gedaan door Sagènn of de Diamant Groep. Naar schatting gaat het volgens wethouder Erik de Ridder om 49 mensen per maand, die nu geen werk hebben en een bijstandsuitkering hebben volgens de Participatiewet.

Deze beslissing van het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) is middels een brief aan de gemeenteraad gestuurd.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen