Spring naar inhoud

Raad en Tilburgers in gesprek over ‘maatschappelijk gevoelige voorzieningen’

Inhoud

059 1510 Kruisvaardersstraat 40 St JozefzorgDe gemeenteraad organiseert maandag 7 december een gesprek waaraan alle inwoners van Tilburg mogen meedoen. Het thema van deze avond is: "Maatschappelijk gevoelige voorzieningen, wat moet je ermee?'

Daklozen moet je een dak boven hun hoofd bieden. Mensen met verslavingsproblemen moet je opvangen. Asielzoekers en vluchtelingen moeten ergens een plek hebben. De overheid komt nogal eens in actie om voorzieningen te treffen voor mensen met maatschappelijke problemen. Dat vinden we in onze samenleving meestal heel gewoon. Maar zodra zo’n voorziening in onze eigen wijk of buurt komt, ligt dat toch gevoeliger.

publieke tribune Jan Wier Novadic KentronDaar is op zichzelf niets mis mee. Het is logisch dat mensen stilstaan bij de gevolgen die zo’n voorziening in hun eigen omgeving kan hebben. Toch zal de overheid een besluit moeten nemen...

Ook in Tilburg hebben we al een paar keer meegemaakt dat de gemeente een besluit moest nemen over een voorziening: discussies over Jan Wierhof, De Veste, Skaeve Huse en de opvang van vluchtelingen liggen velen nog vers in het geheugen. En ook de toekomstige vestiging van een AZC (asielzoekerscentrum) is een voorbeeld. Een breed draagvlak is voor deze voorzieningen allerminst vanzelfsprekend.

raadDe gemeente wil de manier waarop een besluit wordt genomen gaan veranderen en wil dat doen in samenspraak met de inwoners van Tilburg. Dat er een nieuwe aanpak moet komen, staat ook in het programma van de politieke partijen die sinds de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 de coalitie vormen; D66, CDA, GroenLinks en SP. “We betrekken daar behalve de uitkomsten van de evaluatie ook nadrukkelijker dan voorheen 'onze partners en bewoners’ bij”, staat in het coalitieprogramma.

Maandag 23 november gaat de raad in gesprek met instellingen en organisaties zoals zorginstellingen en cliëntenraden. Het stadsgesprek op 7 december is nadrukkelijk voor de inwoners van de stad, waarbij iedereen mag meedoen.

07-05-2014-binnenruimte-podium-Bleyemakerij-Boemel-76Maandagavond 7 december vanaf 19.00 uur in theater de Boemel in de Spoorzone, Burgemeester Brokxlaan 8-76. Het stadsgesprek staat onder leiding van Gerard Korthout. Leden van de raad komen luisteren naar wat de burgers van Tilburg te vertellen hebben, maar de raadsleden nemen zelf niet deel aan de discussie.

Waar het gesprek precies over gaat bepalen de deelnemers zelf. Een onderwerp zou kunnen zijn: "Wat verstaan we onder een maatschappelijk gevoelige voorziening?" of "Hoe moet de gemeente burgers betrekken bij een besluit?" of "Hoe blijft de wijk veilig en leefbaar?" of "Wat kunnen we leren van de manier waarop in het verleden besluiten zijn genomen?"

Aanmelden

Wie mee wil doen aan het stadsgesprek kan zich tot en met vrijdag 4 december aanmelden via een e-mail naar de raadsgriffie: raadsgriffie@tilburg.nl. Wie niet kan deelnemen op 7 december maar wel graag wil reageren kan dit eveneens doen via dit e-mailadres.

Begin 2016 komen de resultaten van het stadsgesprek en de bijeenkomst met instellingen en organisaties aan de orde in de raadscommissie Sociale Stijging. Ook de mening van het college wordt daar besproken. Daarna zal de raad een definitief standpunt innemen en de nieuwe aanpak vaststellen. De deelnemers aan het stadsgesprek worden hiervan op de hoogte gehouden. De verdere procedure is ook te volgen via www.raadtilburg.nl.

Bron: Persbericht van de raadsgriffie

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen