Spring naar inhoud

PvdA Tilburg op de bres voor woonlastenfonds

Rigo Woonlastenonderzoek 2013Maandag 15 september tijdens de bespreking van de perspectiefnota 2014 in de gemeenteraad heeft Bea Miers namens de PvdA fractie een motie ingediend over een woonlastenfonds. Al eerder was voormalig PvdA raadslid Arjan Pronk was hier ook al mee bezig geweest. Het woonlastenfonds dreigde echter onlangs te stranden. De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat het praktisch niet uitvoerbaar is. Na eenvoudig speurwerk bleek dat de gemeenten Almere, Utrecht en Amersfoort al met een woonlastenfonds werken.

In de motie wordt het college opgeroepen de gevolgen en effecten van invoering van een woonlastenfonds te onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen in de opstelling van een nieuwe woonvisie en woonconvenant in 2015. De coalitiepartijen Groenlinks, SP en D66 spraken hun steun uit. Mede reden voor wethouder Berend de Vries (D66) om de motie over te nemen.

In de genoemde steden hebben huurders met lage inkomens en een te hoge huur recht op een tegemoetkoming in de woonlasten. Het RIGO woonlasten onderzoek 2013 geeft onder meer aan dat 14 procent van de huurders van corporatiewoningen in Tilburg te hoge woonlasten heeft. Zo'n 4000 zelfstandige huishoudens hebben een woonquote die boven de acceptabele Nibud norm ligt.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen