Spring naar inhoud

Provincie steekt €3,4 miljoen in gebied Moerenburg en Koningshoeven

De tuin van de abdij van Koningshoeven
De tuin van de abdij van Koningshoeven

Tilburg krijgt 3,4 miljoen euro provinciale subsidie voor de uitvoering van het plan Vorstelijk Landschap Moerenburg - Koningshoeven.  Het gaat in totaal om een investering van ruim 8 miljoen euro. Het plan is bedoeld om natuur- en landschapsgebieden te verbeteren. Hierbij zijn veel partijen betrokken, zoals de Abdij Koningshoeven, Brouwerij De Koningshoeven, Dienst Landelijk Gebied, verschillende agrariërs en ondernemers, Fontys, Natuurmuseum Brabant, Brabants Landschap, gemeente Oisterwijk, Diamantgroep en Waterschap De Dommel.

De gemeente investeerde al eerder in de natuurontwikkeling van Moerenburg - Koningshoeven, samen met de provincie en het waterschap. Wethouder Berend de Vries van Natuur en Landschap: "Met de inzet van alle betrokken partijen en deze subsidie van de provincie kunnen we de komende drie jaar volop aan de slag om nog meer kwaliteit toe te voegen aan dit prachtige gebied. Het is een geweldige impuls voor Moerenburg en Koningshoeven."

Het landschapsplan bestaat uit verschillende onderdelen, zoals het versterken van het landschap, verbinden van stad en land en het realiseren van 'nieuwe iconen'.

Op het wensenlijstje staan onder meer het aanleggen van nieuwe bomenrijen, geiten en koeien in de wei en het beplanten van het viaduct Meierijbaan. Samen levert dit zo'n 5 hectare nieuwe natuur op. Diverse kleinschalige landschapselementen (bomen, houtsingels, bosschages, oeverpark en onderbeplanting) versterken de ecologie en biodiversiteit in het gebied.

Moerenburg
Moerenburg

Het gebied Moerenburg - Koningshoeven moet ook een betere verbinding krijgen met de stad. Bijvoorbeeld door de aanleg van routes waarover mensen vanuit de stad het gebied in kunnen fietsen, hardlopen, skeeleren of wandelen (de zogenoemde sport- en leisurelanes). "Met dit plan kunnen we een mooie stap zetten in onze ambitie om kwalitatief hoogwaardige wandel- en fietsroutes in het buitengebied te realiseren", zegt wethouder Lauwerier van mobiliteit. In totaal gaat het om 19 kilometer, verspreid over drie trajecten: Torentjeshoeve - Eindhovenseweg, Moerenburgseweg - Kommerstraat en Hoevense Kanaaldijk - Bosscheweg. Er zijn verder nog plannen voor een aanlegsteiger bij het Wilhelminakanaal, een kaasmakerij en een imkerij.

Een ander belangrijk onderdeel van het landschapsplan is de realisatie van nieuwe iconen in het gebied. Als de Abdij van Koningshoeven op termijn de Rendierhoeve kan verwerven, zijn er plannen om deze te restaureren en open te stellen. Daarmee wordt het een echte blikvanger. Ruimte voor bezinning en beleving van dit religieus erfgoed zijn daarbij uitgangspunten. Binnen de kloostermuren wordt mogelijk een theetuin gerealiseerd. Ook wordt ingezet op innovatieve landschapsinitiatieven door het gebruik van kunstvormen en -uitingen.

In de komende maanden start het overleg met grondeigenaren, bewoners en de andere betrokken organisatie over de verdere uitwerking van de (deel)plannen.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen