Spring naar inhoud

2

Raadslid Hans Smolders (LST) heeft opnieuw gevraagd, zelfs gesmeekt aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) of het mogelijk is dat de afvalcontainers voor groente-, fruit en tuinafval (gft) tijdens de zomermaanden elke week geleegd worden.

"Door de warme zomermaanden worden de problemen bij de Gft-containers wederom pijnlijk duidelijk met vele maden en vliegen. Daarom vraagt/smeekt de LST u om het vorig jaar genomen besluit te heroverwegen en in de zomermaanden de Gft-containers weer gewoon wekelijks te ledigen?" schreef hij in juni aan het College. ...lees verder "Afvalinzameling blijft tweewekelijks"

Share

Voor het strippen, deels slopen en weer opbouwen van Stadskantoor 1 (Stadhuis) is het de gemeente niet gelukt om een aannemer te vinden. Dit komt doordat de gemeente een maximum bedrag voor de aanbesteding had ingesteld en de twee bedrijven die op de aanbesteding hebben ingeschreven hier ruim boven zaten, met respectievelijk €4 miljoen en €7 miljoen.

Het zou gaan om de bouwbedrijven BAM Bouw en Vastgoed en Volker Wessels, maar dit is niet bevestigd.

Het mislukken van de aanbesteding heeft ook een voordeel, bamelijk dat de verbouwing op basis van de aanbesteding niet al bij het begin duurder uitvalt dan de gemeenteraad heeft besloten dat het mag kosten. Het nadeel is, dat het werk opnieuw moet worden aanbesteed, waardoor de tijdelijke huisvesting van de gemeente in Stadskantoor 6 en de gemeenteraad in Het Laken langer gaan duren, wat weer wel extra kosten oplevert. ...lees verder "Verbouwing Stadskantoor duurt tot drie maanden langer"

Share

Wie in 2018 een evenement wil organiseren in Tilburg en daarvoor subsidie van de gemeente wil aanvragen, kan dit deze zomer tot en met zondag 3 september 2017 doen.

Aanvragen die na 3 september binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen. Het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) neemt in december 2017 een besluit welke organisatie subsidie krijgen, op advies van een beoordelingscommissie. De aanvragende organisaties krijgen daarover voor 1 januari 2018 bericht. Mogelijk worden organisaties benaderd om hun aanvraag mondeling toe te lichten. Dat gebeurt in de week van 9 tot en met 13 oktober. ...lees verder "Zomervakantiewerk: aanvragen subsidie voor evenementen"

Share

Officieel is de zomervakantie ingegaan voor de Tilburgse raad. Maar 'Voor Tilburg', de fractie waarvan Linda Oerlemans de voorvrouw is, wil van uitrusten nog niet weten.

"Voor Tilburg is in samenwerking met ervaringsdeskundige Ivan Otten een nieuwe campagne gestart. Het hebben van geldproblemen komt nog altijd veel voor. Helaas ook in Tilburg. Daar wil Voor Tilburg wat aan doen." schrijven de leden in een persbericht. En ook: "Helaas komen geldproblemen in onze stad nog altijd veel voor en beïnvloeden het dagelijkse leven van vele Tilburgse gezinnen. Soms lukt het Tilburgers zelf niet of niet goed om hier zelfstandig vanaf te komen. Daarom biedt Voor Tilburg gratis hulp aan. ...lees verder "“Ik kan mijn rekeningen niet betalen!” – partij Voor Tilburg wil mensen gaan helpen"

Share

Raadsleden die het lef hebben om niet tevreden te zijn over de omstandigheden waarin zij moeten vergaderen, maken zich doorgaans niet populair. "Ze moeten niet zeuren..." Het getuigt dan ook van moed, dat Jan van Beurden als enige raadslid van de fractie OPA hierover toch de digitale pen heeft opgepakt.

En hij zegt het heel vriendelijk. Prijst de keuze voor de tijdelijke huisvesting van de gemeentelijke werknemers in Stadskantoor 6 op de hoek van de Spoorlaan met de Gasthuisring. Op die locatie heeft de gemeente Tilburg de verdiepingen 7 tot en met 12 in gebruik genomen, waarbij de Omgevingsdienst de onderste zet etages gebruikt. En werknemers van beide gebruiken de eerste verdieping waar een zeer ruime kantine is voorzien. ...lees verder "Tijdelijke raadzaal: krap, benauwd en ongezond"

Share

"Uit onderzoek blijkt dat er binnen het basis- en middelbaar onderwijs gemiddeld zes scholieren per klas naar school gaan zonder ontbijt; omdat hun ouders dat niet kunnen betalen." Dit is de stelling van het Nationaal Jeugd Ontbijt, dat zich er hard voor maakt dat elk kind met een gevulde maag naar school gaat.

Deze stelling was voor raadsleden Henri Mandemaker (SP) en Jan van Beurden (OPA) de aanleiding om bij de behandeling van de Perspectiefnota op 10 juli 2017 voor te stellen om op Tilburgse scholen het gratis schoolontbijt in te voeren. In dat onderzoek zal ook duidelijk moeten worden waarom kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Wethouder Marcelle Hendrickx merkte op, dat haar bekend is dat dit op enkele scholen een probleem is, ze weet van leerkrachten die zelf geregeld brood meenemen naar school, maar dat armoede niet altijd de oorzaak is. ...lees verder "Ontbijten op school"

Share

De gemeenteraden van Tilburg en Goirle hebben 'ja' gezegd tegen het ontwerp van de grenscorrectie, waarbij de Bakertand overgedragen wordt van de gemeente Tilburg naar de gemeente Goirle.  Ongeveer 350 woningen gaan hiermee van Tilburg naar Goirle.   Onderdeel van de overeenkomst  is ook dat er honderd extra woningen gebouwd mogen worden; deze wil de gemeente Goirle aan de Zuidrand bouwen. Bovendien kan de Oostplas verder ontwikkeld worden als recreatieve zone.

Tijdens de inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Goirle konden belangstellenden hun vragen stellen aan wethouder Guus van der Put, burgemeester Mark van Stappershoef en ambtenaren van zowel de gemeente Tilburg als Goirle. ...lees verder "Bakertand naar Goirle – de inspraakroute"

Share

De Tilburgse binnenstad krijgt in het najaar van 2017 extra stallingen voor fietsen. De vakken komen op verschillende drukke plekken. Dit zijn het Pieter Vreedeplein, de Emmapassage, de Vijfsprong, de Stationsstraat/Poststraat en de Willem II straat. Fietsers kunnen hier voor maximaal een uur hun fiets stallen.

In september wordt in overleg met de winkeliersverenigingen en vertegenwoordigers van bewoners bepaald waar en hoeveel extra fietsvakken op deze 'hotspots' komen. Vanaf oktober worden fietsers actief gewezen op de fietsenstallingen en stallingsplekken door gastheren en -vrouwen. Dan start ook het handhaven in het uitgebreide ruimingsgebied. ...lees verder "Meer fietsenstallingen in de binnenstad en strengere handhaving"

Share

Het Provinciebestuur van Brabant heeft als één van haar taken om goed overzicht te houden op bedrijventerreinen. Zijn er genoeg bedrijventerreinen om aan de vraag te voldoen? Is de kwaliteit hoog genoeg en voldoen ze aan de wensen van bedrijven die zich - misschien - nieuw in Brabant willen vestigen. Daarbij probeert de Provincie voorspellingen te doen over de komende jaren.

Eind 2014 heeft de provincie samen met de Brabantse regio’s vooruitzichten gemaakt van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen. Daaruit bleek dat in Brabant een tekort aan ruimte voor zeer grootschalige logistiek dreigde te ontstaan. Daarentegen was er een te groot aanbod aan plannen voor terreinen voor MKB en diensten. ...lees verder "Bedrijventerreinen Brabant: vraag en aanbod niet in balans"

Share

De gemeente, Interpolis en Veilig Verkeer Nederland (VVN) willen 25 procent minder verkeersongevallen in 2020. De ambitie van de gemeente Tilburg is om te komen tot nul verkeersdoden. De partners ondertekenden 11 juli 2017 een manifest om dit af te spreken.

De gemeente en Interpolis gaan onder meer de gebieden in kaart brengen waar de veiligheid beter moet. Ze gaan ook kijken wat er mogelijk is aan gedragsverandering bij automobilisten. Bijvoorbeeld om ze er van te overtuigen niet met een mobiele telefoon achter het stuur te zitten. Bij 90 procent van de ongelukken is een menselijke fout de oorzaak. In 66 procent van die gevallen speelt afleiding een rol. Het gebruik van een mobiele telefoon is daarvan de belangrijkste oorzaak. ...lees verder "AutoModus-app helpt om mobiel niet te gebruiken in het verkeer"

Share

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan Spoorzone 5e herziening (Burg. Stekelenburgplein)
vastgesteld. Een bestemmingsplan is een ruimtelijk plan waarin de regels staan over het gebruik van de grond,
de aanwezige gebouwen en de bouwmogelijkheden. Het is juridisch bindend voor iedereen, dus ook de
overheid moet zich aan deze regels houden.

Als onderdeel van deze procedure wordt het ontwerp "bestemmingsplan Spoorzone 5e herziening (Burg. Stekelenburgplein)" van maandag 10 juli 2017 tot en met maandag 21 augustus 2017 ter inzage gelegd en is er een mogelijkheid om zienswijzen (reacties) in te dienen. ...lees verder "Bestemmingsplan Stekelenburgplein – Oost ter inzage"

Share

Maandag 10 juli 2017 om even na 17.00 uur is het zomerreces - de grote vakantie voor raadsleden - begonnen. Maar wel na een vergadering over de Perspectiefnota 2018, die zeven uur duurde. In de Perspectiefnota staan de wensen en in grove lijnen de plannen voor het komende jaar. In november, bij de behandeling van de Begroting, worden die plannen verder uitgewerkt en er de nodige bedragen gekoppeld.

Om te bespreken lagen er 50 voorstellen op tafel, 1 Amendement en 49 moties. Het grootste deel hiervan (29) werden weer ingetrokken nadat het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) ofwel de motie overnam, of toezeggingen deed waar de gemeenteraad genoegen mee nam. Van de overige moties werden er vier na stemming aangenomen. ...lees verder "Politiek seizoen afgesloten met Perspectiefnota 2018"

Share

Gebouwen van de Gemeente Tilburg die worden gebruikt voor maatschappelijk nuttige instellingen hebben een nieuwe huurprijs gekregen. De huurprijzen worden echter geheel vergoed via de jaarlijkse subsidies, waardoor de instellingen geen 'last' hebben van de nieuwe huurprijzen.

De hoogste huren zijn voor Poppodium 013, de Schouwburg en de Concertzaal, gevolgd door de Bibliotheek aan het Koningsplein, het Factorium en het Textielmuseum. De duurste MFA (Multifunctionele Accommodatie) is De Poorten aan de Hasseltstraat en het duurste wijkcentrum is de Heyhoef in de Reeshof. ...lees verder "Nieuwe huurprijzen voor maatschappelijke gebouwen"

Share

Het gemeentebestuur heeft in juni 2017 de Energievisie 2045 uitgebracht, waarin staat hoe van Tilburg een energieneutrale stad kan worden gemaakt. De uiterlijke streefdatum in 2045. Eén van de maatregelen is, dat Tilburgse huishoudens allemaal 'van het gas' af moeten.

Lees ook: Energievisie 2045: realiseren duurzame energie moet veel sneller - 22 juni 2017

Het is dan ook best opmerkelijk dat er op dit moment nog steeds nieuwe woningen worden gebouwd met een aardgasaansluiting. Dat viel ook raadslid Bea Mieris (PvdA) op, die er raadsvragen over stelde aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders). ...lees verder "Nieuwbouw zonder aardgas: tussen wil en wens zit de wet"

Share

De verdeeldheid in de raadscommissie Bestuur over het Tilburgse referendum, in de vergadering van maandag 19 juni 2017, zette zich voort in de raadsvergadering van maandag 3 juli 2017. Vanwege deze verdeeldheid, die zich anders dan in de meeste gevallen niet aftekende in een wedstrijdje coalitie tegen oppositie, werd het gehele onderwerp opnieuw behandeld.

De oorspronkelijke aanleiding waren het bijna-referendum over het Stadhuis van begin dit jaar, een voorstel van de fractie VoorTilburg om het aanvragen van een referendum voor burgers ook digitaal mogelijk te maken en een verzoek van de raad om de bestaande verordening (gemeentelijke wet) voor het referendum eens te herzien. ...lees verder "Referendum in Tilburg wordt iets makkelijker"

Share

Maandag 3 juli 2017 tijdens de vergadering van de gemeenteraad kwam Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Brabant, een toespraak houden over de gang van zaken om een nieuwe burgemeester voor Tilburg te vinden. En inmiddels, van 4 juli tot 1 augustus, staat de vacature open voor kandidaten.

In de afgelopen weken hebben Tilburgers de kans gekregen om via een enquete hun mening te geven over de nieuwe burgemeester en aan welke kwaliteiten en eigenschappen deze zal moeten voldoen. En ook op Tilburgers.nl is een peiling gehouden, waaraan bijna 600 lezers deelnamen. Beide peilingen zijn toegevoegd aan de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Share

De gemeente Tilburg heeft samen met de gemeenten Groningen en Ten Boer, Wageningen en Deventer alsnog toestemming gekregen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om twee jaar lang anders om te gaan met de uitvoering van de regels in de bijstand. Dit gebeurt in de vorm van een experiment met meerdere onderzoeksgroepen om in de praktijk te kunnen vaststellen hoe mensen vanuit de bijstand het best kunnen worden gemotiveerd of begeleid om (weer) een plek op de arbeidsmarkt te vinden.

Samen met de wethouders Erik de Ridder (Tilburg), Victor Everhardt (Utrecht), Dennis Gudden (Wageningen) en Mattias Gijsbertsen (Groningen) voerde staatssecretaris Klijnsma intensief overleg om de experimenten vorm te geven. Drie van deze vier gemeenten krijgen nu dus ‘groen licht’. Utrecht heeft, samen met een aantal buurgemeenten, in een later stadium een aanvraag ingediend. Die wordt momenteel beoordeeld. ...lees verder "Groen licht voor Vertrouwensexperiment Participatiewet"

Share

In een extra vergadering van de raadscommissie Bestuur op vrijdag 30 juni bleek dat een meerderheid positief denkt over de verkoop van het Koning Willem II stadion aan de voetbalclub Willem II. Een verkoopvoorstel wordt eind 2017 of begin 2018 verwacht en ook over de bedragen die ermee gemoeid zijn, zal dan pas duidelijk worden.

Het voorstel, waarover de gemeenteraad op maandag 3 juli 2017 zal gaan stemmen, behelst enkel de bereidheid om het stadion te gaan verkopen volgens een aantal voorwaarden. Als verkoopprijs wordt de boekwaarde van het stadion genomen, en dat is €10,2 miljoen.

Willem II en de gemeente Tilburg maken samen een investeringsplan en een onderhoudsplan voor meerdere jaren, waarbij Willem II verplicht wordt om deze plannen uit te voeren. ...lees verder "Meerderheid in de raad voor verkoop stadion Willem II"

Share

Op woensdag 5 juli en maandag 10 vergadert de gemeenteraad over de Perspectiefnota 2018. In de Perspectiefnota staan de wensen en in grove lijnen de plannen voor het komende jaar. In november, bij de behandeling van de Begroting, worden die plannen verder uitgewerkt en er de nodige bedragen gekoppeld.

Maar voordat de raad besluit over deze begroting, komen eerst de Tilburgers aan het woord. De gemeenteraad wil graag weten welke ideeën er leven bij inwoners, belangenverenigingen, organisaties, wijken en buurten. Zijn er Tilburgers met voorstellen waarvoor in 2018 geld vrijgemaakt moet worden?

Iedereen kan tot 30 oktober 2017 plannen, voorstellen of ideeën indienen via de website: www.methetoogop2018.nl. ...lees verder "Met het oog op 2018: zelf voorstellen indienen bij de gemeenteraad"

Share

Tilburg is één van de 45 regenboogsteden. De regenboogsteden zetten zich samen met de Rijksoverheid in voor het verbeteren van de positie van LHBT'ers (Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders). Het programma 'Regenboogsteden' eindigt in 2017.

Tijdens Roze Zaterdag op 24 juni 2017 hebben de regenboogsteden verklaard door te gaan met hun inzet voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders. Wethouders Eric Logister (’s-Hertogenbosch) en Annemieke van de Ven (Oss) overhandigden de verklaring 'Van Regenboog Naar Horizon' aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW). Met de nieuwe verklaring stemmen de gemeenten samen in om de komende jaren door te gaan met het programma. ...lees verder "Regenboogsteden zijn nog niet klaar en gaan door"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen