Spring naar inhoud

SP-wethouder Hans Kokke keert volgend jaar niet terug op de verkiezingslijst van SP Tilburg. Ook is hij niet opnieuw beschikbaar voor een wethouderschap als zijn termijn na de verkiezingen afloopt. De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op 21 maart 2018.

Hans Kokke is op dit moment wethouder armoede, sport, WMO en gemeentelijke vastgoed in Tilburg. De SP-wethouder kiest na tien jaar gemeentepolitiek voor een nieuwe uitdaging.

Hans Kokke: "Ik heb een geweldig mooie periode meegemaakt in de Tilburgse politiek. Ik ben begonnen als commissielid, werd toen raadslid en daarna fractievoorzitter. In 2014 heb ik een geweldig verkiezingsresultaat mee mogen maken als lijsttrekker en ik ben tenslotte de laatste vier jaar bestuurder geweest van deze mooie stad. Ik heb er lang over nagedacht en ik heb besloten dat ik nu voor een andere uitdaging ga kiezen. Welke uitdaging is nog de vraag, ik heb daarin nog geen keuze gemaakt. ...lees verder "Wethouder Hans Kokke (SP) stapt uit de politiek"

Share

Hendrikhof

Het eerste deel van de nieuwe straat in de binnenstad van Tilburg, de Frederikstraat, is bijna klaar en wordt binnenkort geopend. Dit is het gedeelte tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat.

Voor wat betreft het tweede deel, van Heuvelstraat naar de Emmapassage is een eerste schets aan belangstellenden voorgelegd tijdens een informatieavond op 28 juni 2017. Het ontwerp is inmiddels verder uitgewerkt en voor omwonenden en belangstellenden is er daarom een inloopavond gepland.

Deze informatieavond is op woensdag 20 september 2017 tussen 19.00 en 20.30 uur in de kleine zaal van Theater De NWE Vorst, Willem II straat 49. ...lees verder "Inloopavond Frederikstraat, tussen Heuvelstraat en Emmapassage"

Share

In 2035, dus over krap 20 jaar, leeft iedereen in Tilburg zonder aardgas. Gasfornuizen, gasaanstekers en ook de incidentele gasfles behoren dan tot de geschiedenis.

Het is wellicht nu nog nauwelijks voor te stellen, maar het is één van de doelstellingen die maandag 11 september 2017 werd vastgelegd in de Energievisie voor de komende pakweg 30 jaar. ...lees verder "Aardgas, binnen 20 jaar leeft Tilburg zonder"

Share

Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) is van plan om een gebouw van RIBW (Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen) in de wijk Het Zand aan de Schiphollaan 28a te kopen voor €1.300.000,-.

In dit pand wilde RIBW een 24-uursopvang vestigen voor mensen met zowel psychiatrische als verslavingsproblemen. Toen dit in februari van 2017 bekend werd, leidde dit tot protesten in de buurt en vanuit basisschool Jeanne d’Arc, dat er naast staat. ...lees verder "College wil pand Schiphollaan kopen van RIBW"

Share

1

Peter van Gool en Mieke Hevelmans

De huidige fractievoorzitter van D66 Tilburg stopt na 12 jaar gemeentepolitiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is hij niet opnieuw verkiesbaar.

Peter van Gool heeft dat op de website van D66 Tilburg bekend gemaakt. Hij kiest ervoor om meer tijd en energie te gaan investeren in zijn werk; hij is docent Bestuurskunde aan het ROC in Tilburg. ...lees verder "Fractievoorzitter D66 Peter van Gool stopt"

Share

De Tilburgers.nl Weekpuzzel van deze week is een thema-puzzel: Tilburgse politici. Deze week is namelijk de verkiezing van de Tilburgse Politicus van het Jaar 2017 begonnen.

De downloadlink van deze Weekpuzzel: Tilburgers.nl-Weekpuzzel-11.

De oplossing vindt u in het Tilburgers.nl Weekoverzicht van zondag 17 september 2017.

...lees verder "Tilburgers.nl – Weekpuzzel 11: Tilburgse politici"

Share

W&L Vastgoed Holding B.V. is bezig met de aankoop van panden aan de Koopvaardijstraat en één aan de Piushaven. Twee van deze panden zijn nu nog eigendom van gemeente Tilburg en de andere panden zijn particulier eigendom. W&L Vastgoed Holding B.V. wil op deze plek een woongebouw bouwen waarin 19 dure koopappartementen komen en 10 goedkope huurappartementen.

Een voorlopig ontwerp van het woongebouw is deze zomer voorgelegd aan de omgevingscommissie. En hoewel de omgevingscommissie nog wat op- en aanmerkingen had, is zij bereid om na wat aanpassingen op details een omgevingsvergunning af te geven. ...lees verder "De Koopvaardij – nieuw woongebouw aan de Piushaven"

Share

In 2024 of 2025 zal het spoor in en bij Vught worden verbouwd, wat betekent dat de N65 van Tilburg naar Den Bosch en vice versa voor acht maanden zal worden afgesloten. Dat is het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en eind september 2017 zal hierover een besluit worden genomen.

Marcel Deryckere, Statenlid namens het CDA in Brabant heeft hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten, het provinciebestuur. ...lees verder "Marcel Deryckere: “Afsluiting N65 brengt 55.000 weggebruikers dagelijks in de problemen”"

Share

Medio augustus 2017 heeft een groep studenten uit Amsterdam het initiatief genomen om een landelijk referendum aan te vragen over de 'Sleepwet'. Officieel het deze wet de 'Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)'. Om een eerste, inleidende aanvraag te doen, moesten er eerst vóór 24 augustus 2017 minimaal 10.000 handtekeningen (steunverklaringen) worden verzameld.

...lees verder "Referendum over de Sleepwet? Burgers zijn opnieuw aan zet"

Share

1

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Lokaal Tilburg is vrijdagavond 1 september 2017 Frans van Aarle unaniem gekozen als lijsttrekker voor Lokaal Tilburg. De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op 21 maart 2018.

Frans van Aarle hield een betoog over zijn trots die hij voelt voor zijn nog zo jonge partij en de stempel die deze partij binnen de lokale politiek al heeft weten te drukken. Hij heeft niet alleen oog voor de belangen van onze MKB-ers maar is ook zeer betrokken bij de leefbaarheid binnen Tilburg en zijn dorpen. ...lees verder "Frans van Aarle is lijsttrekker voor Lokaal Tilburg"

Share

'Tilburg mist een openluchtzwembad'. Dat is één van de vele adviezen die de Tilburgse Sportraad vandaag tijdens Tilburg Ten Miles aan Wethouder Kokke van sport heeft gegeven middels een nieuw manifest.

In het Sportmanifest 2018-2022 staan aanbevelingen vanuit de Tilburgse sportwereld aan politiek Tilburg om sport en sportbeleving in de komende vier jaar nóg beter en succesvoller te maken.

Het Sportmanifest 2018-2022 bevat  aanbevelingen op velerlei gebied. Een willekeurige greep: ...lees verder "Sportmanifest: “Tilburg mist een openluchtzwembad”"

Share

Net als in 2016 - de eerste keer - organiseert Tilburgers.nl de verkiezing van de Tilburgse Politicus van het Jaar.

Alle inwoners van de gemeente Tilburg mogen meedoen om aan te wijzen wie de Politicus van het Jaar 2017 wordt. Stemmen kan tot en met 31 oktober online via deze link naar het Google-formulier, of hier onder.

De winnende politicus of politica krijgt in november de Gouden Schietspoel uitgereikt en een juryrapport met de motivaties van de stemmers.

Exacte plaats, datum en tijdstip van de uitreiking maken we binnenkort bekend. Volg het op Tilburgers.nl.

In 2016 werd Marti de Brouwer, raadslid voor het CDA de eerste 'Politicus van het Jaar' van Tilburg.

Share

De huidige PvdA-fractievoorzitter Yusuf Celik is door de PvdA-afdeling Tilburg voorgedragen als lijsttrekker bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Deze worden gehouden op 21 maart 2018. Met de voordracht van Celik kiest de afdeling voor nieuw elan en een fris geluid in de Tilburgse politiek. Op woensdag 11 oktober wordt de voordracht tijdens de (openbare) ledenvergadering officieel bekrachtigd.  

Yusuf Celik is sinds 2014 lid van de gemeenteraad in Tilburg en is sinds oktober 2016 de fractievoorzitter van de PvdA. ...lees verder "Yusuf Celik voorgedragen als lijsttrekker PvdA Tilburg"

Share

Raadslid Jan van Beurden van de eenmansfractie OPA heeft per brief aan zijn collega's laten weten dat hij uit de vertrouwenscommissie voor de benoeming van een nieuwe burgemeester stapt. Hij geeft hiervoor als belangrijkste reden de recentste ontwikkelingen rond de burgemeestersbenoeming in Den Bosch.

In de hoofdstad van Brabant is in juli 2017 Jack Mikkers benoemd als burgemeester. Hierover ontstond veel ophef omdat Jack Mikkers de 'tweede keus' zou zijn geweest, na Jan Hamming die eerste keus was. Jan Hamming heeft zich op de valreep terug getrokken om burgemeester te worden van Zaanstad. ...lees verder "Jan van Beurden (OPA) stapt uit vertrouwenscommissie"

Share

Het bestuur van het CDA in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot draagt wethouder Erik de Ridder voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. De raadsverkiezingen worden gehouden op 21 maart 2018. De CDA-leden stemmen op 14 september aanstaande over de voordracht.

Erik de Ridder is 39 jaar en is sinds 2010 wethouder voor het CDA met onder meer de portefeuilles financiën, economische zaken en evenementen, waaronder carnaval en kermis. Ook is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Tilburgse binnenstad wijkwethouder van onder andere Korvel en dorpswethouder voor Udenhout en Berkel-Enschot. ...lees verder "Erik de Ridder voorgedragen als lijsttrekker CDA Tilburg"

Share

Sinds eind juli 2017 hebben de meeste wethouders van Tilburg vakantie en worden er geen collegevergaderingen gehouden. En hoewel het zomerreces officieel de vakantie van de gemeenteraad heet te zijn, hebben veel raadsleden in Tilburg allerminst op hun handen gezeten. In de afgelopen maand hebben zij maar liefst 15 keer schriftelijke vragen gesteld  aan het College over allerlei onderwerpen.

De laatste serie vragen van raadslid Hans Smolders (LST) (op het moment van schrijven) gaat over het verhuurbeleid van Smederij Spoorzone BV (voorheen: Mundial Productions) in de Spoorzone. Het zijn er een heleboel, maar deze bestrijken dan ook de situatie en gebeurtenissen van de afgelopen drie jaar. ...lees verder "Veel open vragen over verhuurbeleid in de Spoorzone"

Share

2

Foto via Regionaal Archief Tilburg

Stichting Bewonerscomité Korvelseweg heeft aan de gemeenteraad laten weten dat zij definitief stopt met het initiatief om een kiosk te realiseren op het Korvelplein.

Als redenen geeft het Bewonerscomite Korvelseweg onder meer dat zij het gevoel heeft dat er niet genoeg draagvlak voor het initiatief bestaat, waardoor zij gedemotiveerd is geraakt om het plan voort te zetten. ...lees verder "Kiosk Korvelplein komt er niet"

Share

Raadslid Frans van Aarle van Lokaal Tilburg gaat in de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat van maandag 4 september 2017 vragen stellen over de mogelijke ontwikkelingen rond het 'blauwe gebouw'.

Hiermee wordt het voormalige pand van de Gemeentelijke Sociale Dienst bedoeld dat op de hoek van de Burgemeester Brokxlaan en de Besterdring staat. Het is rond 1975 gebouwd naar het ontwerp van architect Jac. van Oers (1939 – 2003). Op dit moment zit daar MCSI (Midpoint Center Social Innovation) in gevestigd. ...lees verder "Lokaal Tilburg stelt vragen over ‘Het Blauwe Gebouw’"

Share

Oscar Dusschooten wordt lijsttrekker voor VVD Tilburg bij de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden. De kandidaatstellingscommissie en het bestuur van de VVD hebben Oscar Dusschooten unaniem geschikt bevonden als lijsttrekker. Tijdens de algemene ledenvergadering op 14 september zullen de VVD-leden een definitief besluit nemen over de lijsttrekker.

Oscar Dusschooten was van 2008 tot 2014 raadslid voor de VVD met als portefeuilles onder meer financiën en veiligheid. Daarnaast was hij lid van de Rekenkamercommissie en de Auditcommissie en was hij voorzitter van de Raadscommissies Economie en Sociale Stijging. Verder heeft hij zich ingezet voor een herziening van de binnen de Tilburgse politiek gebruikte Planning & Control (P&C) cyclus. ...lees verder "Oscar Dusschooten wordt lijsttrekker VVD Tilburg"

Share

1

Lokaal Tilburg heeft vragen aan het college van Tilburg gesteld over de mogelijke vestiging van Wasteworld op het voormalige MOB-terrein in Tilburg Noord. Het gaat hier om een nieuw en uniek themapark.

In een brief aan het college stelt Lokaal Tilburg: "Wij ontvangen steeds meer signalen dat er nu concrete plannen zijn om op het voormalige MOB-complex in Tilburg-Noord een nieuw, uniek infotainment themeparkL:  “WasteWorld” te vestigen. Deze maand bezoekt een delegatie van “WasteWorld” de beoogde locatie." ...lees verder "Lokaal Tilburg stelt vragen over komst van Wasteworld"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen