Spring naar inhoud

Politiek seizoen afgesloten met Perspectiefnota 2018

Maandag 10 juli 2017 om even na 17.00 uur is het zomerreces - de grote vakantie voor raadsleden - begonnen. Maar wel na een vergadering over de Perspectiefnota 2018, die zeven uur duurde. In de Perspectiefnota staan de wensen en in grove lijnen de plannen voor het komende jaar. In november, bij de behandeling van de Begroting, worden die plannen verder uitgewerkt en er de nodige bedragen gekoppeld.

Om te bespreken lagen er 50 voorstellen op tafel, 1 Amendement en 49 moties. Het grootste deel hiervan (29) werden weer ingetrokken nadat het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) ofwel de motie overnam, of toezeggingen deed waar de gemeenteraad genoegen mee nam. Van de overige moties werden er vier na stemming aangenomen.

Senioren

Seniorenverenigingen in Tilburg hebben al vaker laten weten dat ze regelmatig met de gemeenteraad in gesprek willen om problemen die leven onder ouderen te kunnen bespreken. Een motie van CDA, LST, Lokaal Tilburg en VoorTilburg hierover kreeg een meerderheid van stemmen en voortaan gaat de raadscommissie Sociale Stijging twee keer per jaar in overleg met de Seniorenverenigingen.

Werkgelegenheid 50 Plussers

Een motie van CDA en LST die een grote meerderheid oogstte geeft aan het College de opdracht om in samenwerking met alle belangrijke betrokkenen op de arbeidsmarkt, te zoeken naar mogelijkheden en maatregelen om de werkloosheid onder 50-plussers terug te brengen en hiervoor bij de behandeling van de Begroting 2018 komend najaar met een voorstel naar de raad te komen.

De gemeenteraad beaamt in meerderheid dat 50-plussers het moeilijk hebben bij het vinden van een baan en dat de groep 50-plussers door de vergrijzing nog flink zal toenemen, maar dat het opmerkelijk is dat deze groep niet benoemd wordt in het arbeidsmarktbeleid.

Wethouder Erik de Ridder wilde deze motie graag overnemen, maar CDA en LST vonden het belangrijk om ook de mening van de raad te weten. Vervolgens stemden CDA en GroenLinks tegen, beide omdat ze de motie door het overnemen inmiddels overbodig vonden.

Jongeren

VoorTilburg, Lokaal Tilburg en OPA brachten een voorstel in om samen met jongeren in de Reeshof op zoek te gaan naar geschikte locaties voor ontmoeting- of hangplekken. Nadat LST vroeg of dit voorstel ook voor de rest van de stad kon gelden, gingen de drie inbrengende partijen hierin mee. Ondanks tegenwerping van wethouder Marcelle Hendrickx, dat ze wil gaan kijken wat ze nog doen kan, haalde het voorstel een meerderheid.

Reeshof - boetes ten goede aan onderhoud

Gemeenteraad en College waren het al eens over het bedroevende onderhoudsniveau in de wijk Reeshof en dit leidde er al eerder toe dat het ingehuurde onderhoudsbedrijf een boete kreeg van €70.000. De fractie OPA van Jan van Beurden stelde voor, om dit geld niet - zoals gebruikelijk bij boetes - in de pot 'algemene middelen' te stoppen, aangezien de Reeshofbewoners die met het achterstallig onderhoud te maken hebben daar weinig aan hebben. Daarentegen stelde hij voor om dit geld te gebruiken om de verwaarlozing in de Reeshof aan te pakken en daarmee de haast twee jaar achtergebleven leefbaarheid in die wijk te herstellen. Alleen SP en PvdA stemden tegen.

AutoMaatje

Deze motie van Claudia Dankers (CDA) is dit jaar waarschijnlijk het meest originele voorstel en deze werd overgenomen door het College en vervolgens ingetrokken. Om dus wel te worden uitgevoerd. Het AutoMaatje is een initiatief van de ANWB en is al in meerdere steden ingevoerd.

Met ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Doordat de ANWB al haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote investeringen deze vervoerservice opzetten. Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de reden dat de ANWB deze vervoerservice heeft opgezet. Het initiatief is lokaal georganiseerd en heeft geen winstoogmerk. (Bron: ANWB)

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen