Spring naar inhoud

Parkeeronderzoek Binnenstad: nog nét voldoende ruimte

Er is lang naar uitgekeken, het onderzoek naar de parkeerdrukte in de Binnenstad, temeer omdat de nieuwe ontwikkelingen: komst Primark en Hudson Bay, een nieuw te bouwen winkelstraat - de Frederikstraat - in het centrum en het plan voor twee nieuwe woontorens allemaal extra parkeergelegenheid eisen. Menige discussie in de gemeenteraad ging dan ook over de parkeerdruk, en of er wel voldoende parkeergelegenheid zal zijn als Tilburg veel meer bezoekers en bewoners in de Binnenstad gaat ontvangen.

In totaal zijn er 4.524 parkeerplaatsen binnen het onderzoeksgebied, waarvan
957 op straat en 3.567 in parkeergarages. De metingen op straat hebben plaats gevonden op verschillende data en tijdstippen in juni 2016. Het gebruik van de garageplaatsen is berekend met behulp van de gegevens van in- en uitrijdende voertuigen per parkeergarage over de periode van 1 december 2014 tot en met 30 november 2016.

Opvallend is, dat onder de parkeergarages ook de Knegtelgarage is meegerekend, welke eveneens wordt gerekend onder de parkeergelegenheid voor de Spoorzone.

De komende jaren wordt een toename van de parkeerbehoefte verwacht door de geplande 350 woningen bij de Emmapassage en het Pieter Vreedeplein, de mogelijkheden voor wonen en horeca in het Veemarktkwartier, de komst van de Primark, de gewenste bouw van nieuwe woningen in de Magazijnstraat en bij Tilburg Talent-square. De verwachte behoefte is berekend op 868 parkeerplaatsen.

Klik op de afbeelding om het onderzoek te downloaden.

In de Emmapassage is in ieder geval dan geen ruimte voor de auto's van nieuwe bewoners en de kans bestaat dat het daardoor moeilijker wordt om de nieuwe woningen te verkopen. Immers, deze nieuwe bewoners (in de toekomstige woontoren bij de Emmapassage) zullen dan verder moeten lopen om van hun woning naar hun auto te gaan. En als de gemeente er toch voor kiest om parkeerabonnementen aan bewoners te verstrekken, zullen er weer minder bezoekers terecht kunnen in de parkeergarage Emmapassage.

De conclusie is, dat er - als alle nieuwe ontwikkelingen doorgaan - voldoende parkeergelegenheid is. Er zullen dan 4.313 parkeerplaatsen zijn. Op het drukste moment, zaterdagmiddag, zullen daarvan 3.519 plaatsen bezet zijn. Ofwel: een bezetting van 82%.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen