Spring naar inhoud

Opvang voor mensen met verward gedrag

Inwoners uit Tilburg en regio die zich verward gedragen maar niets strafbaars doen, worden per 1 april 2017 opgevangen in de Spoedeisende Psychiatrische Onderzoek Ruimtes (SPOR's) in Halsteren en Breda.

Hulpverleners van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Midden-West-Noord vangen deze mensen op en medewerkers van de GGZ crisisdienst praten met deze mensen en kijken wat er aan de hand is. Dat doen ze in een van de twee SPOR's.

Personen met verward gedrag die thuis zitten, blijven in de meeste gevallen daar. De GGZ crisisdienst beoordeelt ze thuis. Als de situatie daar onverantwoord is, kunnen ze eveneens overgeplaatst worden naar een SPOR.

Het verblijf van een persoon met verward gedrag in de SPOR is normaal gesproken van korte duur. De crisisdienst van de GGZ bepaalt zo snel mogelijk wat de beste plek is voor de cliënt om te herstellen van zijn of haar crisis en om verder behandeld of begeleid te worden. Er zijn afspraken gemaakt tussen zorginstellingen, maatschappelijk werk en hun crisisdiensten over nazorg en ondersteuning in een vervolg-opvanglocatie of thuis.

De nieuwe werkwijze is een proef van een jaar. In dat jaar wordt onder meer gekeken hoeveel verwarde personen in de regio zijn, wat hun klachten zijn en wat voor oplossing er gekozen wordt. De proef is een samenwerking tussen gemeenten, politie, de ambulancedienst, zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties in Midden- en West-Brabant.

Bron: gemeente Tilburg

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen