Spring naar inhoud

Ontbijten op school

"Uit onderzoek blijkt dat er binnen het basis- en middelbaar onderwijs gemiddeld zes scholieren per klas naar school gaan zonder ontbijt; omdat hun ouders dat niet kunnen betalen." Dit is de stelling van het Nationaal Jeugd Ontbijt, dat zich er hard voor maakt dat elk kind met een gevulde maag naar school gaat.

Deze stelling was voor raadsleden Henri Mandemaker (SP) en Jan van Beurden (OPA) de aanleiding om bij de behandeling van de Perspectiefnota op 10 juli 2017 voor te stellen om op Tilburgse scholen het gratis schoolontbijt in te voeren. In dat onderzoek zal ook duidelijk moeten worden waarom kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Wethouder Marcelle Hendrickx merkte op, dat haar bekend is dat dit op enkele scholen een probleem is, ze weet van leerkrachten die zelf geregeld brood meenemen naar school, maar dat armoede niet altijd de oorzaak is.

Raadsleden Marti de Brouwer (CDA) en Nathalie Nijs (GroenLinks) merkten op, dat het niet stigmatiserend mag zijn voor kinderen uit arme gezinnen. Maar volgens Jan van Beurden hoeft het niet stigmatiserend te zijn wanneer het schoolontbijt wordt aangeboden aan alle kinderen en waarbij de ouders van arme kinderen niet hoeven te betalen en alle anderen wel.

Wethouder Hendrickx heeft het voorstel (motie) overgenomen maar met de kanttekening dat ze per school wil bezien of het aanbieden van een ontbijt nodig en gewenst is. Het resultaat van dit onderzoek kan voor november 2017 worden verwacht, zodat het kan worden besproken bij de behandeling van de Begroting 2018.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen