Spring naar inhoud

Nieuwe Lustwarande tentoonstelling

Werk van Henrik Håkansson, The Insect Societies (installatie Emscherkunst, 2016)

Lustwarande van de Stichting Fundament komt weer met een tentoonstelling in de Oude Warande. Deze keer heet de expositie 'Disruption – Remapping Nature' en begint op zaterdag 24 juni 2017.

Bijzondere achtergrond voor deze tentoonstelling is de belangstelling voor kunst in de natuur. De organisatie zegt daarover: "De plotselinge, hernieuwde belangstelling de laatste paar jaar voor expliciet op de natuur gerichte ‘stromingen’ als Land Art, Eco Art en Bio Art, als ook voor de relatie tussen kunst en natuur in het algemeen, is opmerkelijk te noemen maar komt beslist niet uit de lucht vallen.""Deze hernieuwde belangstelling kan oppervlakkig gezien verklaard worden in het licht van de terugkeer naar het kleinschalige en het lokale, de herontdekking van wat ‘oer’ is en het streven naar duurzaamheid. Het gaat om een pas op de plaats, een herbezinning op onze ethische waarden vanuit het besef dat de aarde niet onuitputtelijk is."

In 2016 was de Oude Warande het decor voor Luster - Sculpture in Clay

'Disruption – Remapping Nature' focust op een groep Europese kunstenaars, die het begrip natuur ieder op geheel eigen wijze in hun oeuvre centraal stellen.

Vanuit verschillende denkkaders laten de kunstenaars afzonderlijk hun licht schijnen op de wijze waarop de hedendaagse mens de natuur waarneemt, definieert en relateert.

De organisatie: "De uitdaging in deze expositie is niet alleen gelegen in het samenbrengen van nieuwe werken van een specifieke groep kunstenaars over een uiterst actueel thema maar vooral ook in het presenteren van deze reflecties op kunst en natuur in de “natuurlijke” context van De Oude Warande. Waar houdt het begrip natuur op en begint de notie cultuur?"

Deelnemende kunstenaars:

Lionel Estève (FR) - Sven Fritz (NL) - Paul Geelen (NL) -Tue Greenfort (DK) - Henrik Håkansson (SU) - Antti Laitinen (FI) - Zeger Reyers (NL) - Martin Schwenk (DE) - Egied Simons (NL) - Maarten Vanden Eynde (BE)

'Disruption - Remapping Nature' opent op zaterdag 24 juni en duurt tot en met 24 september 2017.

Na een nomadische artistieke praktijk van bijna vijfentwintig jaar heeft Fundament in 2016 gekozen voor een vaste locatie, park De Oude Warande in Tilburg. Vanaf nu vinden hier van voor- tot najaar internationale exposities en kunstprojecten plaats, zodat dit culturele erfgoed uitgroeit tot internationaal platform voor hedendaagse sculptuur. Tussen 2000 en 2016 is hier het nodige voorwerk al voor verricht. De naam voor het platform ligt dan ook voor de hand: Lustwarande.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen