Spring naar inhoud

Nieuw voorstel van College B&W voor Willem II

Het Tilburgse college van B&W komt met een nieuw voorstel om de maatschappelijk activiteiten van voetbalclub Willem II te financieren. Dit voorstel was in de commissievergadering van 13 september toegezegd door wethouder Jan Hamming.

Het voorgestelde idee is, om over een periode van vijf jaar in totaal 1,2 miljoen euro in te zetten waarmee Willem II maatschappelijke activiteiten kan opzetten en uitvoeren. In deze periode, van 2009 tot en met 2014, wordt niet automatisch elk jaar een bedrag overgemaakt, maar mag de gemeenteraad elk jaar opnieuw beoordelen of Willem II zich aan de afspraken heeft gehouden en welk deel van die 1,2 miljoen zij voor het volgende seizoen beschikbaar wil stellen. Na afloop van de convenantperiode moet het volgens het college mogelijk zijn dat alle succesvolle maatschappelijke activiteiten en projecten door Willem II samen met maatschappelijke partners worden voort gezet, ook zonder een subsidie van de gemeente.

Sportwethouder Jan Hamming: "Op verzoek van de gemeenteraad zijn we op zoek gegaan naar een voorstel dat op meer draagvlak kan rekenen. We hebben goed geluisterd naar de signalen van verschillende partijen uit de gemeenteraad en die verwerkt in het voorstel. Wij denken met het nieuwe voorstel tegemoet te komen aan de verschillende wensen van de gemeenteraad en eerder gewekte verwachtingen."

Het voorstel van het college wordt op maandag 4 oktober aanstaande besproken in de raadscommissie Maatschappij. Op maandag 11 oktober wordt het voorstel door de gemeenteraad behandeld en wordt de knoop doorgehakt.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen