Spring naar inhoud

Nieuw college Tilburg met vijf wethouders

raadszaal-collegeDe gemeente Tilburg heeft donderdag 17 april bekend gemaakt dat D66, CDA, SP en GroenLinks een nieuw college hebben gevormd. De wethouders zijn Berend de Vries (D66), Erik de Ridder (CDA), Marcelle Hendrickx (D66), Hans Kokke (SP) en Mario Jacobs (GroenLinks). Het nieuwe college wordt op maandag 19 mei geïnstalleerd. Op maandag 28 april wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. Locatie en tijdstip worden volgende week bekendgemaakt. De niet-coalitiepartijen in de raad ontvangen de ambtelijke informatiedossiers die zijn gebruikt voor het opstellen van het coalitieakkoord.

De behandeling van het coalitieakkoord vindt plaats op maandag 19 mei tijdens een extra raadsvergadering. Formateur Hans Dieteren legt uit: "Door op 28 april het coalitieakkoord te presenteren en alle onderliggende stukken beschikbaar te stellen krijgt iedereen ruim de tijd om zich voor te bereiden. Het zijn intensieve weken geweest, maar de onderhandelingen verlopen plezierig en constructief. Iedereen is zich bewust van de grote uitdagingen die Tilburg staan te wachten in zowel het sociale als fysieke domein. Niemand kan op dit moment in zijn volle omvang voorzien hoe dit allemaal uitpakt. Daarom kiest dit college ook niet voor een coalitieakkoord waarin alles tot achter de komma is vastgelegd. Het is een akkoord op hoofdlijnen, waarbij de invulling van de thema's gaandeweg plaatsvindt."

Portefeuilleverdeling

Berend de Vries

Berend de Vries (D66)

36 jaar, werkzaam als wethouder wonen en Piushaven in Tilburg:

 • Wonen
 • Milieu en duurzaamheid (incl. afvalbeleid en - uitvoering)
 • Grondzaken
 • Projecten: Spoorzone, Piushaven, Veemarktkwartier
 • Loco burgemeester

erikderidder-posterErik de Ridder (CDA)

35 jaar, werkzaam als wethouder economische zaken en financiën in Tilburg:

 • Financiën (incl. deelnemingen)
 • Dienstverlening (incl. informatisering/ict)
 • Economie, Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt  (incl. vrije tijd/recreatie/toerisme, digitale overheid, evenementen (incl. kermis),citymarketing, internationale acquisitie en  participatiewet)
 • Werk en inkomen
 • Brabantstad
 • Projecten: versterking verblijfsklimaat binnenstad

Marcelle Hendrickx Marcelle Hendrickx (D66)

48 jaar, werkzaam als programmamanager International Affairs, Public Affairs & Branding bij de Provincie Noord- Brabant:

 • Onderwijs
 • Jeugd (incl. decentralisatie jeugdzorg)
 • Cultuur (incl. media/lokale omroep)
 • Personeel en organisatie

Hans KokkeHans Kokke (SP)

40 jaar, werkzaam als groepsleider met jongeren met een beperking en gedragsproblemen, sinds 6 jaar raadslid, waarvan de laatste 2 jaar als fractievoorzitter:

 • Zorg  (incl. decentralisatie AWBZ/WMO)
 • Maatschappelijke participatie
 • Inkomensondersteuning
 • Sport (incl. sportbedrijf op orde)
 • Wijkaanpak (incl. wijkimpuls)
 • Gebouwen (incl. gebouwen op orde en maatschappelijk vastgoed)

Mario JacobsMario Jacobs (GroenLinks)

41 jaar, werkzaam als hoofd economie en cultuur gemeente Helmond:

 • Ruimtelijke ordening (incl. stedelijke ontwikkeling, structuurvisie)
 • Groen, natuur en landschap (gekoppeld aan RO en aan leefomgeving openbare ruimte)
 • Slimme en duurzame mobiliteit
 • Parkeren
 • Leefomgeving openbare ruimte
 • Internationale samenwerking
 • Asielbeleid
 • Dierenwelzijn/kinderboerderijen (incl. natuur en milieu educatie)
 • Vergunningen
 • Projecten: stadsbos

Wijkwethouderschappen

 • Berkel Enschot / Udenhout: CDA
 • Binnenstad: CDA
 • Noord: Groen Links
 • West: D66
 • Oude Stad: Groen Links
 • Reeshof: SP
Share

2 gedachten over “Nieuw college Tilburg met vijf wethouders

 1. galle

  gaarne zou ik willen weten wat de nieuwe energie wet is die kan beslissen wanneer er in de hoogbouw de jaarlijkse energie rekening pas na 8^9 maanden uitgekeerd word Volgens breburg is dit een nieuw besluit Het is wel zo dat er eind dec de meter weer opgenomen word.Graag een antwoord Uwerzijds krijg nergens een eerrlijk antwoord

 2. ANS BEERIS

  Hallo wij hebben een probleem met een boom voor de deur die geeft nu in het najaar een vrucht af die op de grond valt en bij het kapot lopen verspreid er een vreselijke geur die echt niet te harden is we zijn al jaren bezig met klachten maar we komen niet verder vandaar deze oproep,mevr van Spaandonk heeft het dossier onder haar beheer maar die stuurt het weer door en dan stokt het , we hebben last van hoofdpijn en kunnen geen raam meer open zetten van de vreselijke geur , WIE kan ons helpen met een goede oplossing .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen