Spring naar inhoud

Meer fietsenstallingen in de binnenstad en strengere handhaving

De Tilburgse binnenstad krijgt in het najaar van 2017 extra stallingen voor fietsen. De vakken komen op verschillende drukke plekken. Dit zijn het Pieter Vreedeplein, de Emmapassage, de Vijfsprong, de Stationsstraat/Poststraat en de Willem II straat. Fietsers kunnen hier voor maximaal een uur hun fiets stallen.

In september wordt in overleg met de winkeliersverenigingen en vertegenwoordigers van bewoners bepaald waar en hoeveel extra fietsvakken op deze 'hotspots' komen. Vanaf oktober worden fietsers actief gewezen op de fietsenstallingen en stallingsplekken door gastheren en -vrouwen. Dan start ook het handhaven in het uitgebreide ruimingsgebied.

De gemeente gaat namelijk voortaan in een groter gebied van de binnenstad verkeerd gestalde fietsen ruimen. Voorheen werden met name rond het centraal station en in het kernwinkelgebied fietsen geruimd. Nu is de hele binnenstad tussen de Burgemeester Brokxlaan, de Cityring en het Koningsplein aangewezen als ruimingsgebied. Niet alle verkeerd gestalde fietsen worden hier geruimd. Waar er sprake is van overlastsituaties gaat de gemeente sneller ingrijpen en dus eerder ruimen.

Wethouder Jacobs: "De gemeentelijke fietsenstallingen zijn gratis en met bijna 1 miljoen bezoekers per jaar weten veel fietsers ze ook goed te vinden. Maar helaas zie je in de binnenstad zelden nog plekken waar geen fiets staat. De fiets hoort natuurlijk thuis in het Tilburgse straatbeeld, maar het komt de leefbaarheid ten goede als je niet je nek breekt over fietsen die lukraak overal geparkeerd staan. Met extra fietsparkeervakken op de hotspots, maar ook het verbeteren en uitbreiden van de huidige fietsenstallingen, willen we het fietsgebruik voor bezoeken aan de binnenstad stimuleren, maar we gaan ook strenger handhaven om overlast aan te pakken."

Ongeveer de helft van alle binnenstadbezoekers komt nu al op de fiets. Het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) wil dat aantal verhogen. Naast de fietsvakken krijgen de gemeentelijke fietsenstallingen onder meer ruimere openingstijden. Ook zoekt de gemeente naar oplossingen voor het stallen van snorfietsen, scooters en brommers.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen