Spring naar inhoud

Meedoenregeling wordt uitgebreid met een stadsbus-abonnement van Arriva

Met ingang van 1 oktober 2017 wordt de meedoenregeling uitgebreid met een abonnement op de stadsbus. Het college van Tilburg heeft met Arriva afspraken gemaakt om aan te sluiten bij de methodiek van de Meedoenregeling.

Het college van Tilburg meldt: "We hebben een overeenkomst met Arriva afgesloten die gelijkend is aan die van andere aanbieders in de Meedoenregeling. De gemeente maakt met de aanbieder afspraken en betaalt de producten die worden afgenomen."

Arriva kan het product aanbieden vanaf 1 oktober 2017. Arriva: "Dan hebben naar verwachting weinig deelnemers aan de Meedoenregeling nog voldoende budget over om het abonnement af te kunnen sluiten. Die eerste periode zal dus relatief rustig zijn en dient om ervaring op te doen. Per 2018, als de nieuwe Meedoen budgetten toegekend worden, maken mogelijk meer mensen gebruik van dit aanbod."

Het college meldt verder: "Het busabonnement van Arriva is in principe gelijk aan de andere diensten of lidmaatschappen die aangeboden worden via de Meedoenregeling. Gewoonlijk besteedt de gemeente geen extra publiciteit aan een specifieke aanbieder van de Meedoenregeling. Nu echter wel, want het is een belangrijk product, in een categorie waarin we nog geen aanbod hadden: vervoer. Het vervoer vergroot voor Tilburgers de mobiliteit, maakt het makkelijker te participeren, activiteiten te bezoeken en sociale contacten aan te gaan."

Het voordeel voor Arriva is een betere bezetting van de bussen buiten de spitsuren. Ook vult Arriva graag haar maatschappelijke rol in door voor minima busvervoer te bieden. Dat dit in Tilburg vanaf oktober kan via de laagdrempelige  Meedoenregeling, is een waardevolle aanvulling van het aanbod.

Hoe het werkt.

Het aanbod bestaat uit een busabonnement van een volledig jaar voor 80 euro (plus 7,50 euro extra als mensen nog geen persoonlijke ov chipkaart hebben en Arriva een persoonlijke ov chipkaart moet maken) waarmee op weekdagen na 9.00 uur gereisd kan worden met alle stadsbuslijnen in de gemeente Tilburg, en in het weekend onbeperkt. In de Arriva Store bij het busstation kunnen deelnemers het busabonnement direct op een eigen persoonlijke ov chipkaart laten zetten of een persoonlijke chipkaart door Arriva laten aanmaken.

Als een persoonlijke ov-chipkaart moet worden aangemaakt kan deze binnen twee weken na aanvragen bij de store worden opgehaald. Bij Arriva de store wordt afgerekend met het Meedoenbudget, en als dat niet toereikend is kan worden bijbetaald met eigen geld. Het abonnement is tot een jaar na ingang geldig.

Geschiedenis.

Arriva Brabant stond welwillend tegenover het idee een busproduct voor minima aan te bieden, maar uiteindelijk lukte het niet: in juni 2016 moesten we terugkoppelen naar de Raad "Arriva Brabant komt door restricties van de provincie uiteindelijk toch niet tot een aanbod voor de Meedoenregeling.

In een laatste poging wordt met het landelijk hoofdkantoor van Arriva in Heereveen overlegd of via hen een aanbod is op te nemen in de Meedoenregeling". Het hoofdkantoor zag op dat moment echter ook geen mogelijkheden.

In april van dit jaar zocht de accountmanager van het hoofdkantoor van Arriva Nederland uit eigen beweging contact omdat ontwikkelingen bij hun bedrijf en bij de provincie mogelijk wel de deur open kon zetten naar het opnemen van busvervoer in de Meedoenregeling.

Na uitgebreid werkwijzen en klemmen en voetangels doorgelopen te hebben, komen we tot de conclusie dat busvervoer in de gemeente Tilburg als product binnen de Meedoenregeling aangeboden kan worden en het een verrijking van het aanbod van de Meedoenregeling betekent.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen