Spring naar inhoud

Kritiek op onderzoek parkeren Binnenstad

In de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid van maandag 15 mei 2017 werd een debat gevoerd over het Parkeeronderzoek Binnenstad, dat een maand eerder werd gepubliceerd. Het onderzoek en de resultaten kregen stevige kritiek, met name vanuit de oppositiepartijen Lokaal Tilburg, LST, PvdA, Voor Tilburg, VVD en OPA.

Deze kritiek wordt bovendien gedeeld door 'Binnenstad Management Tilburg' (BMT) dat hierover een brief met vragen aan het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) stuurde.

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Eén van de kritiekpunten is, dat de plaatsen voor vergunninghouders zijn meegeteld als vrij beschikbare plaatsen. In het onderzoek over parkeren in de Binnenstad zijn geen cijfers over vergunningen opgenomen. De raadscommissie wil die wel graag hebben, welke volgens het College niet met 'een druk op de knop' te vinden zijn. Echter, raadslid Frans van Aarle (Lokaal Tilburg) wist deze cijfers wel te vinden, want volgens hem zaten deze al een halfjaar eerder in een overzicht over parkeernormen. Het aantal vergunningen telt ongeveer 1.000 plaatsen op doordeweekse dagen en een ruime 800 in het weekeinde.

Vergelijkbare kritiek wordt ook geuit door de BMT, maar dan op het gebied van vergunde parkeerplaatsen buiten, bedoeld voor bewoners. " Door de rapportage heen worden parkeer-normeringen voor bewoners en centrumbezoekers consequent met elkaar gemixt. Dit geeft een vertekend beeld. Het is noodzakelijk om deze twee groepen te scheiden."

De kritiek luidt daarnaast, dat er te weinig rekening wordt gehouden met de groei van het aantal bezoekers en - als er inderdaad twee woontorens komen - de groei van het aantal bewoners in de Binnenstad.

Decathlon
Decathlon is de grootste sportwinkel van Nederland en zal eind 2017 een winkel openen aan het Pieter Vreedeplein 165.

Volgens wethouders Erik de Ridder en Mario Jacobs gaat het met de groei niet zo'n vaart lopen en is er nog ruimte voor een groei van 15 à 20%. Zij willen beslist geen parkeergarages bouwen voor leegstand. Bovendien, de nieuwe winkels Hudson's Bay en Decathlon komen op een plek waar voorheen al winkels waren gevestigd en waarvoor dus al parkeervoorzieningen zijn.

De Primark is wel nieuw, maar zal voornamelijk jong publiek trekken dat (nog) geen auto rijdt. En de nieuwe bewoners van de Binnenstad: deze hoef je nog niet mee te tellen, want die woontorens staan er nog lang niet. De bouwplannen zijn nog niet eens klaar.

Het debat over deze punten zat algauw vast in een welles-nietes en wie er nou wel of niet met juiste cijfers, dan wel alleen met aannames bezig was.

Voor de SP was dit aanleiding om de oude discussie over een Transferium nieuw leven in te blazen, bijvoorbeeld bij Stappegoor. Voor Erik de Ridder bleek dit een optie om 'mee te nemen' als in het slechtste geval inderdaad de parkeerruimte te kort schiet. Bijvoorbeeld wanneer Hudson's Bay en Decathlon eind 2017 voor het eerst open gaan.

De discussie is in zijn geheel na te luisteren via deze link (onder punt 10 - Parkeeronderzoek Kernwinkelgebied).

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen