Spring naar inhoud

Komst ‘Skaeve Huse’ verhoogt de veiligheidsbeleving

In 2015 werd het woonproject 'Skaeve Huse' na 5 jaar verhuisd van de Apennijnenweg in Tilburg Zuid naar een nieuwe locatie aan de Rueckertbaan in de Tilburg West. De omwonenden in de wijk het Zand zijn nu duidelijk positiever dan vóór de komst van dit bijzondere woonproject.

'Skaeve Huse ' is een woonproject met negen woningen en een beheerderswoning bedoeld voor bewoners die in hun oude woonsituatie structureel overlast veroorzaakten en die niet passen in andere vormen van begeleid wonen in Tilburg. Bewoners kunnen hier wonen zonder overlast te veroorzaken, indien nodig met begeleiding. Het project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg, de woningcorporaties WonenBreburg, TIWOS en TBV Wonen, zorginstelling Traverse en de politie.

In november 2014 voordat de verhuizing plaatsvond is er in de directe omgeving van de nieuwe locatie van de  'Skaeve Huse' aan de Rueckertbaan een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid in de wijk en de veiligheidsbeleving. Dit onderzoek is in november 2016 herhaald zodat de gemeente Tilburg de resultaten van toen kunnen vergelijken met de situatie nu. De resultaten van het onderzoek zijn bekend en de uitkomsten zijn positief.

Op 608 woonadressen in het gebied rond 'Skaeve Huse' is een vragenlijst bezorgd. 184 bewoners (ongeveer 30%) hebben de vragenlijst ingevuld. Dit zijn vooral personen van 65 jaar en ouder (59% van de responsgroep). De helft woont 20 jaar of langer in de buurt. Uit de enquête blijkt dat bewoners vooral overlast ervaren van te hard rijden en rommel op straat. Er wordt zelden overlast van 'Skaeve Huse' gemeld. In vergelijking met 2014 is het gevoel van veiligheid toegenomen. In 2014 voelde 7% van de bewoners zich overdag niet veilig. In 2016 geldt dit voor 3%. In de avond voelde in 2014 26% zich onveilig in de wijk, in 2016 is dat 11%.

Verder zijn de zorgen over de ontwikkeling van de leefbaarheid in de wijk  verminderd. Het gemiddelde cijfer dat bewoners geven voor de leefbaarheid in de woonomgeving is gestegen van 6,6 naar 6,9. In 2014 was 61% van de bewoners tegen de komst van 'Skaeve Huse' in de wijk. In 2016 is dat nog maar 13%. De meeste bewoners in de buurt, 54%, maakt het nu niets uit dat de voorziening aan de Rueckertbaan is gevestigd. 7% is zelfs voor.

Op de vraag wat bewoners zelf kunnen doen om de veiligheid in de buurt te vergroten geeft men vooral antwoorden die te maken hebben met alert zijn, sociale controle en buurtpreventie. Op de vraag wat betrokken instanties moeten doen om problemen aan te pakken geeft men vooral antwoorden die te maken hebben met meer controle en meer politie.

Download het rapport buurtonderzoek Skaeve Huse  (pdf, 1.3MB)

 

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen