Spring naar inhoud

Klooster Zusters van Liefde

We zien hier het oudste gedeelte van het klooster van de congregatie Zusters van Liefde in de Kloosterstraat wat gebouwd werd in 1834.

De congregatie werd in 1832 gesticht door de pastoor van het Heike, Joannes Zwijsen en begon met drie Belgische begijnen in een huis in de Piusstraat. In 1833 verhuisden zes zusters naar de Nieuwlandstraat.

In mei 1834 betrokken de zusters de nieuwbouw aan de Oude Dijk ‘het huis met de dertien celletjes’, dat architect L. Goyarts bouwde met stenen van de oude schuurkerk. De naam dertien celletjes verwijst naar de dertien zusters die de nieuwbouw betraden. Joannes Zwijsen zei daarover later: "In 1832 pastoor dezer parochie geworden zijnde besloot ik een gesticht van liefdadigheid, uitsluitend in het belang der arme kinderen mijner parochie, die geene gelegenheid hadden eenig onderrigt te ontvangen, op te rigten. Ik had niets anders op het oog dan het oprigten eener school, waarin die arme kinderen zouden onderwezen worden in lezen, schrijven, naaijen en breijen. Met dit doel werd een huis ingerigt voor dertien zusters en door het kerkelijk gezag was bepaald, dat er nooit meer dan dertien zusters zouden worden aangenomen”.

Op de Oude Dijk ontstond in de loop der tijd een omvangrijk kloostercomplex, waaraan ook een lagere school, een mulo, een kweekschool, een lyceum, een weeshuis, een naaischool, een school voor zwakzinnige kinderen en een huishoudschool verbonden waren.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen