Spring naar inhoud

Inloopavond werkzaamheden Gasthuisring en Wilhelminapark

De Gasthuisring en de straten rondom het Wilhelminapark zijn aan vernieuwing toe. Zowel de riolering als de bestrating staan in 2018 op de agenda.

Voordat de Gemeente Tilburg de plannen definitief maakt is er een inloopavond op woensdag 20 september van 19:30 tot 21:00 uur in MFA / Wijkcentrum De Poorten aan de Hasseltstraat 194.

De gemeente meldt: "We willen u informeren over de plannen en veranderingen. Ook zijn we benieuwd naar uw mening. Daarom bent u van harte uitgenodigd voor een inloopavond"

Het gaat om de volgende werkzaamheden:

  • De bestaande riolering wordt vervangen
  • Er komt een regenwaterriool bij en de kabels en leidingen van nutsvoorzieningen worden vernieuwd.
  • Het fietspad vanaf de kruising met de Gasthuisring tot en met de kruising Wilhelminapark - Smidspad wordt volledig tweerichtingsverkeer.
  • De bestrating van de rijbaan, de parkeerplaatsen en de stoep
    wordt vernieuwd.
  • Ook de verlichting wordt vernieuwd en er worden twee extra verkeerslichten geplaatst.

De Gemeente Tilburg: "Tijdens deze avond kunt u op een tijdstip dat het u schikt binnenlopen. De gemeente geeft een korte toelichting op nut en noodzaak van de nieuwe inrichting. Tijdens onze toelichting is er voldoende gelegenheid om met medewerkers van de gemeente van gedachten te wisselen. Daarbij kunt u aandachtspunten en wensen meegeven die volgens u moeten worden meegenomen in het ontwerp of het proces. We nemen de aandachtspunten en wensen mee als we een definitief ontwerp maken voor het gebied."

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen