Spring naar inhoud

Inloopavond Frederikstraat, tussen Heuvelstraat en Emmapassage

Hendrikhof

Het eerste deel van de nieuwe straat in de binnenstad van Tilburg, de Frederikstraat, is bijna klaar en wordt binnenkort geopend. Dit is het gedeelte tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat.

Voor wat betreft het tweede deel, van Heuvelstraat naar de Emmapassage is een eerste schets aan belangstellenden voorgelegd tijdens een informatieavond op 28 juni 2017. Het ontwerp is inmiddels verder uitgewerkt en voor omwonenden en belangstellenden is er daarom een inloopavond gepland.

Deze informatieavond is op woensdag 20 september 2017 tussen 19.00 en 20.30 uur in de kleine zaal van Theater De NWE Vorst, Willem II straat 49.

Dit zuidelijke deel van de Frederikstraat - tussen de Heuvelstraat en de Emmapassage - loopt door het Hendrikhof heen en krijgt aan weerszijden winkels met daarboven woningen, een woontoren en een nieuw plein. Het deelplan 'zuidelijke verbinding' is onderdeel van het stedenbouwkundig plan dat op 14 november 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Voor het zuidelijke deelplan is een concept bestemmingsplan opgesteld. Tijdens inloopavond op woensdag 20 september wil de gemeente Tilburg dit deelplan en de bestemmingsplanprocedure nader toelichten.

Belangstellenden kunnen binnenlopen op een tijdstip dat het beste uitkomt. Medewerkers van de gemeente, vastgoedbelegger Wereldhave en ontwikkelcombinatie Winkelrondje Tilburg B.V. zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Naar verwachting wordt het ontwerp bestemmingsplan in oktober 2017 door het college van B&W vastgesteld, waarna het zes weken ter inzage ligt, zowel in de Stadswinkel als digitaal. Iedereen kan in die periode zienswijzen indienen.

Meer informatie over de ontwikkelingen in de Binnenstad staan op de website van de gemeente Tilburg.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen