Spring naar inhoud

Hoogspanningstraject bij Tilburg bekend

Minister Kamp van Economische Zaken heeft in afstemming met minister Schultz van Infrastructuur en Milieu een keuze gemaakt voor het voorkeursalternatief voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Besloten is het advies van de regio op te volgen.

Voor Tilburg heeft dat de volgende effecten:  "Ter hoogte van De Moer wordt de bestaande 380kV-verbinding verplaatst richting het noordoosten. De bestaande 380 kV-verbinding ten westen van De Moer wordt hierbij verwijderd. De nieuwe verbinding loopt vervolgens parallel aan deze verplaatste verbinding door landgoed Huis ter Heide richting Tilburg."

"De 150 kV-verbinding tussen Geertruidenberg en Tilburg-West wordt in zijn geheel verwijderd. De 150 kV-stations Geertruidenberg, Oosteind en Tilburg-West worden aangesloten door middel van ondergrondse kabelverbindingen tussen de nieuwe verbinding en de hoogspanningsstations."

"Het voorgenomen tracé eindigt op het nieuw te bouwen 380 kV-hoogspanningsstation in het noorden van Tilburg op de locatie de Spinder."

Kamp: '"Nederland gaat over op duurzame energie. Daartoe worden in de komende vijf jaar vijf van de grootste windparken op zee ter wereld voor de Zeeuwse en Hollandse kust gebouwd. De nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg is nodig om een deel van de elektriciteit van deze windparken bij de afnemers in ons land te krijgen. Het gekozen tracé bundelt over vrijwel de gehele lengte met de al bestaande 380 kV-verbinding en andere infrastructuur, waardoor de landschappelijke impact beperkt blijft. Bij Woensdrecht gaan de kabels over ongeveer 7 kilometer ondergronds."

Ron Dujardin, bestuurlijk voorzitter samenwerkende overheden reageert: “Wij zijn zeer verheugd dat de minister ons breed gedragen plan en voorstel heeft overgenomen. Alle tijd en werk hebben hun vruchten afgeworpen. We zijn tevreden met het proces waarbij de minister ons de ruimte gaf om mee te denken. We gaan vol enthousiasme van start met het samen met EZ/TenneT uitwerken van het voorkeursalternatief. We beseffen ons dat de realisatie van de 380 Kv altijd ergens pijn doet. Ook hierbij laten we elkaar als samenwerkende overheden niet los en werken we samen aan de beste weg.”

Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte van de provincie Noord-Brabant vult aan: "Met het overnemen van het advies van de samenwerkende overheden, inclusief de aandachtspunten waar wij om hebben gevraagd, spreekt de minister zijn erkenning en waardering uit voor het complexe traject. Dit hebben wij in alle zorgvuldigheid doorlopen en daarin zijn alle lokale en provinciale belangen uitvoerig zijn gewogen. In de geest van de nieuwe omgevingswet, was het onze ambitie om met 18 gemeenten en 2 provincies samen te werken als waren we 1 gemeente, en daar zijn we in geslaagd. Dat is mede te danken aan de zeer goede samenwerking die wij de afgelopen periode hebben ervaren met het departement en Tennet."

Zie voor meer informatie een kaart waarop het voorkeursalternatief voor tracé Rilland-Tilburg is aangegeven op de site van het ministerie van Economische Zaken.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 07/07/17

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen