Spring naar inhoud

Vermogen van Nederlandse huishoudens met de helft geslonken

Welvaart in Nederland 2014Vandaag kwam de tweede editie van het rapport Welvaart in Nederland beschikbaar door het Centraal Bureau voor de statistiek. Hierin worden de meest actuele landelijke en regionale cijfers gepresenteerd over inkomens, vermogens en bestedingen van huishoudens. Waar mogelijk komen lange trends van deze aspecten van welvaart aan bod. Ook wordt ingegaan op de economische verwachtingen van consumenten en de druk van de inkomstenbelasting op het inkomen. Daarnaast zijn de groepen aan de onderkant en de bovenkant van de welvaartsladder in kaart gebracht.

Speciale aandacht is er in deze editie voor het (pensioen) inkomen van ouderen, de inkomensontwikkeling van zelfstandigen met en zonder personeel en de koopkrachtontwikkeling van werknemers in de verschillende bedrijfstakken. Verder is onderzocht wie er het meest profijt hebben gehad van de verschillende toeslagregelingen.

Het vermogen van Nederlandse huishoudens is tussen 2008 en 2012 met bijna de helft geslonken. Waar een doorsneehuishouden in 2008 nog 51.000 euro bezat, was dat in 2012 gedaald naar 27.000 duizend euro. De doorsneewaarde van woningen nam in die vier jaar af van 256.000 euro naar 231.000 duizend euro. Tegelijkertijd namen in deze periode de hypotheekschulden toe van 143.0000 naar 163.000 euro.

Begin vorig jaar stonden de hypotheken van 1,4 miljoen van de 4,3 miljoen huishoudens onder water, oftewel bij 34 procent van de woningbezitters. Dat is bijna drie keer zo veel als begin 2008. In totaal waren in 2012 bij 830.000 huishoudens de schulden groter dan de bezittingen, tweeënhalf keer zo veel als in 2008.

Grote vermogens vooral in Noord-Brabantse gemeenten. Een kwart van alle huishoudens had begin 2012 een vermogen van meer dan 193.000 euro. Het hoogste percentage huishoudens met zo’n hoog vermogen werd aangetroffen in Rozendaal. Meer dan 60 procent van de huishoudens in deze gemeente had een hoog vermogen. In de top-10 staan verder zes gemeenten uit Noord-Brabant: Alphen-Chaam, Haaren, Oirschot, Sint Anthonis, Eersel en Hilvarenbeek.

2014welvaartinnederlandomslagDe algemene conclusies zijn:

De afgelopen jaren stonden in het teken van de economische crisis. Dit heeft ook zijn weerslag gehad op de welvaartspositie van de Nederlandse huishoudens. De koopkracht daalde, de vermogens werden kleiner en de bestedingen liepen terug. Ook nam het risico op armoede toe. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen. Zo is het consumentenvertrouwen na een jarenlange daling vanaf medio 2013 onafgebroken gestegen en is in Nederland van alle EU-lidstaten het risico op armoede of sociale uitsluiting volgens Europese criteria het kleinst.

 • Huishoudens hebben 15 procent meer te besteden dan begin jaren negentig.
 • Inkomensongelijkheid blijft relatief laag.
 • Koopkracht daalt al drie jaar op rij
 • Verschillende koopkracht ontwikkelingen bij werknemers binnen bedrijfssectoren.
 • Inkomen van vrouwen flink lager dan dat van mannen.
 • Zelfstandigen zonder personeel zijn financieel kwetsbaar.
 • Risico op armoede of sociale uitsluiting in Nederland het laagst van de EU.
 • Forse vermogensdaling sinds 2008.
 • Meeste vermogen bij hoge inkomens.
 • Meeste welgestelde huishoudens bij 55- tot 65-jarigen en ondernemers.
 • Minst welvarende gemeenten in het oosten van het land.
 • Rijkste gemeenten vooral in het westen.
 • Bestedingen van huishoudens in 2009–2012 gedaald.
 • Druk belastingen en premies op inkomen bijna 20 procent.
 • Meer huur- en zorgtoeslag, maar minder kinderopvangtoeslag.
 • Consumentenvertrouwen sinds medio 2013 weer op de weg omhoog

Het rapport Welvaart in Nederland 2014 is te lezen via deze link

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen