Spring naar inhoud

Hartenkreet uit Tilburg Noord: “Op naar Nieuw Noord”

De twee wijkraden in Tilburg Noord: Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok; hebben gezamenlijk een manifest en actieplan opgesteld. Met deze hartenkreet roepen zij op om in Tilburg Noord de armoede terug te dringen en de leefbaarheid te verbeteren. Deze twee wijkraden hebben zich verenigd in de Federatie “Nieuw Noord” en worden gesteund door het Ronde Tafelhuis, ContourdeTwern, wijkteam Noord en de parochies.

In Tilburg Noord wonen ongeveer 22.000 Tilburgers, 10% van de Tilburgse bevolking en daarvan leeft 37% onder de armoedegrens. Voor veel van deze mensen is het leven een zaak geworden van overleven. In Tilburg Noord wonen relatief veel jongeren en veel ouderen. In Stokhasselt is 44% van de bewoners onder de 30 jaar.

Ondanks dat er veel aandacht is voor Tilburg Noord van woningstichtingen, ContourdeTwern, gemeente en andere organisaties, gaat de waardering van de bewoners voor de leefbaarheid achteruit. En ook het imago van Tilburg Noord blijft achter ten opzichte van de rest van Tilburg. Gemiddeld krijgt de leefbaarheid in Tilburg het rapportcijfer 7,3. In Tilburg Noord is de waardering van de leefbaarheid 5,7.

Klik op de afbeelding om het volledige manifest te downloaden
Klik op de afbeelding om het volledige manifest te downloaden.

In het manifest schrijven de wijkraden:

"Het is een crie de coeur, van beide wijkraden naar zichzelf en allen die de maatschappelijke zorg en verantwoordelijkheid hebben, met als doel de situatie in de wijk te verbeteren, om te voorkomen dat we op bepaalde onderdelen afglijden naar Molenbeekse situaties. Het feit dat het nog niet zo erg is als in Randstad. (een opmerking, die we vaak te horen krijgen) mag niet de norm zijn die wij ons moeten willen opleggen. Tenslotte blijft voorkomen beter dan genezen."

In het document worden analyses gemaakt en maar liefst 40 voorstellen gedaan rond negen thema's, die in samenhang moeten worden aangepakt. Demografische ontwikkelingen, huisvesting, inkomens- en opleidingsniveau, gezondheid en leefstijl, onderwijs, werkgelegenheid, veiligheid en wijkondersteuning. Het gaat om concrete, aanbevolen acties, nieuwe en al bestaande die extra aandacht nodig hebben.

Enkele van de 40 in het actieplan genoemde acties:

 • Breid de mogelijkheden voor beperkt betaald vrijwilligerswerk uit, bijvoorbeeld niet direct korten op de uitkering.
 • Houd of breng de activiteiten op peil, die vooral voor ouderen worden georganiseerd in de wijk, zoals de Ouderenkamer, Zonnebloem, KBO, Heikant en dergelijke.
 • Bouw op diverse plaatsen in de wijk duurdere woningen (koop en huur) met een accent op huur, waardoor er meer diversiteit komt.
 • Help mensen met budgetteren. Hier kan een maatje voor het gezin een oplossing bieden. Zet ervaringsdeskundigen in.
 • Reguleer de werkwijze van deurwaarders en incassoburo’s. Zij zijn vaak verantwoordelijk voor het disproportioneel ophogen van de schulde.
 • Organiseer een gezondheidscentrum in de Stokhasselt. 7500 inwoners zitten zonder huisarts op beloopbare afstand. De gemeente zou met faciliteiten huisartsen kunnen verleiden.
 • Voer een schoolontbijt in, waarbij ook een plek is voor gezonde voeding en waarna
  de aandacht zich kan richten op onderwijs en vorming.
 • Bevorder ook het leren van ouders door cursussen die participatie bevorderen en meetellen op een CV. Financiële randvoorwaarden zijn belangrijk.
 • Voer actief werkgelegenheidsbeleid en laat het werk niet overnemen door arbeidsmigranten als er binnen de gemeente voldoende arbeidspotentieel is.
 • Organiseer projecten voor onderhoud van voortuinen en stel materiaal ter beschikking.
Share

3 gedachten over “Hartenkreet uit Tilburg Noord: “Op naar Nieuw Noord”

 1. Frits

  Op naar een nieuw Tilburg lijkt mij beter op zijn plaats !!! Niet alleen Tilburg Noord, die zelfs in Brabant met 37% inwoners onder de armoedegrens de TOP10 aanvoerd. In bijna alle Tilburgse wijken is armoede ondertussen een groot probleem aan het worden. De politiek noemt het probleem, aandacht of focuswijken en draaien daarna hun hoofd om of halen hun neus op.

  De kop in het zand steken, met miljoenen uit de gemeentekas naar prestige bouwprojecten zoals Het Nieuwe Stadhuis, het "Nieuw burgerlijk" Spoorpark, zelfs een ambitieus plan om van het Koningsplein een stadshaven te maken. Plannen plannen plannen voor de beter gesitueerde want de gemeenteraadsverkiezingen 2018 komen eraan!!!

  "Hou de gij ze arm dan hou ik ze dom" lijkt hier in Tilburg nog steeds de lijf spreuk van de bourgeoisie van de Tilburgse politiek.

  Maar let op toch maar even een winst waarschuwing: "Wie de onderkant samenleving niet eert, is een groots Tilburg niet weerd."

  Als er nu geen luisterend oor wordt geboden aan wat deze twee wijkraden zeggen, overigens zouden hier nog veel meer wijken bij aan kunnen sluiten. Dan vermoed ik dat we vrij snel zullen afdalen naar Parijse taferelen. Welke politieke partij weet het volk dan nog tevreden te stellen doordat veiligheid en stabiliteit in het geding zal geraken. Mensen in Armoede zijn in onze samenleving alleen nog maar genoodzaakt kost wat kost te overleven. Waardoor ze soms voor de meeste burgers onvoorspelbare en onrealistische beslissingen nemen.

  Kortom het wordt tijd voor de Tilburgse politiek om hiermee aan de slag te gaan, de strijdbijl soms te begraven, vooral gezamenlijk op trekken om de totale samenleving in Tilburg voor arm en rijk te verbeteren.

  Hieraan kan zelfs een kort bezoek van onze koning Willem Alexander op donderdag 27 april niet veel aan kunnen veranderen.

 2. Anne-Mieke Hoogveld

  Diversiteit in de wijk behoud je ook door de huren van scheefwoners niet zodanig te verhogen dat ze gedwongen worden om te verhuizen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen