Spring naar inhoud

Green Deal Brouwerij De Koningshoeven

Trappistenklooster Koningshoeven

Brouwerij De Koningshoeven BV, Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven, Waterschap De Dommel, de Provincie Noord-Brabant, de Diamantgroep en de gemeente Tilburg hebben afspraken gemaakt over de verduurzaming van Brouwerij De Koningshoeven. Die afspraken hebben ze vastgelegd in een ‘Green Deal’. De afspraken zijn gericht op het gebruik, hergebruik en lozing van water, het verminderen van de onttrekking van schaars grondwater en het verlagen van het energiegebruik. Dit draagt bij aan de verduurzaming van watersystemen, de optimalisatie van de waterketen in de gemeente Tilburg en zorgt voor een verlaging van de CO2-uitstoot.

De gemeente Tilburg heeft in de ‘Structuurvisie Water en Riolering 2010-2015′ het belang aangegeven van duurzame watersystemen en optimalisatie van de waterketen. Ook heeft de gemeente in 2009 de ambitie uitgesproken om in 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn. Zuinig omgaan met grondstoffen, waaronder water, en het produceren van duurzame energie dragen daar aan bij. Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven heeft de wens om de eigen bedrijfsprocessen op het gebied van (proces)water en energie zoveel mogelijk te verduurzamen. Dat is van groot belang voor een gezonde toekomst
van de brouwerij. Op dit moment is voor de productie van 1 liter bier ongeveer 7,5 liter water nodig. Het gaat jaarlijks dus om grote hoeveelheden proceswater en bijhorend energieverbruik.

De abdij heeft in april 2013 een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van hergebruik van afvalwater van de brouwerij. De resultaten van het onderzoek hebben de abdij en de brouwerij aangezet om een volgende stap te zetten in de verduurzaming van het bedrijfsproces voor proceswater. De gemeente Tilburg en Waterschap De Dommel hebben aangegeven hier graag aan mee te werken. In de ‘Green Deal Nul proceswater Brouwerij De Koningshoeven BV’ zijn afspraken uitgewerkt. De brouwerij laat vervolgonderzoek uitvoeren met scenario’s om het gebruik van het proceswater te verduurzamen. Hieruit volgt een plan van aanpak, dat in 2015 moet leiden tot concrete maatregelen in de bedrijfsvoering. Om deze aanpak te ondersteunen stellen de betrokken partijen, binnen hun bestuurlijke en wettelijke mogelijkheden, hun kennis en ervaring beschikbaar.

“Deze Green Deal moet aantonen dat het mogelijk is met aanzienlijk minder water en energie dezelfde resultaten te halen. Het is goed om te zien dat Brouwerij De Koningshoeven daar het initiatief in neemt”, aldus wethouder Berend de Vries van Milieu: “Als gemeente Tilburg ondersteunen we initiatieven als deze van harte. Green deals zijn een belangrijke basis voor de Tilburgse klimaataanpak. Door een toename van investeringen in duurzame energie proberen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Hiermee werken we aan een duurzame economische ontwikkeling en groei, versterken we onze concurrentiepositie en zorgen we ervoor dat Tilburgers hun koopkracht kunnen behouden”.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen