Spring naar inhoud

Gemeente Tilburg ondertekent ‘Verklaring van Dordrecht’

"In Nederland leven duizenden mensen niet volgens het geslacht waarmee ze zijn geboren. Zij zijn transgender. En zij voelen zich man of vrouw of allebei, of ze zien zich als geen van beiden. Dat is hun genderidentiteit. Transgenders maken een belangrijk onderdeel uit van de moderne maatschappij en zijn een aanwinst voor een diverse samenleving. Het zijn collega's, leidinggevenden, partners, cliënten en klanten. Niettemin worden veel transgenders geregeld geconfronteerd met uiteenlopende moeilijkheden, in het bijzonder op de arbeidsmarkt" zo luidt de inleiding van de 'Verklaring van Dordrecht, welke is opgesteld door het 'Transgender Netwerk Nederland'. 

De PvdA Tilburg zegt blij te zijn met het actieve beleid in Tilburg voor tolerantie en emancipatie als het gaat om lesbische vrouwen, homo mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s). Volgens de partij past daarbij een positieve houding van de gemeente Tilburg als (potentiële) werkgever voor transgender medewerkers.

De PvdA in Tilburg heeft daarom aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) gevraagd of zij bereid is om de 'Verklaring van Dordrecht' te ondertekenen, om daarmee als overheid het goede voorbeeld te geven. Met de ondertekening van de 'Verklaring van Dordrecht' verklaart de gemeente dat iedereen het recht heeft op waardig en productief werk, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid, zonder discriminatie op grond van genderidentiteit of genderexpressie en belooft de gemeente het nodige te doen om daar uitvoering en invulling aan te geven.

Evengoed is de gemeente Tilburg niet van plan om ineens alle formulieren aan te passen waarop onnodig wordt gevraagd naar het geslacht van de inwoner. Maar geleidelijk als formulieren toch worden herzien, zal steeds de vraag worden gesteld of sekseregistratie noodzakelijk is, om vervolgens de formulieren aan te passen als dit nodig is en in lijn met de wet.

De tien punten van de verklaring luiden:

  1. Iedereen heeft het recht op waardig en productief werk, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid, zonder discriminatie op grond van genderidentiteit of genderexpressie;
  2. We treffen alle nodige administratieve en andere maatregelen om een einde te maken aan en het verbieden van discriminatie op grond van genderidentiteit in de publieke en particuliere sector, ook in relatie tot de beroepsopleiding, werving van personeel, promotie, ontslag, en arbeidsvoorwaarden en beloning;
  3. We maken een einde aan elke vorm van discriminatie op grond van genderidentiteit om zo gelijkheid op het gebied van werkgelegenheid en promotiekansen te waarborgen in de hele organisatie en we tonen ons een goed werkgever in het tijdig signaleren van en het reageren op onaanvaardbaar gedrag;
  4. We werken aan het creëren van veilige en doelmatige werkplekken, geven alle medewerkers gelijke kansen, stellen iedereen in staat op een veilige manier hun genderidentiteit te uiten en geven de garantie aan transgender werknemers om in vrijheid mee te kunnen doen aan organisatorische en sociale evenementen;
  5. We ontwikkelen passende opleidings- en bewustmakingsprogramma’s om discriminerende houdingen tegen te gaan;
  6. Organisaties moeten leden binnen het lager en hoger management aanwijzen en ondersteunen die actief werken aan een transgender-vriendelijke werkomgeving.
  7. We ondersteunen transgenders in hun transitie-periode;
  8. We sluiten transgender werknemers of de partners van een transgender medewerker niet uit van de verzekering en andere sociale beschermingsmaatregelen, met inbegrip van alle voordelen van een aanstelling zoals ouderschapsverlof, werkloosheidsuitkeringen, ziektekostenverzekeringen, andere bedrijfsgebonden zorg of voordelen (met inbegrip van lichaam wijzigingen met betrekking tot genderidentiteit), andere sociale verzekeringen, gezinsondersteuning, begrafenisuitkeringen, en pensioenen en uitkeringen met betrekking tot het verlies van de steun voor echtgenoten of partners als gevolg van ziekte of overlijden;
  9. Samen creëren en ondersteunen we beleid en structuren binnen organisatie die het niveau en de voortgang van de verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de transgender werknemers bewaken en rapporteren, en vermelden deze expliciet in de externe communicatie, zoals jaarverslagen en Sociale Jaarverslagen;
  10. Organisaties moeten in alle landen waar zij actief zijn zichtbaar de verbetering van de werkomgeving voor hun transgender werknemers steunen en raad vragen aan hun transgender werknemers over te nemen maatregelen om de doelstellingen en de beste praktijkvoorbeelden te implementeren.
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen