Spring naar inhoud

Gemeente start proef: Bijzondere bijstand voor medische kosten

De gemeente Tilburg start in 2018 met een proef waarbij het mogelijk is bijzondere bijstand te verstrekken voor medische kosten. De proef duurt 1 jaar.

Medische kosten vallen onder een zogenoemde ‘voorliggende voorziening’, zoals de zorgverzekering. In de huidige werkwijze kan de gemeente deze alleen in zeer bijzondere situaties vergoeden, waarbij getoetst wordt aan vaste regels. Aanvragen worden administratief afgehandeld. Dat gaat veranderen.

Tijdens de proefperiode worden alle aanvragen voor medische kosten onderzocht op bijzondere omstandigheden. Daarbij speelt niet alleen de financiële situatie een rol, maar tellen alle leefgebieden mee.

Wethouder Hans Kokke

Wethouder Hans Kokke: "Met de pilot willen wij het mogelijk maken om inwoners ondersteuning op maat te bieden en belemmeringen weg te nemen die het meedoen in de samenleving in de weg staan."

Wat is een voorliggende voorziening?

Met een voorliggende voorziening heb je geen recht op bijzondere bijstand. Een voorliggende voorziening betekent dat je kosten al op een andere manier vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld doordat je een andere uitkering ontvangt. Deze uitkering is dan de voorliggende voorziening.

Heb je een bijstandsuitkering, dan kan je in sommige gevallen gebruik maken van de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee je extra kosten kunt betalen, zoals een operatie die niet onder je zorgverzekering valt. Het moeten dringende kosten zijn die een andere regeling niet vergoedt. Vergoedt een andere uitkering de kosten wél, dan is die uitkering de voorliggende voorziening.
Voorbeelden van voorliggende voorziening

Een voorliggende voorziening is vaak een andere uitkering zoals: WW-uitkering, WIA-uitkering, Studiefinanciering, Nabestaandenpensioen  en/of AOW-pensioen.

Soms heb je wel recht op een voorliggende voorziening, maar zijn die inkomsten nog onvoldoende voor jouw noodzakelijke kosten. Je kunt dan bij je gemeente een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen, bovenop de uitkering die je al ontvangt.

Geen recht op bijzondere bijstand: een voorbeeld

De zorgverzekeraar vergoedt bijvoorbeeld maar een deel van de kosten van orthopedische schoenen. Iedereen moet regelmatig nieuwe schoenen kopen en krijgt de kosten hiervoor ook niet vergoed. De verzekeraar vergoedt daarom aan jou alleen de extra kosten die je maakt. In dit voorbeeld heb je geen recht op bijzondere bijstand.

Wel recht op bijzondere bijstand: een voorbeeld

Met het kindgebonden budget krijg je een gedeelte van de schoolkosten voor je kind vergoed. Je kind maakt reiskosten om een opleiding te kunnen volgen. Het is niet mogelijk om de opleiding in de buurt te volgen, zodat hij of zij geen reiskosten hoeft te maken. De gemeente zal onderzoeken of het kindgebonden budget de schoolkosten voldoende dekt. Vindt de gemeente dat dit budget onvoldoende is? Dan heb je recht op bijzondere bijstand voor de extra reiskosten.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen