Spring naar inhoud

Energierekening consumenten flink hoger komende jaren

De energierekening voor consumenten stijgt de komende jaren veel harder dan in eerste instantie werd gedacht na het uitlekken van de eerste kabinetsplannen. Afgelopen week meldde Pricewise al dat de energierekening in 2018 voor een gemiddeld huishouden 70 euro hoger wordt door stijgingen van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE). Nu blijkt uit het op dinsdag 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat de stijging na 2018 nog veel hoger uitpakt, met in totaal 150 euro per huishouden.

Volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise: "We hebben berekend dat de energierekening volgend jaar vooral door drie belastingeffecten flink zal stijgen. De milieubelasting stijgt voor een gemiddeld huishouden met 50 euro. Daar komt nu bij dat de energiebelastingen voor stroom en gas voor een gemiddeld huishouden volgend jaar ongeveer 40 euro zullen stijgen. Dat was eerder nog niet bekend. Ook is bekend geworden dat de 'vermindering energiebelasting', dat is een belastingkorting die ieder huishouden op zijn energierekening krijgt, met ruim 60 euro zal dalen."

In de eerdere plannen die uit het regeerakkoord lekten gingen alleen over de milieubelasting, de ODE (opslag duurzame energie) die zou stijgen. Nu blijkt uit het regeerakkoord dat de werkelijke stijgingen nog veel hoger uitpakt. Dit komt doordat er een verschuiving in de energiebelasting plaatsvindt, die leidt tot 24 euro extra aan energiebelasting. Daarnaast gaat belastingvermindering op elektriciteit omlaag van 373 naar 311 euro naar verwachting vanaf 2019. Huishoudens gaan dus meer betalen, en krijgen minder terug blijkt uit nieuwe berekeningen van onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise op basis van het regeerakkoord.

Naast de verhoging van energiebelastingen en de verlaging van de belastingvermindering staat er ook nog een verhoging van de ODE (opslag duurzame energie) op het programma, hier ligt een wetsvoorstel van minister Henk Kamp over klaar. Deze verhoging zorgt voor nog eens 47 euro extra kosten. In totaal komt de energierekening van een gemiddeld huishouden in 2019 dus 154 euro hoger dan de 70 euro in 2018.

Doordat het bedrag van de energiekorting flink omlaag wordt gebracht zullen vooral de huishoudens met de kleine portemonnee getroffen worden, zegt de Kok vanmorgen in een interview op BNR Nieuwsradio. "Juist die groep heeft het minst de mogelijkheid om zijn energieverbruik te verlagen, zeker van het gasverbruik. Men is afhankelijk van hoe koud de winter gaat worden en hoe goed de woning is geïsoleerd."

Een ander detail uit het regeerakkoord is dat de salderingsregeling in 2020 afgeschaft zal worden. Deze regeling houdt in dat huishoudens geen belasting hoeven te betalen over energie die zij zelf opwekken en verbruiken of terug het net opsturen. Hoe hoger de belasting, hoe gunstiger het dus is om zelf energie op te wekken. “Ook hier hebben lagere inkomens minder profijt van,” aldus Hans de Kok. “Deze mensen hebben niet altijd genoeg geld om te investeren in zonnepanelen. Zij betalen dus gewoon alle belastingen over hun energie, waardoor het verschil met hogere inkomens dankzij de stijgende belastingen steeds groter wordt. Maar wat ook geldt: hoe meer mensen zelf energie opwekken, hoe minder de overheid ophaalt aan belastingen. En deze opbrengsten zijn juist nodig om te investeren in de energietransitie. Wellicht dat dit de reden is om de salderingsregeling af te schaffen.” In 2020 verandert deze in ieder geval, en komt er een terugleversubsidie voor in de plaats. Hoe deze subsidie precies ingevuld zal worden, is vooralsnog niet bekend.

Dat de energierekening in 2019 en de jaren daarop verder zal stijgen lijkt onontkoombaar. De ODE (opslag duurzame energie) stijgt namelijk elk jaar meer en ook de energiebelasting vertoont al jaren een stijgende lijn.

“Hoe hoog de energierekening na 2019 wordt durven wij nog niet te zeggen,” vertelt Hans de Kok. “De ODE-tarieven worden namelijk elk jaar opnieuw berekend voor het jaar erop. De overheid doet dit op basis van de hoeveelheid belaste energie die er in Nederland verbruikt wordt. Hoe meer mensen zelf energie opwekken, hoe minder inkomsten voor de overheid, vanwege de salderingsregeling. Het kan dus maar zo zijn dat de ODE in 2019, net als in 2018, harder stijgt dan verwacht. Daarnaast is het natuurlijk de vraag hoe de energietarieven zich ontwikkelen, deze zijn tenslotte ook een belangrijk onderdeel van de energierekening.”

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen