Spring naar inhoud

Eerlijke en duurzame huisbankier voor de gemeente?

EerlijkeBankwijzer_090410_2Vandaag  hebben de fracties van GroenLinks, PvdA en SP het College schriftelijk bevraagd over de houdbaarheid van de ABN AMRO als huisbankier van de gemeente Tilburg. Dit naar aanleiding van het voornemen van deze bank om een zestal bestuurders een flinke loonsverhoging van €100.000 te geven.

Na grote politieke druk besloot de ABN AMRO  top terecht af te zien van deze fikse loonsverhoging. GroenLinks, PvdA en SP vinden echter dat een bank die voornemens was een dergelijke loonsverhoging door te voeren, niet past bij een duurzame en sociale gemeente als Tilburg.

De drie partijen wijzen het College hierbij op de eerlijke bankenwijzer www.eerlijkebankenwijzer.nl  waarop een aantal banken te vinden zijn die op diverse maatschappelijk relevante thema’s beter scoren dan de huidige bank van de gemeente Tilburg (o.a. op gezondheid, klimaatverandering, dierenwelzijn, natuur en internationale belastingontwijking). Een bank die hoger scoort op deze thema's zou in die zin kunnen bijdragen aan het duurzame karakter van de gemeente.

Om de mogelijkheden tot het overgaan op een nieuwe huisbankier te onderzoeken hebben GroenLinks, PvdA en SP het College een aantal vragen gesteld; bijvoorbeeld over de duur van het contract met ABN AMRO en de mogelijkheden dit contract tussentijds te ontbinden. Daarnaast is er gevraagd of het College het ook van belang acht dat bij een aanbesteding de maatschappelijk relevante thema’s die bij de eerlijke bankenwijzer naar voren komen een rol zullen spelen. Tot slot is het College gevraagd naar de bereidheid de keuze voor een nieuwe bank te willen bespreken met de commissie Bestuur. Het antwoord van het College op deze vragen wordt afgewacht.

Al in december 2011, toen de gemeente Tilburg werd verkozen als duurzaamste gemeente van Nederland, hebben burgers al een poging ondernomen om de gemeente Tilburg te laten overstappen naar een duurzame bank als huisbankier. Reden voor deze actie was dat de gemeente Tilburg in haar duurzaamheidsdoelstelling nog niet het 'lage fruit' oogst:

"Het overstappen naar een duurzame bank als huisbankier. Met geringe inspanning kunnen spoedig al haar inkomsten (belastingen en retributies) en ook al haar uitgaven via een duurzame bank gaan lopen. Zonder rentederving, zonder extra kosten. Maar met 'schoon'geld waar geen bloed of chemie aan kleeft."

Eerlijke-bankwijzer1De initiatiefnemers verzochten toen via een petitie om een onderzoek naar wat de voor- en nadelen van een spoedige overstap naar een 100% duurzame bank zouden zijn. Dit voor te leggen aan de gemeenteraad middels een voorstel. Het besluit van de gemeenteraad met voorrang uitvoeren. Na een jaar onderzoeken hoe dit heeft bijgedragen aan een duurzamere stad en wereld. Daarover de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ongevraagd een advies sturen.

Duurzaamheid is niet alleen GROENE duurzaamheid maar ook SOCIALE duurzaamheid. Daarom vonden de initiatiefnemers al in 2011 dat de gemeente Tilburg op zo kort mogelijk termijn al haar bankzaken moet onderbrengen bij een duurzame bank.

Share

1 gedachte over “Eerlijke en duurzame huisbankier voor de gemeente?

  1. Joost van DAT

    Banken die met gemeenschapsgelden drijvende zijn gehouden zijn per definitie niet duurzaam. Niet groen, niet sociaal, niet economisch en niet qua integriteit. Let daarbij dan vooral op die banken die in de top ex.politici huisvesten! Naast de qua timing en normbesef misplaatste bezoldigingsverhoging is er bij de ABN/AMRO ook iets mis met de controleerbaarheid en de belangenverstrengeling van de bestuurders. Zal me niet verbazen als dat bij de andere banken ook niet het geval is! Daarvoor zijn de netwerken ook na de bankcrisis teveel intact gebleven en blijkt het old boys netwerk nog steeds operationeel! Gaat een hele klus worden voor de Gemeente Tilburg!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen