Spring naar inhoud

Onder het motto ‘Tilburg voor iedereen’ nodigen negen maatschappelijk betrokken organisaties samen met de gemeente Tilburg in november 2017 mensen met een beperking uit om hun ervaringen en wensen te delen. Doel is om van ze horen tegen welke problemen ze aanlopen in de gemeente. Is de stad goed toegankelijk bijvoorbeeld en lukt het ze om aan werk te komen of goede zorg te krijgen. De informatie uit de meetings gebruikt de gemeente bij het maken van nieuw beleid.

Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. In november worden hiervoor vier bijeenkomsten georganiseerd in verschillende wijken. De ideeën en ervaringen die men deelt, neemt de gemeente Tilburg mee in het opstellen van een plan van aanpak voor een inclusief beleid, voor een Tilburg voor iedereen. Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) is initiatiefnemer en in Tilburg actief als belangenbehartiger voor mensen met een handicap. ...lees verder "Gemeente wil in gesprek met mensen met een beperking"

Share

Gastbijdrage van Perry Janssen


Het leven van een werkeloze armoedzaaier gaat niet vaak gepaard met de tijd om zelf even rustig na te kunnen denken over je toekomst.

Mailtjes en oproepen van je contactpersoon, doelmatigheidsconsulente, trajectbegeleider, Leergeld, belastingdienst, Werk & Inkomen, toeslagen, inkomstenverklaringen, bijzondere bijstand, meedoenregeling, speeddates, vertrouwensexperiment, tegenprestatie leveren, solliciteren, Voedselbank, Goederenbank, ondersteuningsfonds, het membership van een community die iets met je “empowerment” wil doen, etc. etc., het vreet werkelijk tijd.

Hele volksstammen worden gemobiliseerd en ingezet om “de armen” te leren omgaan met het “hongergevoel” en vertellen dat er een mooie “maakbare” toekomst wacht. Tijd om je trots even aan de kant te zetten. ...lees verder "Wereld Armoededag"

Share

De Vriendschapsbank brengt Tilburgers van 50 jaar en ouder met dezelfde interesses bij elkaar. ContourdeTwern startte dit initiatief vier jaar geleden en sindsdien vonden velen elkaar bij leuke activiteiten: de Vriendschapsbank heeft inmiddels liefst 400 leden. Zij kunnen voor een kop koffie en een praatje ook terecht bij een van de drie wekelijkse inlopen.

Ook mensen onder de 50 hebben behoefte aan vriendschap en nieuwe sociale contacten, ervaart coördinator Annemarie Vermeulen van ContourdeTwern. “Doordat een partner wegvalt of iemand verhuist bijvoorbeeld. Ik word regelmatig benaderd door mensen die het een mooi initiatief vinden maar jonger zijn dan 50. Of ze toch niet mogen deelnemen. Daarom starten we nu met twee activiteiten, speciaal voor deze doelgroep: samen wandelen en naar de bioscoop”, aldus Vermeulen. ...lees verder "De Vriendschapsbank nu ook voor 35 -tot 49- jarigen"

Share

Er is meer begeleiding nodig voor werknemers met psychische problemen die terug aan het werk gaan na ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Tranzo van Tilburg University en gefinancierd door The Institution of Occupational Safety and Health (IOSH).

Uit het onderzoek komt naar voren dat werknemers meer begeleiding nodig hebben in het verbeteren van zelfinzicht en het leren om grenzen te stellen. Ook kan de begeleiding van leidinggevenden over ziekteverzuim bij psychische problematiek verbeteren. Verder is het van belang om in gesprek te blijven met zieke werknemers en is het wenselijk om een gepersonaliseerd ‘terug naar werk plan’ op te stellen met aandacht voor wensen en behoeftes van de werknemer. ...lees verder "Extra begeleiding voor werknemers met psychische problemen"

Share

Op donderdag 26 oktober 2017 organiseren de Gemeenten Hart van Brabant,  Stichting Veilige Haven en Kompaan en De Bocht een symposium om de uitkomsten van het ZonMwproject 'Ketenaanpak Conflictscheidingen' te presenteren en middels workshops ervaringen te delen.

Twintig procent van de scheidingen mondt uit in een conflict- of vechtscheiding.  Veel van deze gezinnen blijven jarenlang een beroep doen op sociale en juridische professionals, vaak met beperkte verbeteringen. Hulpverlening alleen kan conflictscheidingen niet oplossen. De complexe dynamiek in deze scheidingen vraagt om een gecombineerde aanpak van rechtspraak, advocatuur  en hulpverlening. Wetenschappelijke kennis is een voorwaarde om tot een effectieve aanpak te komen. ...lees verder "Symposium ‘Effectief werken bij conflictscheidingen’"

Share

Vrijwilligers maken een bezoek of verblijf in het ETZ iets aangenamer en zorgelozer.

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en een belangrijke aanvulling op het werk van beroepskrachten. Omdat het aantal vrijwilligers voortdurend toeneemt en de komende jaren een verdere groei wordt verwacht, gaat het ziekenhuis het vrijwilligerswerk zelf doen. Op dit moment werkt ETZ nog samen met de Unie van Vrijwilligers (UVV), afdeling Tilburg.

In het ETZ zijn bijna vierhonderd vrijwilligers actief. Anita Wydoodt, lid Raad van Bestuur ETZ legt uit: "Zij maken het verblijf van patiënten en bezoekers in ons ziekenhuis een stuk aangenamer. Hun inzet wordt reuze gewaardeerd. De vrijwilligers voelen zich enorm verbonden met het ETZ. Die band willen we versterken door alle vrijwilligers die nu in het ETZ actief zijn een overeenkomst met het ziekenhuis aan te bieden. Voor de vrijwilligers verandert daardoor dus niets, zij kunnen onveranderd met hun activiteiten doorgaan." ...lees verder "Eigen vrijwilligersbeleid nu bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis"

Share

De Tilburgse gemeenteraad vraagt aan de stad welke ideeën of plannen een plekje verdienen in de begroting van 2018. Inwoners van de gemeente Tilburg kunnen hun ideeën indienen via de website methetoogop2018.nl.

Sommige Tilburgers hebben al ideeën ingestuurd. Die zijn ook te zien op deze website. De gemeenteraad kreeg tot nu toe bijna 30 voorstellen uit de stad, die mogelijk een rol gaan spelen wanneer in november 2017 de gemeentelijke begroting voor 2018 op de raadsagenda staat. De ideeën zijn afkomstig van diverse inwoners en groeperingen, die de raad in de afgelopen maanden hebben laten weten wat er in de plannen voor volgend jaar niet mag ontbreken. ...lees verder "Gemeenteraad op zoek naar ideeën en plannen uit de stad"

Share

De 30-jarige Tilburgse Denise Stoopen is een van de vijf gezichten van het B-Team, een nieuw consumentenprogramma van 'No Limits Network' op Youtube. 'No Limits Network' is een online platform van KRO-NCRV dat zich richt op mensen met een beperking.

Denise heeft achondroplasie, een botgroeistoornis, waardoor ze klein blijft. Enkele jaren geleden werd ze Bikkel van de Bart de Graaf Foundation, waardoor ze de mogelijkheid kreeg om haar afstudeerproject verder te ontwikkelen en in de markt te zetten. ...lees verder "Denise gezicht van B-Team van KRO-NCRV’s No Limits Network"

Share

Alle kinderen tot 18 jaar in gemeente Tilburg ontvangen in de maand oktober een doosje jodiumtabletten in de brievenbus. Sinds 1987 heeft de Nederlandse overheid een landelijke voorraad met jodiumtabletten. Door de landelijke voorraad met jodiumtabletten te verspreiden van centrale opslag naar eigen medicijnkastjes, zijn jodiumtabletten direct bij de hand als er zich een ernstig ongeval met een kerncentrale voordoet. De Rijksoverheid wil hierbij dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op een eventueel ongeval met een kernreactor. ...lees verder "Verspreiding van Jodiumtabletten in gemeente Tilburg"

Share

De GGD Hart voor Brabant wil graag in kaart brengen hoe het zit met de gezondheid van kinderen in de leeftijd tussen 0 en 11 jaar. Hiervoor ontvangen 30.000 ouders of verzorgers van kinderen uit de regio een uitnodiging om mee te doen aan een enquête. De vragen in het onderzoek gaan over de gezondheid en ook over de leefomgeving en het welzijn van uw kind.

De resultaten van dit onderzoek helpen gemeenten te bepalen wat nodig is voor kinderen om gezond en veilig te wonen, leven en spelen makkelijker te maken. Denk aan activiteiten die kinderen stimuleren meer te bewegen, zoals de aanleg van speeltuinen. Of misschien leven bij ouders veel vragen over opvoeden en kan de gemeente hierbij ondersteuning bieden, bijvoorbeeld via cursussen. ...lees verder "GGD onderzoekt de gezondheid van kinderen"

Share

2

Op donderdag 28 september 2017 maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend, dat twee bestuurders van zorginstellingen in Zaanstad en Tilburg zijn aangehouden op verdenking van fraude met pgb-geld.

Het blijkt te gaan om bestuurders en leidinggevenden - in totaal negen personen - van RegioZorgWest (Zaanstad) en RegioZorgZuid (Tilburg / Goirle). Dit blijkt uit onderzoeken van het Noordhollands Dagblad en Tilburgers.nl. ...lees verder "Bestuurders en leidinggevenden RegioZorgWest en RegioZorgZuid verdacht van fraude"

Share

Bij ContourdeTwern doen veel studenten van de Academies voor Sociale Studies Breda en Den Bosch (ASB-ASH) praktijkervaring op. Zowel in de uitvoering als voor onderzoek hebben stagiair(e)s hun meerwaarde al lang bewezen. Toch verwachten ContourdeTwern en Avans nog meer te kunnen halen uit een structurele samenwerking. ...lees verder "Avans en ContourdeTwern slaan een brug tussen praktijk en opleiding van sociaal werk"

Share

De komende twee jaar mag RIBW Brabant zich een 3-sterren-Beste Werkgever binnen de GGZ noemen! RIBW Brabant behaalde een score van 7,25.

Dat is ruim boven het gemiddelde in de
branche (6,73) en goed voor het maximale aantal van drie sterren. Een topscore: slechts zes andere organisaties in de GGZ kregen ook drie sterren toegekend.

Door de hoge score maakt RIBW Brabant in februari 2018 ook nog kans op de Beste Werkgevers Award. ...lees verder "RIBW Brabant is Beste Werkgever met topscore"

Share

Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) is van plan om een gebouw van RIBW (Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen) in de wijk Het Zand aan de Schiphollaan 28a te kopen voor €1.300.000,-.

In dit pand wilde RIBW een 24-uursopvang vestigen voor mensen met zowel psychiatrische als verslavingsproblemen. Toen dit in februari van 2017 bekend werd, leidde dit tot protesten in de buurt en vanuit basisschool Jeanne d’Arc, dat er naast staat. ...lees verder "College wil pand Schiphollaan kopen van RIBW"

Share

Mirjam Bogaarts, oprichtster van het Inloophuis Midden-Brabant heeft de Tilburg Trofee ontvangen. Burgemeester Noordanus is ambassadeur van het Inloophuis. Het bestuur wilde, voordat hij op 1 oktober 2017 aftreedt als burgemeester, afscheid van hem nemen en hem bedanken voor zijn inzet. Bij dit afscheid op vrijdag 8 september overhandigde Peter Noordanus de Tilburg Trofee. ...lees verder "Tilburg Trofee voor Mirjam Bogaarts, oprichtster Inloophuis"

Share

Samenwerking redt levens. Dat ervaren bezoekers op de Nationale Traumadag.

De Landelijke Traumadag vindt dit jaar in Tilburg plaats. Op zaterdag 23 september is het Elisabeth - Twee Stedenziekenhuis  aan de Hilvarenbeekseweg het decor van deze bijzondere dag.

Hulpdiensten en samenwerkings-partners zoals de brandweer, de ambulancedienst, het Mobiel Medisch Team, het Rode Kruis, de GHOR, de huisartsenpost, Damast en Libra Revalidatie zijn van de partij. Alle betrokken partijen willen zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met alle aspecten van de zorg na een ongeval.

Traumachirurg Mike Bemelman: “We bieden met de Nationale Traumadag een unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de traumazorg. Zorgverleners zijn volop aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Uiteraard mogen bezoekers ook veel dingen zelf proberen. Zo zijn kinderen een dag ambulanceverpleegkundige, opereren volwassenen een knie en ervaar je als gezin een traumaopvang op de Spoedeisende Hulp.” ...lees verder "Landelijke Traumadag in Tilburg bij Elisabeth ziekenhuis"

Share

De week die voorheen bekend stond als de European Social Innovation Week heeft een nieuwe naam gekregen: Dear Future. Het Dear Future Festival wordt gehouden in de week van 23 tot en met 29 september, met name in de Spoorzone. Daarbij is het festival ook verlengd, van vijf naar zeven dagen. Het is een evenement voor vragenstellers, denkers, visionairs en innovators uit alle lagen van de bevolking. De toegang is voor het grootste gedeelte gratis.

Het programma is dit jaar zeer uitgebreid met workshops, exposities en lezingen over mobiliteit, leefstijl, wonen, ontspanning, identiteit, gezondheid en voeding. Een greep uit het enorme aanbod: ...lees verder "“Lieve Toekomst”"

Share

RIBW Brabant gaat deelnemen aan de 'CZ Tilburg Ten Miles' op zaterdag 2 en zondag 3 september. Verschillende teams, die bestaan uit medewerkers en cliënten, doe mee aan de wandeltocht en/of de wedstrijd. Bovendien is RIBW Brabant, samen met Zorgbelang Brabant, aanwezig met een Amerikaanse schoolbus om aandacht te vragen voor leven met een psychische aandoening.

Het doorbreken van stigma’s

Gezondheid is een belangrijk thema binnen RIBW Brabant. Sporten en bewegen is voor iedereen belangrijk. En het mooie is dat het ook bijdraagt aan individuele successen van cliënten. ...lees verder "RIBW wil aandacht voor Stigma tijdens Ten Miles"

Share

De GGD Hart voor Brabant heeft een webwinkel waar gezondheids-apps die door deskundigen beoordeeld zijn, gratis gedownload kunnen worden. De GGD Appstore is bijzonder, omdat het een gezamenlijke dienst is van alle 25 GGD’en GGD-GHOR’s in Nederland.

Het aantal apps in de Appstore groeit gestaag, omdat elke GGD onderzoek doet naar nieuwe apps. Elk jaar komen er een aantal apps bij.

De GGD’en hebben de Appstore helemaal zelf ontwikkeld. Petra van Tiggelen is één van de projectleiders van de Appstore:  "Het is leuk, maar ook spannend om te zorgen dat er een goede dienst staat waar alle 25 GGD‘en zich eigenaar van voelen en hun verantwoordelijkheid in nemen. Het is niet eenvoudig om alle GGD’en tegelijk in beweging te krijgen en te houden. Bij de ene GGD gaat dat sneller dan bij de andere. Toch lukt dat goed." ...lees verder "Gezondheidsapps in GGD webwinkel"

Share

De dertien verpleegkundigen tijdens de diploma-uitreiking Foto: ETZ

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg is gestart met een Maatwerktraject om verpleegkundigen op te leiden. In dit Maatwerktraject worden getalenteerde, ambitieuze mbo-verpleegkundigen toegerust met kennis op hbo-niveau.

Het leerprogramma is door het ETZ, Avans+ en Avans Hogeschool speciaal voor hen ontwikkeld. De eerste dertien ‘Maatwerkers’ ontvingen maandag 3 juli hun – wettelijk erkende – hbo-diploma. ...lees verder "Elisabeth-TweeStedenziekenhuis leidt verpleegkundigen op tot HBO-niveau"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen