Spring naar inhoud

Busstation in vogelvlucht

De omgevingscommissie is positief over de plannen voor het nieuwe busstation, de nieuwe fietsenstallingen en het lichtplan voor dit gebied rondom het station. De commissie stemde op 27 september 2017 al op hoofdlijnen in met de opzet en uitgangspunten voor de architectuur en het lichtplan. Verder werden er nog een aantal aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking.

Na dit positieve oordeel van de omgevingscommissie gaat ProRail de plannen voor de fietsenstallingen en het busstation verder uitwerken en wordt er een omgevingsvergunning voor aangevraagd. ...lees verder "Groen licht voor plannen busstation en fietsenstallingen"

Share

Met ingang van 1 oktober 2017 wordt de meedoenregeling uitgebreid met een abonnement op de stadsbus. Het college van Tilburg heeft met Arriva afspraken gemaakt om aan te sluiten bij de methodiek van de Meedoenregeling.

Het college van Tilburg meldt: "We hebben een overeenkomst met Arriva afgesloten die gelijkend is aan die van andere aanbieders in de Meedoenregeling. De gemeente maakt met de aanbieder afspraken en betaalt de producten die worden afgenomen."

Arriva kan het product aanbieden vanaf 1 oktober 2017. Arriva: "Dan hebben naar verwachting weinig deelnemers aan de Meedoenregeling nog voldoende budget over om het abonnement af te kunnen sluiten. Die eerste periode zal dus relatief rustig zijn en dient om ervaring op te doen. Per 2018, als de nieuwe Meedoen budgetten toegekend worden, maken mogelijk meer mensen gebruik van dit aanbod." ...lees verder "Meedoenregeling wordt uitgebreid met een stadsbus-abonnement van Arriva"

Share

Bij het station van Tilburg aan de Spoorlaan is een grote stellage neergezet om het zogenaamde 'Kroepoekdak' te kunnen renoveren. Dat is een grote klus waarvoor ProRail en de aannemer bijna anderhalf jaar hebben uitgetrokken.

Het ontwerp van architect Van der Gaast stamt uit 1965. De kap, die inmiddels een monumentale status heeft, overspant het hele station en heet in de volksmond ook wel het ‘Kroepoekdak’. In 1991 werd er voor het laatst groot onderhoud gepleegd. Om het in goede staat te houden, wordt het nu -26 jaar later- opnieuw onder handen genomen.

Het station vanaf de Spoorlaan. Aan de rechterkant van het station (Oost-kant) is begonnen met de renovatie van het Koepeldak.

...lees verder "Kroepoekdak station krijgt opknapbeurt"

Share

Hoe moet de Cityring eruitzien? Hoe zorgen we ervoor dat er in Tilburg in de toekomst meer gelopen en gefietst wordt? Welke innovatieve ideeën zijn er in Tilburg op het gebied van verkeer?

De gemeente Tilburg en de provincie Brabant nodigen Tilburgers uit voor een bijeenkomst op maandag 25 september 2017 als het eerste MobiliteitsLab013 wordt georganiseerd van 19.00 tot 21.30 uur in het Ontdekstation in de Spoorzone. ...lees verder "MobiliteitsLab013, meepraten over het verkeer"

Share

Op dinsdag 18 juli 2017 is de opbouw begonnen van de Tilburgse Kermis. Hierdoor zijn verschillende straten in de stad niet toegankelijk voor verkeer en zijn er diverse omleidingen.

Daarnaast zijn er extra voorzieningen voor auto's en fietsen en ook bussen en treinen met nachtdiensten.

Auto's

Vanaf dinsdag 18 juli, 12.00 uur tot woensdag 2 augustus, 12.00 uur zijn de volgende wegen afgesloten voor al het verkeer: ...lees verder "Verkeer rond en tijdens de Tilburgse Kermis 2017"

Share

Het is vanaf 1 oktober 2017 niet meer mogelijk contant te betalen in de Brabantse bussen. De Provincie en de vervoerders Arriva en Hermes hebben dat 4 juli 2017 bekend gemaakt.

Voortaan kan alleen nog maar met pin, contactloos of met creditcard een kaartje gekocht worden.

Aanleiding voor deze drastische maatregel zijn een paar overvallen in het voorjaar van 2016.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Dat is natuurlijk onacceptabel en de vervoerders hebben daarna met onze hulp meteen actie ondernomen. In het afgelopen jaar is met een pilot in Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch al ervaring opgedaan met het pinnen in de bus en was er in de avonduren al geen contant geld meer in de bus aanwezig." ...lees verder "Geen contant geld meer in de Brabantse Bussen"

Share

De contracten die de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en de provincie met de huidige vervoerders hebben, lopen dit jaar af. Daarom was er een nieuwe aanbesteding. Dat leverde een nieuwe aanpak, een aantal nieuwe vervoerders en een nieuwe naam op.

Regiovervoer Midden-Brabant is de nieuwe naam voor de regiotaxi en het leerlingenvervoer. Bestuurders van acht gemeenten in Midden-Brabant en de provincie Noord-Brabant ondertekenden donderdag 23 maart 2017 het nieuwe contract. ...lees verder "Regiotaxi verder als Regiovervoer Midden-Brabant"

Share

Eind vorig jaar is de fontein aangelegd bij het Centraal Station in Tilburg aan het Stekelenburgplein. Na extra werkzaamheden en budget-overschrijdingen is de fontein nu vol in bedrijf.

De fontein is ontworpen op het oorspronkelijke maatsysteem van stationsarchitect Van der Gaast. De fontein bestaat uit 45 spuiters die middels 9 pompen worden aangestuurd. Hiermee kunnen gevarieerde fontein beelden worden gemaakt. Ook is de fontein voorzien van LED verlichting waardoor de waterstralen in de avond oplichten.

Share

'Mobiliteitsaanpak 2040' heet het plan. Oftewel: Wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat alle verkeer in en om de stad zijn weg kan vinden, nu maar ook in 2040. Te voet, per fiets, auto, openbaar vervoer en ook nog op een leefbare en veilige manier. En mogelijk met vervoersmiddelen en systemen die nu nog niet te voorzien zijn, omdat technische ontwikkelingen steeds verder gaan.

Onder regie van wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) is een uitvoerig, goed leesbaar en rijk geïllustreerd plan gepubliceerd. Om dit plan te maken zijn in 2016 veel gesprekken gevoerd, met Tilburgers en met deskundigen. Dit betekent niet dat het hierbij blijft. ...lees verder "Mobiliteitsaanpak 2040, verkeersplannen voor de komende decennia"

Share

Vanaf vrijdagavond 9 december zijn er 300 extra fietsenstallingsplaatsen beschikbaar aan de noordkant van het station.

De roep om extra plaatsen wordt hiermee beantwoord. Het betreft een tijdelijke oplossing voor een jaar, want eind 2017 wordt deze ruimte in gebruik genomen als tijdelijk busstation.

De uitbreiding was noodzakelijk omdat de vraag naar fietsenstallingen aan de noordzijde groter was dan het huidige tijdelijke aanbod (540 plaatsen) op het Burgemeester Stekelenburgplein. ...lees verder "Extra fietsenstalling bij Station Noord"

Share

1

2016-04-02 6938 D200 4.5 Arriva Bus SpoorlaanDe stadsdienst Tilburg wijzigt ingrijpend. De stadsbussen in Tilburg rijden vanaf zondag 11 december 2016 volgens een nieuwe dienstregeling. Bij een nieuwe dienstregeling ook een nieuwe naam: Bravo.

Er komen nieuwe lijnen, routes wijzigen en sommige lijndelen worden vervangen door andere lijnen. Ook wijzigen op sommige lijnen de frequenties. Zo gaat er een directe lijn (601) rijden tussen het centraal station en onderwijsgebied Stappegoor.

Er komt een nieuwe verbinding naar Reeshof, die ook door Koolhoven rijdt. Verschillende lijnen krijgen andere nummers en op sommige plekken wijzigt de route. ...lees verder "Stadsbusdienst, nieuwe lijnen, nieuwe routes, nieuwe naam"

Share

2016-08-13-Station-Burgemeester-Stekelenburgplein-BakkenHet Burgemeester Stekelenburgplein is in wording.

In opdracht van de gemeente Tilburg en de wijk-ontwikkelingsmaatschappij De Werkplaats heeft Atelier Quadrat in 2015 het inrichtingsplan opgesteld voor het plein aan het noordzijde van het station. Nu de nieuwe voetgangers passage met entree is geopend zal na de zomer het Burgemeester Stekelenburgplein verder aangelegd worden. ...lees verder "Overzicht Burgemeester Stekelenburgplein"

Share

A2016-07-14 989 Fietsenstalling Station Noordzijdean de noordzijde van het station in Tilburg is een tijdelijke fietsenstalling sinds maandag 11 juli in gebruik genomen. Deze stalling biedt plek aan zo'n 500 fietsen, en is onbewaakt. De Gemeente gaat streng optreden tegen fout geparkeerde fietsen.

De definitieve fietsenstalling aan de Noordkant van het station zal bewaakt worden en de eerste 24 uur gratis laten gebruiken. ...lees verder "Tijdelijke fietsenstalling noordkant Station"

Share

2016-07-11 772 DA Opening Centraal Station rode bal
Czar van Engelen verricht de openingshandeling door met een bal door de hal naar de nieuwe ingang te balanceren.

Voor het eerst sinds 5 oktober 1863, toen het eerste treinstation geopend werd, kent Tilburg een hoofdingang aan de noordzijde van de stad aan het Burgemeester Stekelenburg-plein.

Maandagmiddag 11 juli om half een werd de ingang feestelijk geopend door regiodirecteur Inés Plasmans van ProRail, wethouder Berend de Vries van de gemeente Tilburg en regiodirecteur Jeroen Alting von Geusau van NS. Maar de 10-jarige Czar van Engelen ging er met de eer vandoor. Door middel van een rode bal werd de nieuwe in en uitgang symbolisch open gesteld.

De nieuwe ingang verbindt de wijk Oud-Noord en Theresia direct met het centrum van de stad. Museum De Pont komt ineens op een kleine loopafstand met de nieuwe verbinding. ...lees verder "Nieuwe ingang station geopend"

Share

passage station foto warem
Foto: Leo de Warem / ProRail

Vrijdag 4 december 2015 wordt de nieuwe passage voor reizigers op station Tilburg in gebruik genomen. Na het inschuiven van de passage vorig jaar de grootste mijlpaal tijdens de vernieuwing van het station.

ProRail spreekt in een vandaag toegezonden persbericht bewust over een ingebruikname en nog niet van een opening. Dat laatste zou namelijk suggereren dat de passage al klaar is, maar dat is nog lang niet het geval. Zo wordt er nog volop gewerkt om de wijken Theresia en Centrum aan weerszijden van het station met elkaar te verbinden. Dat duurt nog tot halverwege 2016 en tot die tijd is de passage alleen toegankelijk vanaf de centrumzijde. Wel kunnen mensen al gebruik maken van de op- en neergaande roltrappen en de liften. En dat is een enorme verbetering ten opzichte van de oude situatie. ...lees verder "Nieuwe passage station Tilburg bijna klaar voor gebruik"

Share

2015-11-04 Passage Centraal StationDrukke werkzaamheden aan de passage bij het Centraal Station hier gezien vanaf het nieuwe 'Burgemeester Stekelenburgplein'. Op 4 december gaat de passage open voor de bezoekers van het station, maar de noordkant naar Theresia blijft afgesloten tot begin april 2016 wanneer de noordkant van het station klaar is. Dan gaat ook de nieuwe fietspassage bij de Willem II straat open, het Willem II pad.

Share

1

Bosnia_and_Hercegovina_mapReizen door Bosnië is een tijdreis terug naar het West-Europa van de jaren ’50 van de vorige eeuw. Hoewel op sommige plaatsen - zoals in het oosten van Kroatië - belangrijke Europese weg- en spoorwegverbindingen de grens van Bosnië schampen, moet de automobilist en treinreiziger zich, als hij/zij eenmaal in Bosnië is, instellen op reistijden die voor ons niet meer voor te stellen zijn. Trek voor een autorit of treinreis van Tuzla naar Doboj (qua afstand vergelijkbaar met Tilburg-Rotterdam) gerust anderhalf uur uit. Vanuit München of Milaan sta je net zo snel in Zagreb (de laatste grote stad voor Bosnië vanuit West-Europa) als vanuit Sarajevo (de Bosnische hoofdstad die nog geen 250 kilometer zuidelijker ligt). ...lees verder "Reizen door Bosnië per auto of trein, een kwestie van veel tijd"

Share

Doorgaand-Rijverkeer-gestremd-verkeersbod-verboden-bord-weg-verkeer-straatHet viaduct over het spoor bij Ringbaan-West is sinds woensdagmiddag 1 juli in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Het is nog niet bekend hoe lang dit gaat duren.

Het verkeer van en naar het centrum wordt omgeleid via de Wandelboslaan, Statenlaan, Conservatoriumlaan en de Professor Cobbenhagenlaan. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Midden-Brabantweg, Ringbaan-Noord, Ringbaan-Oost, Ringbaan-Zuid naar de Blaakweg/N630. Fietsers kunnen omrijden via de fietstunnel Academielaan. ...lees verder "Viaduct Ringbaan-West afgesloten"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen