Spring naar inhoud

Een geplande discussie in woontoren Westpoint over het al dan niet vrij mogen stallen van fietsen, lijkt door een wonderlijke speling van het lot voortijdig beslecht. Door de postcodeloterij wordt de toren binnenkort namelijk overspoeld met fietsen.

Mogen bewoners met een eigen (auto)parkeerplaats tevens hun fiets daar plaatsen of mag die enkel in de fietsenstalling van het gebouw? Daarover wil de Vereniging van Eigenaren bewoners tijdens de jaarvergadering in november laten beslissen. Er zijn er die vrije stalling 'slordig' vinden. Anderen zeggen: "het is míjn parkeerplaats en de fietsenstalling is overvol."

Dat laatste is nu al zo, en binnenkort zeker. Bij de postcodeloterij viel Westpoint (postcode 5038 KG) namelijk riant in de prijzen. Alle torenbewoners met loten winnen…: een postcodeloterij-fiets! Verdeeld over 47 etages zijn dat er al gauw enkele honderden en die passen uiteraard met geen mogelijkheid in de fietsenstalling.

Een bewoonster heeft medebewoners opgeroepen om dubbele fietsen aan een goed doel te schenken.

Share

De Gasthuisring en de straten rondom het Wilhelminapark zijn aan vernieuwing toe. Zowel de riolering als de bestrating staan in 2018 op de agenda.

Voordat de Gemeente Tilburg de plannen definitief maakt is er een inloopavond op woensdag 20 september van 19:30 tot 21:00 uur in MFA / Wijkcentrum De Poorten aan de Hasseltstraat 194.

De gemeente meldt: "We willen u informeren over de plannen en veranderingen. Ook zijn we benieuwd naar uw mening. Daarom bent u van harte uitgenodigd voor een inloopavond" ...lees verder "Inloopavond werkzaamheden Gasthuisring en Wilhelminapark"

Share

In 2024 of 2025 zal het spoor in en bij Vught worden verbouwd, wat betekent dat de N65 van Tilburg naar Den Bosch en vice versa voor acht maanden zal worden afgesloten. Dat is het voornemen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en eind september 2017 zal hierover een besluit worden genomen.

Marcel Deryckere, Statenlid namens het CDA in Brabant heeft hierover vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten, het provinciebestuur. ...lees verder "Marcel Deryckere: “Afsluiting N65 brengt 55.000 weggebruikers dagelijks in de problemen”"

Share

Op zondag 10 september wordt de Ronde van Korvel gehouden. Deze wielerwedstrijd wordt georganiseerd door ondernemersvereniging Korvel Vooruit. De ronde vindt plaats tussen 10.00 en 17.00 uur. De route start op de Korvelseweg, ter hoogte van de Korveldwarsstraat, en loopt via het Sint Annaplein, de Trouwlaan, de Hesperenstraat en de Hesperenzijstraat terug naar de Korvelseweg.

Op zondag is het niet mogelijk om het ‘binnenterrein’ van het parcours met de auto in- of uitrijden. Wilt u deze dag gebruik maken van uw auto, dient u die voor 9.30 uur buiten het parcours te parkeren. Alleen in geval van een calamiteit kan men het ‘binnenterrein’ van het parcours verlaten. Er worden verkeersregelaars ingezet bij de Nieuwstraat die in geval van calamiteit voertuigen kunnen doorlaten. ...lees verder "Wegafsluitingen door Ronde van de Korvel"

Share

Bij het station van Tilburg aan de Spoorlaan is een grote stellage neergezet om het zogenaamde 'Kroepoekdak' te kunnen renoveren. Dat is een grote klus waarvoor ProRail en de aannemer bijna anderhalf jaar hebben uitgetrokken.

Het ontwerp van architect Van der Gaast stamt uit 1965. De kap, die inmiddels een monumentale status heeft, overspant het hele station en heet in de volksmond ook wel het ‘Kroepoekdak’. In 1991 werd er voor het laatst groot onderhoud gepleegd. Om het in goede staat te houden, wordt het nu -26 jaar later- opnieuw onder handen genomen.

Het station vanaf de Spoorlaan. Aan de rechterkant van het station (Oost-kant) is begonnen met de renovatie van het Koepeldak.

...lees verder "Kroepoekdak station krijgt opknapbeurt"

Share

Door de aanleg van een nieuw riool is er grote verkeershinder op de Ringbaan Noord en Kapelstraat. De werkzaamheden in de Kapelstraat zijn vorige week begonnen. Op de Ringbaan Noord start het werk op 31 augustus. Alle bomen moeten wijken voor de aanleg van het nieuwe riool.

De werkzaamheden zijn in fasen en ze duren tot juli 2018. Verkeershinder is onvermijdelijk. Op de Ringbaan Noord is tijdens het werk in beide richtingen maar één rijstrook beschikbaar. Het gaat om het deel van de Hasseltrotonde tot de kruising Julianapark/Oude Lind. Het werk aan de kruispunten in de Kapelstraat, Waalstraat en Oude Lind gaat in aparte stappen per kruispunt. ...lees verder "Verkeershinder Ringbaan Noord tot juli 2018"

Share

In Tilburg gaat maar liefst 60% van de ruimte naar de auto. Voor een leefbare stad moet dat écht anders. Zolang we zoveel ruimte geven aan vervuilend verkeer, worden onze steden steeds minder leefbaar.

Als we de klimaatdoelen willen halen, gezonde lucht willen inademen en prettig willen leven in onze steeds drukkere steden, moeten we de ruimte eerlijk gaan verdelen. Fietsers in het nauw gedreven tussen geparkeerde en rijdende auto’s? Zo willen we onze steden niet meer!

Dit schrijft Milieudefensie op haar nieuwe website mijnruimte.nu. ...lees verder "Wie hebben er voorrang in de wijk: auto’s, fietsers of voetgangers?"

Share

2

Vanaf woensdag 16 augustus 2017 wordt begonnen met werkzaamheden aan de Bredaseweg. Eerst zullen er ter voorbereiding tijdelijke doorsteken worden gemaakt in de middenberm en worden er metingen verricht. Tijdens deze voorbereidende werkzaamheden is een halve rijbaan afgesloten of is er sprake van een rijdende afzetting.

Daarna beginnen wegwerkers op maandag 21 augustus 2017 met het vervangen van de bovenste laag asfalt op de Bredaseweg, vanaf de Baroniebaan tot en met de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. ...lees verder "Bredaseweg gaat op de schop – omleidingen"

Share

De week die voorheen bekend stond als de European Social Innovation Week heeft een nieuwe naam gekregen: Dear Future. Het Dear Future Festival wordt gehouden in de week van 23 tot en met 29 september, met name in de Spoorzone. Daarbij is het festival ook verlengd, van vijf naar zeven dagen. Het is een evenement voor vragenstellers, denkers, visionairs en innovators uit alle lagen van de bevolking. De toegang is voor het grootste gedeelte gratis.

Het programma is dit jaar zeer uitgebreid met workshops, exposities en lezingen over mobiliteit, leefstijl, wonen, ontspanning, identiteit, gezondheid en voeding. Een greep uit het enorme aanbod: ...lees verder "“Lieve Toekomst”"

Share

1

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Sinds 10 juli en tot 21 augustus 2017 ligt het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk Willemsbuiten in Stappegoor ter inzage, zodat een ieder zijn of haar mening erover kan geven of bezwaren en zienswijzen kan indienen. Officieel heeft dit plan de titel 'Stappegoor 2013, 2e herziening (woningbouw)' en het is digitaal te vinden via deze link.

De Minister van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat - RWS) heeft aan de gemeenteraad per brief laten weten dat hij bezwaar maakt tegen het plan. Immers, het plangebied ligt erg dicht tegen de A58 aan en in zo'n geval moet het ontwerp bestemmingsplan eerst aan de minister worden voorgelegd en met deze worden besproken. ...lees verder "Willemsbuiten Stappegoor – gemeente slaat per ongeluk Rijkswaterstaat over"

Share

Hoe moet de Cityring eruitzien? Hoe zorgen we ervoor dat er in Tilburg in de toekomst meer gelopen en gefietst wordt? Welke innovatieve ideeën zijn er in Tilburg op het gebied van verkeer?

De gemeente Tilburg en de provincie Brabant nodigen Tilburgers uit voor een bijeenkomst op maandag 25 september 2017 als het eerste MobiliteitsLab013 wordt georganiseerd van 19.00 tot 21.30 uur in het Ontdekstation in de Spoorzone. ...lees verder "MobiliteitsLab013, meepraten over het verkeer"

Share

Op dinsdag 18 juli 2017 is de opbouw begonnen van de Tilburgse Kermis. Hierdoor zijn verschillende straten in de stad niet toegankelijk voor verkeer en zijn er diverse omleidingen.

Daarnaast zijn er extra voorzieningen voor auto's en fietsen en ook bussen en treinen met nachtdiensten.

Auto's

Vanaf dinsdag 18 juli, 12.00 uur tot woensdag 2 augustus, 12.00 uur zijn de volgende wegen afgesloten voor al het verkeer: ...lees verder "Verkeer rond en tijdens de Tilburgse Kermis 2017"

Share

Van 16 juli tot en met 6 augustus 2017 vindt in Nederland het EK voetbal voor vrouwen plaats. Tilburg is één van de speelsteden. In het Koning Willem II stadion vinden vijf wedstrijden plaats.

Er wordt gespeeld op dinsdag 18 juli, vrijdag 21 juli, maandag 24 juli, donderdag 27 juli en zondag 30 juli. De wedstrijden starten om 20.45 uur en zijn rond 22.30 uur afgelopen. De start- en eindtijd van de kwartfinale op 30 juli maakt de KNVB later pas bekend.

Op maandag 24 juli vindt de wedstrijd Nederland - België plaats in het Koning Willem II stadion. Deze wedstrijd is al een aantal weken uitverkocht. De Goirleseweg is op deze dag - als het eveneens Roze Maandag is op de Tilburgse Kermis en daardoor mogelijk extra druk - deels afgesloten in de avonduren vanwege de grote hoeveelheid touringcarbussen die deze dag worden verwacht. ...lees verder "Verkeersdrukte verwacht bij Koning Willem II Stadion vanwege EK voetbal voor vrouwen"

Share

De Tilburgse binnenstad krijgt in het najaar van 2017 extra stallingen voor fietsen. De vakken komen op verschillende drukke plekken. Dit zijn het Pieter Vreedeplein, de Emmapassage, de Vijfsprong, de Stationsstraat/Poststraat en de Willem II straat. Fietsers kunnen hier voor maximaal een uur hun fiets stallen.

In september wordt in overleg met de winkeliersverenigingen en vertegenwoordigers van bewoners bepaald waar en hoeveel extra fietsvakken op deze 'hotspots' komen. Vanaf oktober worden fietsers actief gewezen op de fietsenstallingen en stallingsplekken door gastheren en -vrouwen. Dan start ook het handhaven in het uitgebreide ruimingsgebied. ...lees verder "Meer fietsenstallingen in de binnenstad en strengere handhaving"

Share

De gemeente, Interpolis en Veilig Verkeer Nederland (VVN) willen 25 procent minder verkeersongevallen in 2020. De ambitie van de gemeente Tilburg is om te komen tot nul verkeersdoden. De partners ondertekenden 11 juli 2017 een manifest om dit af te spreken.

De gemeente en Interpolis gaan onder meer de gebieden in kaart brengen waar de veiligheid beter moet. Ze gaan ook kijken wat er mogelijk is aan gedragsverandering bij automobilisten. Bijvoorbeeld om ze er van te overtuigen niet met een mobiele telefoon achter het stuur te zitten. Bij 90 procent van de ongelukken is een menselijke fout de oorzaak. In 66 procent van die gevallen speelt afleiding een rol. Het gebruik van een mobiele telefoon is daarvan de belangrijkste oorzaak. ...lees verder "AutoModus-app helpt om mobiel niet te gebruiken in het verkeer"

Share

1

De Noordhoek heeft gedeeltelijk last veel geparkeerde auto's van onder andere medewerkers van bedrijven aan de Ringbaan-West aan de ene kant en aan de andere kant parkeerders die in het centrum willen zijn en uitwijken naar de Noordhoek om gratis te kunnen parkeren.

In het gedeelte van de Noordhoek dat op de kaart blauw of oranje is gekleurd, moet betaald worden voor het parkeren van auto's op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 15.00 uur. In de gedeelten die grijs of groen zijn gekleurd, moet worden betaald van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 uur en 22.00 uur. Deze dagen en tijden voor betaald parkeren worden eind 2017 of begin 2018 ingevoerd. ...lees verder "Betaald parkeren Noordhoek – in samenspraak met bewoners"

Share

Het is vanaf 1 oktober 2017 niet meer mogelijk contant te betalen in de Brabantse bussen. De Provincie en de vervoerders Arriva en Hermes hebben dat 4 juli 2017 bekend gemaakt.

Voortaan kan alleen nog maar met pin, contactloos of met creditcard een kaartje gekocht worden.

Aanleiding voor deze drastische maatregel zijn een paar overvallen in het voorjaar van 2016.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Dat is natuurlijk onacceptabel en de vervoerders hebben daarna met onze hulp meteen actie ondernomen. In het afgelopen jaar is met een pilot in Tilburg, Breda en ’s-Hertogenbosch al ervaring opgedaan met het pinnen in de bus en was er in de avonduren al geen contant geld meer in de bus aanwezig." ...lees verder "Geen contant geld meer in de Brabantse Bussen"

Share

De winnende foto vorig jaar van Hans Sebregts

FietsForum Tilburg organiseert deze zomer een fotowedstrijd met het thema Kind en Fiets in Tilburg. De beste inzendingen worden geëxposeerd in de Spoorzone tijdens de tweede editie van het Tilburg Fietst Festival op zondag 17 september 2017.

De leden van het FietsForum maken een voorselectie uit de inzendingen. De bezoekers van het Tilburg Fietst Festival, dat van 11:00 uur tot 17:00 uur plaatsvindt in zowel de Koepelhal als de Wagenmakerij, kiezen de winnende foto. De winnaar ontvangt een prijs.

Voor de wedstrijd gelden een aantal spelregels. De foto mag nog niet eerder gepubliceerd zijn en moet dit jaar (2017) in Tilburg geschoten zijn (locatie vermelden). De foto moeten passen binnen het thema Kind en fiets in Tilburg.

De maker (inzender) vermeldt zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en stuurt de gegevens uiterlijk 1 september met de foto naar info@fietsforumtilburg.nl. FietsForum Tilburg behoudt alle rechten op de ingezonden foto's. Vorig jaar was het thema Fietsen in Tilburg en de winnende foto werd gemaakt door Hans Sebregts. Meer informatie is te vinden op www.fietsforumtilburg.nl en op www.tilburgfietst.nl

Share

De gemeente voert waarschijnlijk een extra boring uit vanaf het werkstation bij de Hasseltrotonde richting de Rueckertbaan. Voordeel van die extra boring betekent dat de gemeente in de toekomst niet opnieuw bij de Hasseltrotonde hoeft te werken. De gemeente beperkt met deze boring ook de verkeersoverlast op de rotonde.

Uit het vervolgonderzoek moet nog blijken dat de boring richting de Rueckertbaan op korte termijn haalbaar is. ...lees verder "Extra werkzaamheden Hasseltrotonde"

Share

Eerder dit jaar heeft het Defensie Helikopter Commando (DHC) informatie bekend gemaakt over het nachtvliegen van helikopters in de zomerperiode.

Voor de periode tussen april en oktober was door de minister toestemming verleend om in een aantal weken militaire vluchten uit te voeren voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur. ...lees verder "Rechter verbiedt het nachtvliegen"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen