Spring naar inhoud

De Nederlandse economie groeit en het aantal banen neemt toe. Niet alleen op landelijk niveau, maar in alle regio’s van Nederland groeit het aantal banen. Dit staat dinsdag 16 oktober 2017 te lezen op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV verwacht dat in 2017 het aantal werknemersbanen nog met 183 duizend (+2,3%) zal groeien en in 2018 nog eens met 150 duizend (+1,8%). Dit zijn de nieuwste verwachtingen van UWV gebaseerd op recente cijfers van Centraal Planbureau (CPB).

"Het maakt voor werkgevers en werkzoekenden nogal uit of ze in Amsterdam of Flevoland of in de Achterhoek of Zeeland gevestigd zijn", weet Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. ...lees verder "Arbeidsmarktregio Midden-Brabant, WW daalt bijstand stijgt"

Share

Gemeente Tilburg heeft eind 2016 een online-enquête rondgestuurd naar 2.188 bedrijven met vragen over het vestigingsklimaat in Tilburg. Aan dit onderzoek hebben 875 bedrijven (40%) meegedaan. De vragen gingen over bedrijfslocaties, het economisch klimaat, het gemeentelijke economische beleid, de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente en er was ruimte voor algemene opmerkingen. ...lees verder "Deelnemers aan ondernemers-enquête zijn matig tevreden over dienstverlening gemeente"

Share

Er is meer begeleiding nodig voor werknemers met psychische problemen die terug aan het werk gaan na ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Tranzo van Tilburg University en gefinancierd door The Institution of Occupational Safety and Health (IOSH).

Uit het onderzoek komt naar voren dat werknemers meer begeleiding nodig hebben in het verbeteren van zelfinzicht en het leren om grenzen te stellen. Ook kan de begeleiding van leidinggevenden over ziekteverzuim bij psychische problematiek verbeteren. Verder is het van belang om in gesprek te blijven met zieke werknemers en is het wenselijk om een gepersonaliseerd ‘terug naar werk plan’ op te stellen met aandacht voor wensen en behoeftes van de werknemer. ...lees verder "Extra begeleiding voor werknemers met psychische problemen"

Share

De belangstelling voor het winkelen via internet wordt steeds groter. Deze sector kende in de maand augustus van dit jaar een omzetgroei van maar liefst 18 procent ten opzichte van augustus 2016.

Ook de detailhandel heeft in augustus 4,4 procent meer omgezet. De verkopen (het volume) waren 3 procent hoger. Zowel de omzet van de foodsector als de non-foodsector groeide. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen op haar website. ...lees verder "Belangstelling voor online shoppen groeit enorm"

Share

De energierekening voor consumenten stijgt de komende jaren veel harder dan in eerste instantie werd gedacht na het uitlekken van de eerste kabinetsplannen. Afgelopen week meldde Pricewise al dat de energierekening in 2018 voor een gemiddeld huishouden 70 euro hoger wordt door stijgingen van de energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie (ODE). Nu blijkt uit het op dinsdag 10 oktober 2017 gepresenteerde regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat de stijging na 2018 nog veel hoger uitpakt, met in totaal 150 euro per huishouden. ...lees verder "Energierekening consumenten flink hoger komende jaren"

Share

In een brief van 11 oktober 2017 aan de gemeenteraad van Tilburg heeft het College van B&W (Burgemeester & Wethouders) de meest recente ontwikkelingen in de Binnenstad bekend gemaakt.

Nu het eerste deel van de Frederikstraat - tussen Pieter Vreedeplein en Heuvelstraat - bijna klaar is, staan de volgende plannen op de rol.

Overkapping Emmapassage

Voor het gedeelte van de Emmapassage tussen de Kattenrug en de liften naar de parkeergarage stelt het College voor om de overkapping te verwijderen en dag en nacht open te laten. Volgens de stedenbouwkundigen en economen is dit beter voor de toekomstige winkels op de begane grond van het nog te verbouwen Stadhuis en de Primark. Dit idee was nog  niet eerder in een plan naar voren gebracht. ...lees verder "Nieuwe plannen voor de Binnenstad, Emmapassage verliest kap"

Share

De gemeente Tilburg en BAM FM, onderdeel van BAM Bouw en Techniek, sluiten een contract voor het integraal, meerjarig beheer en onderhoud van alle gebouwen die eigendom zijn van de gemeente Tilburg. Door het sluiten van dit contract is de eerste stap gezet in de ontwikkeling van een langdurige samenwerking. Een samenwerking waarin het relatiebeheer en -onderhoud én het verduurzamen van het vastgoed volledig wordt vormgegeven met als doel een zo optimaal mogelijke gebouwexploitatie. ...lees verder "Tilburg en BAM FM sluiten overeenkomst voor duurzame gebouwenexploitatie"

Share

Drs. Hans Broekman

Doctorandus Hans Broekman wordt per 1 januari 2018 de nieuwe directeur Vestigingsklimaat van de gemeente Tilburg. Dat heeft het college van Burgemeester & Wethouders dinsdag 10 oktober 2017 besloten na een zorgvuldige selectieprocedure.

Hij volgt hiermee Stef Fleischeuer op die de afgelopen vijf jaar als directeur Vestigingsklimaat verantwoordelijk was voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de stad Tilburg, de regio Midden Brabant en opdrachtgever voor grootstedelijke projecten als de Spoorzone, het Kernwinkelgebied, de Binnenstad 21e eeuw, de nieuwe bedrijventerreinen Wijkevoort en Zwaluwenbunders. ...lees verder "Hans Broekman nieuwe directeur Vestigingsklimaat"

Share

Bierbrouwen is een ambacht dat al zeker 6.000 jaar bestaat, in ieder geval sinds de Sumeriërs in Mesopotamië (nu: Irak) dit vastlegden in spijkerschrift op kleitabletten. Sinds die tijd wordt in heel Europa tot ver daarbuiten bier gebrouwen. Een vak dat ook in deze tijd niet alleen is voorbehouden aan grote moderne brouwers, maar vooral ook wordt uitgevoerd door veel liefhebbers.

Het is dan ook niet heel vreemd dat zowel in Tilburg als in de Bosnisch stad Srebrenica bierbrouwers aan de slag zijn gegaan om hun eigen bier te brouwen. De vier mannen van brouwerij FierBier in Tilburg en de twee neven Davorin en Djordje Sekulić van brouwerij Silvertown in Srebrenica hebben sinds de zomer van 2017 de handen ineen geslagen. Deze bierbrouwers zijn met elkaar in contact gekomen dankzij de projecten van Portagora in het kader van 'Een wereld te winnen'. ...lees verder "Bierbrouwen verbindt Tilburg en Srebrenica"

Share

Dinsdag 10 oktober 2017 vond in het net verbouwde Willem II Stadion aan Goirleseweg 34 in Tilburg de 12de beursvloer Tilburg plaats. Wethouder Hans Kokke opende de middag klokslag 15:00 uur met een traditionele gongslag.

De Beursvloer is een jaarlijks terugkerend evenement van ContourdeTwern waar bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar vinden. In een tijdsbestek van twee uur worden hulpvragen vanuit verenigingen en maatschappelijke organisaties ingevuld door aanbiedingen vanuit het bedrijfsleven. Bij deze “matches” wordt mankracht, materialen en kennis aangeboden. De ontvangende partij zet hier een interessante tegenprestatie tegenover. Zo ontstaat er voor beide partijen een win-win situatie. ...lees verder "713 matches op de Beursvloer Tilburg 2017"

Share

Samenwerkingsverband Vitaal Tilburg ontving maandag 9 oktober 2017, uit handen van minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie, de ‘Wel-zo-veilig-Award’ in de categorie bedrijventerrein. Het collectief van de terreinen Vossenberg, Kraaiven, Katsbogten, Het Laar, Loven en Kanaalzone heeft de award gewonnen omdat zij zo goed samenwerken. Zowel onderling als met gemeente, politie en brandweer. Deze onderscheiding wordt aan het begin van de Week van de Veiligheid toegekend door MKB-Nederland. ...lees verder "Vitaal Tilburg wint landelijke ‘Wel-zo-veilig-Award’"

Share

Nederlands grootste vakbond de FNV vindt dat het tijd wordt voor een echte opwaardering van de Nederlandse arbeidsmarkt en zet daarom in op een looneis van minimaal 3,5 procent voor het komend cao-seizoen 2018.

Met deze looneis stelt FNV dat het belangrijk is dat iedereen meeprofiteert van de economische groei. Mensen die weinig verdienen kunnen er zelfs tot 5 procent op vooruitgaan, doordat FNV tevens de eis stelt dat iedereen minimaal 1000 euro erbij moet krijgen per jaar. Daarmee wordt de scheve verhouding tussen lager en hoger betaalden recht getrokken.  ...lees verder "FNV: “Nederland heeft een forse loonsverhoging nodig”"

Share

Op vrijdag 6 oktober 2017 werd op ECO-park de Spinder door Wethouder Berend de Vries en Dijkgraaf Peter Glas de Energiefabriek Tilburg officieel geopend. In de rioolwater-zuiveringsinstallatie wordt het afvalwater van huizen en bedrijven uit regio Tilburg gezuiverd.

Bij het zuiveren van dit rioolwater wordt 'slib' overgehouden. Hierin zitten stoffen die goed kunnen worden hergebruikt. Biogas en fosfaat zijn de eerste twee stoffen die de Energiefabriek Tilburg haalt uit het slib dat overblijft als het water er uit is gehaald. In de toekomst zullen dat steeds meer stoffen worden. ...lees verder "Energiefabriek Tilburg officieel geopend"

Share

Het nieuwe kabinet bestaande uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie (Rutte III) wil toestaan dat in zes tot tien gemeenten in Nederland legale wiet (cannabis) kan worden verbouwd en verspreid. Dit staat volgens RTL Nieuws in het conceptregeerakkoord wat naar verwachting dinsdag 10 oktober 2017 zal worden gepresenteerd.

Op dit moment is het in Nederland gedoogd om als coffeeshop wiet te verkopen, maar het is illegaal om de drugs in te kopen. Dit zou criminaliteit in de hand werken. De 'overheidswiet' zoals de legale wiet al genoemd wordt, is een proef om te kijken of met legale teelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder schadelijke stoffen zal gaan bevatten. ...lees verder "Het nieuw kabinet wil proef starten met legale wietteelt"

Share

De eerste energieneutrale woning in Tilburg

Deze maand staat bij de gemeente Tilburg in het teken van duurzaam bouwen. Van dinsdag 10 oktober 2017 tot zaterdag 11 november 2017 zijn er diverse activiteiten om aan de slag te gaan met je huis.

De aftrap van de Duurzame Huizen maand is op dinsdag 10 oktober 2017, de Dag van de Duurzaamheid. Op het programma staan twee toonaangevende en innovatieve woningen op het gebied van duurzaam bouwen. 's middags is de oplevering van THUISbij, een particulier initiatief voor een centrum voor duurzaam bouwen. ...lees verder "Duurzame Huizen maand"

Share

Rechts het Pivnica gebouw in het centrum van Srebrenica

Wat in april 2015, tijdens de organisatie van het eerste Srebrenica Wave Festival, begon als droom van Muamer Čivić, een van de bandleden van de Bosnische band Afera, wordt eindelijk werkelijkheid.

Het multifunctioneel cultureel centrum ‘Pivnica’ gaat van start in een oude brouwerij midden in het centrum van de Bosnische stad. Het moet een creatieve plek gaan worden door de kracht van onderop voor alle inwoners van Srebrenica en omgeving. Het centrum zal in de toekomst ruimte gaan bieden voor het organiseren van diverse culturele activiteiten die de sociale samenhang in Srebrenica versterken. ...lees verder "Srebrenica Community Center, van droom naar werkelijkheid"

Share

Klimaatverandering, energie, milieu. Er gaat geen week voorbij of er ligt een nieuw plan, een nieuwe maatregel of een nieuwe subsidie om ervoor te zorgen dat de stad, het land en de wereld leefbaar blijft als het gaat over klimaatveranderingen.

Klimaatverandering is een feit en gaat zelfs sneller dan in het verleden werd voorspeld. Zware regenbuien, maar ook perioden van hitte met temperaturen boven de 30 graden Celsius komen tegenwoordig al vijf keer zo vaak voor als een halve eeuw geleden. En volgens de verwachtingen - op basis van berekeningen - van het KNMI zal dit aantal nog eens verdubbeld zijn in 2050.

Soms lijkt het wel of alle initiatieven en maatregelen over elkaar rollen en geheel geen samenhang hebben. Maar niks is minder waar.

Elk jaar op Prinsjesdag, als het kabinet haar plannen aanbiedt voor het komende jaar, wordt ook de laatste editie van het 'Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie' gepubliceerd door de Deltacommissaris. Ruimtelijke adaptatie is het voorbereiden van een gebied op overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte. ...lees verder "Van Rijk tot wijk in actie vanwege klimaatverandering"

Share

Hendrikhof

Het eerste deel van de nieuwe straat in de binnenstad van Tilburg, de Frederikstraat, is bijna klaar en wordt binnenkort geopend. Dit is het gedeelte tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat.

Voor wat betreft het tweede deel, van Heuvelstraat naar de Emmapassage is een eerste schets aan belangstellenden voorgelegd tijdens een informatieavond op 28 juni 2017. Het ontwerp is inmiddels verder uitgewerkt en voor omwonenden en belangstellenden is er daarom een inloopavond gepland.

Deze informatieavond is op woensdag 20 september 2017 tussen 19.00 en 20.30 uur in de kleine zaal van Theater De NWE Vorst, Willem II straat 49. ...lees verder "Inloopavond Frederikstraat, tussen Heuvelstraat en Emmapassage"

Share

1

In 2035, dus over krap 20 jaar, leeft iedereen in Tilburg zonder aardgas. Gasfornuizen, gasaanstekers en ook de incidentele gasfles behoren dan tot de geschiedenis.

Het is wellicht nu nog nauwelijks voor te stellen, maar het is één van de doelstellingen die maandag 11 september 2017 werd vastgelegd in de Energievisie voor de komende pakweg 30 jaar. ...lees verder "Aardgas, binnen 20 jaar leeft Tilburg zonder"

Share

Op vrijdag 8 september heeft fotograaf Frans van Aarle de volledige fotocollectie van zijn familiebedrijf officieel geschonken aan het Regionaal Archief Tilburg.

Het gaat om een collectie die voor het grootste deel bestaat uit negatieven, naar schatting rond de 100.000. Het negatievenarchief van Van Aarle is één van de grootste archiefcollecties die Regionaal Archief Tilburg de afgelopen jaren heeft verworven. De eerste overdracht vond plaats in mei 2004, toen de grootvader van Frans van Aarle al een flinke collectie doneerde. ...lees verder "Fotograaf Frans van Aarle doneert collectie aan Regionaal Archief"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen