Spring naar inhoud

1

Het Vertrouwensexperiment in Tilburg werd op 13 september 2017 afgetrapt in aanwezigheid van demissionair staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken. Mensen met een uitkering volgens de Participatiewet werden per brief uitgenodigd om zich aan te melden voor dit experiment met de regels in de bijstand.

Om een wetenschappelijk verantwoord onderzoek te kunnen doen zijn er minimaal 800 mensen nodig die meedoen, verdeeld in vier groepen van 200 personen. Echter, het blijkt verre van storm te lopen. Tot nu toe hebben zich slechts 200 à 250 mensen aangemeld, blijkt uit diverse bronnen. ...lees verder "LST stelt vragen over Vertrouwensexperiment"

Share

Afgelopen weekeind heeft scouting Esjeeka na 15 jaar de kelder van het voormalige kindertehuis Maria Goretti aan het Wilhelminapark definitief verlaten. Sinds 1 januari 2017 is het pand boven de kelder in gebruik genomen door Stichting Broodnodig van Pater Poels. In eerste instantie mocht scouting Esjeeka de kelder nog tot 1 januari 2018 gebruiken. Echter, problemen met lekkages, grondwater dat door de vloer en muren komt en te weinig tot geen ventilatie zijn redenen om de scouting nu al te verplaatsen naar de BSO (buitenschoolse opvang) van basisschool de Elzen aan de Elzenstraat.

In december 2015 heeft scouting Esjeeka een plan ingediend om een nieuw scoutinggebouw te realiseren op het nieuwe Spoorpark (het voormalige van Gend en Loosterrein). En in 2016 werd de vereniging gekozen als één van de acht kwartiermakers om deze plannen concreet te maken. Voor de nieuwbouw is een groot deel van de financiering al rond, maar Esjeeka zoekt ook nog altijd crowdfunders om bij te dragen aan de plannen. ...lees verder "Scouting Esjeeka verhuist en zoekt crowdfunders voor nieuwbouw"

Share

ProRail is druk aan het werk aan het spoor in Tilburg. Rondom de Tilburg Universiteit zijn er verschillende werkzaamheden: Vanaf circa 400 meter hoogte is goed te zien dat er ter hoogte van station Tilburg Universiteit flink wordt gegraven. ...lees verder "Werk aan het spoor: Luchtfoto’s van Tilburg"

Share


Op de hoek van de Telegraafstraat met de Magazijnstraat is sinds kort een mini-rotonde aangelegd. Vanwege het eenrichtingsverkeer in de Magazijnstraat is er nu via de Heuvelring en Telegraafstraat een nieuwe ingang voor de garage van het Pieter Vreedeplein. Niemand bleek echter de moeilijke hoek te snappen om vanuit de Telegraafstraat in de garage te komen. Daarom is nu een verkeersregelaar noodzakelijk die de noodzakelijke rotonde uitlegt.

Share

Max Louwerse is hoogleraar cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie aan het Tilburg Center for Cognition and Communication van de Tilburgse universiteit. Hij is vanuit de universiteit initiatiefnemer van het project VIBE (Virtual Humans in the Brabant Economy).

Dit project is opgezet om de ontwikkeling van virtuele mensen, ofwel: avatars, mogelijk te maken, die in de nabije toekomst kunnen worden ingezet voor trainingen in de gezondheidszorg. Het project VIBE is het eerste project van Mind Labs, het initiatief rondom interactieve technologieën en menselijk gedrag in de Spoorzone in Tilburg. De Europese Unie, OP Zuid, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord Brabant en de gemeente Tilburg financieren het project. ...lees verder "Een avatar als docent"

Share

In december 2016 heeft de gemeente Tilburg de aanleg van de eerder geplande mountainbikeroute in Stadsbos013 stilgelegd wegens het ontbreken van de noodzakelijke aanlegvergunning. Na zorgvuldig overleg met betrokken eigenaren en bewoners is de mountainbikeroute op diverse plekken verbeterd. Veel van de zorgen en bezwaren die mensen eerder hebben geuit, konden zo worden weggenomen. Waarna een aanlegvergunning is aangevraagd.

Deze week publiceert de gemeente Tilburg de vergunning voor de aanleg van de mountainbikeroute en daarna start er nog een inspraaktermijn van zes weken. Als de vergunning definitief is, dan gaat de aanleg van de mountainbikeroute in Stadsbos013 zo spoedig mogelijk verder. ...lees verder "Aanlegvergunning mountainbikeroute Stadsbos013"

Share

Onder het motto ‘Tilburg voor iedereen’ nodigen negen maatschappelijk betrokken organisaties samen met de gemeente Tilburg in november 2017 mensen met een beperking uit om hun ervaringen en wensen te delen. Doel is om van ze horen tegen welke problemen ze aanlopen in de gemeente. Is de stad goed toegankelijk bijvoorbeeld en lukt het ze om aan werk te komen of goede zorg te krijgen. De informatie uit de meetings gebruikt de gemeente bij het maken van nieuw beleid.

Hoe zou het zijn als iedereen kan meedoen in Tilburg? Ongeacht leeftijd of afkomst. Uit alle wijken van Tilburg. Mensen zonder én met een beperking. In november worden hiervoor vier bijeenkomsten georganiseerd in verschillende wijken. De ideeën en ervaringen die men deelt, neemt de gemeente Tilburg mee in het opstellen van een plan van aanpak voor een inclusief beleid, voor een Tilburg voor iedereen. Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) is initiatiefnemer en in Tilburg actief als belangenbehartiger voor mensen met een handicap. ...lees verder "Gemeente wil in gesprek met mensen met een beperking"

Share

De Nederlandse economie groeit en het aantal banen neemt toe. Niet alleen op landelijk niveau, maar in alle regio’s van Nederland groeit het aantal banen. Dit staat dinsdag 16 oktober 2017 te lezen op de website van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Het UWV verwacht dat in 2017 het aantal werknemersbanen nog met 183 duizend (+2,3%) zal groeien en in 2018 nog eens met 150 duizend (+1,8%). Dit zijn de nieuwste verwachtingen van UWV gebaseerd op recente cijfers van Centraal Planbureau (CPB).

"Het maakt voor werkgevers en werkzoekenden nogal uit of ze in Amsterdam of Flevoland of in de Achterhoek of Zeeland gevestigd zijn", weet Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij UWV. ...lees verder "Arbeidsmarktregio Midden-Brabant, WW daalt bijstand stijgt"

Share

Gastbijdrage van Perry Janssen


Het leven van een werkeloze armoedzaaier gaat niet vaak gepaard met de tijd om zelf even rustig na te kunnen denken over je toekomst.

Mailtjes en oproepen van je contactpersoon, doelmatigheidsconsulente, trajectbegeleider, Leergeld, belastingdienst, Werk & Inkomen, toeslagen, inkomstenverklaringen, bijzondere bijstand, meedoenregeling, speeddates, vertrouwensexperiment, tegenprestatie leveren, solliciteren, Voedselbank, Goederenbank, ondersteuningsfonds, het membership van een community die iets met je “empowerment” wil doen, etc. etc., het vreet werkelijk tijd.

Hele volksstammen worden gemobiliseerd en ingezet om “de armen” te leren omgaan met het “hongergevoel” en vertellen dat er een mooie “maakbare” toekomst wacht. Tijd om je trots even aan de kant te zetten. ...lees verder "Wereld Armoededag"

Share

Gemeente Tilburg heeft eind 2016 een online-enquête rondgestuurd naar 2.188 bedrijven met vragen over het vestigingsklimaat in Tilburg. Aan dit onderzoek hebben 875 bedrijven (40%) meegedaan. De vragen gingen over bedrijfslocaties, het economisch klimaat, het gemeentelijke economische beleid, de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente en er was ruimte voor algemene opmerkingen. ...lees verder "Deelnemers aan ondernemers-enquête zijn matig tevreden over dienstverlening gemeente"

Share

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 oktober 2017 houdt Quiet een landelijke actieweek om zoveel mogelijk lawaai te maken voor stille armoede en zoveel mogelijk sponsoren te mobiliseren.

Eén op de acht Nederlanders leeft in stille armoede. Quiet wil armoede onder de aandacht brengen én verzachten. Begin 2016 is de eerste Quiet Community van start gegaan in Tilburg. Samen met 325 sponsors leverde de Quiet Community in Tilburg al een ‎positieve bijdrage aan de levens van ruim 850 gezinnen in armoede met maar liefst 7.000 geluksmomentjes. Bovendien won de Quiet Community in 2016 de European Social Innovation Award voor het beste sociaal initiatief. ...lees verder "Quiet, lawaai tegen stille armoede"

Share

Het werk aan de tweede fase van het Bels Lijntje (tussen hockeyclub en Reeshofdijk) loopt extra vertraging op vanwege werkzaamheden van Brabant Water. Dat meldt de Gemeente Tilburg. Het gaat om het traject bij de Zwartvenseweg.

De andere werkzaamheden zijn nu verplaatst naar het voorjaar van 2018. Het asfalt van de Zwartvenseweg (tussen de spoorlijn en Reeshofdijk) krijgt een onderhoudsbeurt. Ook het fietspad (onderdeel van het Bels Lijntje) vanaf het hockeyterrein tot de spoorlijn wordt verbreed.

Deze zomer bleek dat Brabant Water een transportleiding onder de spoorlijn en deels onder de Zwartvenseweg moet vervangen. ...lees verder "Werk aan Bels Lijntje vertraagd"

Share

Tweede Kamerleden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zijn op zoek naar mensen die als bezorger of koerier werken voor bedrijven zoals Thuisbezorgd.nl, taxiplatform Uber, Deliveroo, of Foodora. Dus voor bedrijven waar mensen digitaal bestellingen kunnen doen en waarbij bezorgers, koeriers en chauffeurs aan de slag zijn om diensten of producten bij klanten te leveren. Ook wel de 'platformeconomie' genoemd. ...lees verder "Leden Tweede Kamer willen in gesprek met bezorgers"

Share

1

Op zaterdagmiddag 21 oktober 2017 om 13:00 uur en zondagmorgen 22 oktober 2017 om 11:00 uur organiseert Stichting Stadsbomen Tilburg een bomenrondleiding in de Oude Warande. Aanleiding is dat het sterrenbos de Oude Warande vorige maand de gemeentelijke monumentenstatus heeft gekregen. Beide rondleidingen starten op de rotonde in het centrum van de Oude Warande.

De Oude Warande is een 18e-eeuws park, gelegen ten zuiden van spoorlijn Tilburg-Breda, tussen Station Tilburg Universiteit en Stadsdeel Reeshof. Het is een van de weinige intacte sterrenbossen in Nederland. Een sterrenbos wordt zo genoemd omdat vanuit een centraal punt een aantal lanen, meestal zes of acht, naar de hoeken en de buitenranden lopen.

...lees verder "Monumentale bomenrondleidingen in de Oude Warande"

Share

De Vriendschapsbank brengt Tilburgers van 50 jaar en ouder met dezelfde interesses bij elkaar. ContourdeTwern startte dit initiatief vier jaar geleden en sindsdien vonden velen elkaar bij leuke activiteiten: de Vriendschapsbank heeft inmiddels liefst 400 leden. Zij kunnen voor een kop koffie en een praatje ook terecht bij een van de drie wekelijkse inlopen.

Ook mensen onder de 50 hebben behoefte aan vriendschap en nieuwe sociale contacten, ervaart coördinator Annemarie Vermeulen van ContourdeTwern. “Doordat een partner wegvalt of iemand verhuist bijvoorbeeld. Ik word regelmatig benaderd door mensen die het een mooi initiatief vinden maar jonger zijn dan 50. Of ze toch niet mogen deelnemen. Daarom starten we nu met twee activiteiten, speciaal voor deze doelgroep: samen wandelen en naar de bioscoop”, aldus Vermeulen. ...lees verder "De Vriendschapsbank nu ook voor 35 -tot 49- jarigen"

Share

Het ontwerp 'Een Lus in het Landschap' van Elena Lledo heeft de ontwerpwedstrijd voor de uitkijktoren in het gebied Moerenburg-Koningshoeven gewonnen. In mei 2017 werden beginnende ontwerpers en architecten opgeroepen om hun creativiteit aan te boren. Zij mochten ideeën beschrijven voor een uitkijktoren die de verbinding tussen de landschappen Moerenburg en Koningshoeven moet vormen. De schetsontwerpen waren te zien van 7 augustus tot en met 24 augustus 2017 in de Bibliotheek op het Koningsplein. Daarna verhuisde de tentoonstelling naar het Proeflokaal van de Abdij Koningshoeven. ...lees verder "‘Een Lus in het Landschap’ wordt de nieuwe uitkijktoren in landschapspark Moerenburg-Koningshoeven"

Share

Op vrijdag 15 december 2017 wordt het jaarlijkse Sportgala gehouden bij Theaters Tilburg. Tijdens het Tilburgs Sportgala worden verschillende sportprijzen uitgereikt, zoals de sportvrouw, de sportman en de sportvrijwilliger van het jaar.

Deze 26e editie van het Tilburgs Sportgala wordt gepresenteerd door Toine van Peperstraten. Hij heeft jarenlang Studio Sport gepresenteerd en is tegenwoordig presentator bij FOX Sports en SBS/Veronica. Toine van Peperstraten komt oorspronkelijk uit Hilvarenbeek en is supporter van Willem II. ...lees verder "Tilburgs Sportgala zoekt kampioenen"

Share

Er is meer begeleiding nodig voor werknemers met psychische problemen die terug aan het werk gaan na ziekteverzuim. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Tranzo van Tilburg University en gefinancierd door The Institution of Occupational Safety and Health (IOSH).

Uit het onderzoek komt naar voren dat werknemers meer begeleiding nodig hebben in het verbeteren van zelfinzicht en het leren om grenzen te stellen. Ook kan de begeleiding van leidinggevenden over ziekteverzuim bij psychische problematiek verbeteren. Verder is het van belang om in gesprek te blijven met zieke werknemers en is het wenselijk om een gepersonaliseerd ‘terug naar werk plan’ op te stellen met aandacht voor wensen en behoeftes van de werknemer. ...lees verder "Extra begeleiding voor werknemers met psychische problemen"

Share

De belangstelling voor het winkelen via internet wordt steeds groter. Deze sector kende in de maand augustus van dit jaar een omzetgroei van maar liefst 18 procent ten opzichte van augustus 2016.

Ook de detailhandel heeft in augustus 4,4 procent meer omgezet. De verkopen (het volume) waren 3 procent hoger. Zowel de omzet van de foodsector als de non-foodsector groeide. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen op haar website. ...lees verder "Belangstelling voor online shoppen groeit enorm"

Share

7

Het nieuwe kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie heeft in het regeerakkoord 'vertrouwen in de toekomst',  wat afgelopen dinsdag 10 oktober 2017 is gepresenteerd, opgenomen dat ze het lage btw-tarief (belasting toegevoegde waarde) wil verhogen van 6 procent naar 9 procent in 2019. Onder dit btw-tarief vallen onder andere de dagelijkse boodschappen, de fietsenmaker, de kapper, boeken, groente en fruit, geneesmiddelen, concertkaartjes en het openbaar vervoer. ...lees verder "Handtekeningenactie tegen btw-verhoging van 6 naar 9 procent"

Share
Gebruikt Tiny Framework Inloggen