Spring naar inhoud

De Koopvaardij – nieuw woongebouw aan de Piushaven

W&L Vastgoed Holding B.V. is bezig met de aankoop van panden aan de Koopvaardijstraat en één aan de Piushaven. Twee van deze panden zijn nu nog eigendom van gemeente Tilburg en de andere panden zijn particulier eigendom. W&L Vastgoed Holding B.V. wil op deze plek een woongebouw bouwen waarin 19 dure koopappartementen komen en 10 goedkope huurappartementen.

Een voorlopig ontwerp van het woongebouw is deze zomer voorgelegd aan de omgevingscommissie. En hoewel de omgevingscommissie nog wat op- en aanmerkingen had, is zij bereid om na wat aanpassingen op details een omgevingsvergunning af te geven.

Ondertussen wordt er gewerkt aan de voorbereidingen voor een bestemmingsplanprocedure. De bedoeling is dat nog in september 2017 het nieuwe bestemmingsplan openbaar wordt gemaakt, zodat burgers hierop kunnen reageren en eventueel bezwaar maken. Volgens de planning van het College zal het bestemmingsplan daarna in januari 2018 voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) van de gemeente Tilburg heeft al op 16 juni 2017 besloten om een koop- en realisatieovereenkomst aan te gaan en te ondertekenen met W&L de Koopvaardij B.V. zodat ontwikkeling en realisatie van het deelplan De Koopvaardij mogelijk wordt. Dit besluit is echter pas op vrijdag 1 september 2017 gepubliceerd.

Vervolgens zal in april 2018 worden begonnen met het saneren van aanwezig asbest en sloop, waarna de bouw kan beginnen in juni 2018. Het woongebouw zal een jaar later, in juni 2019 klaar zijn.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen