Spring naar inhoud

De herdgangen van Tilburg – geraadpleegde literatuur

In dit artikel is een lijst te vinden van de geraadpleegde literatuur en de bronnen voor het schrijven van de dertien Herdgangen van Tilburg.Opvallende zaken in het literatuuronderzoek is het ontbreken van belangrijke historische gegevens in een paar grote werken over de geschiedenis van Tilburg.In het lijvige boek "Tilburg, een stad met een verleden" uit 2001 ontbreekt alle informatie omtrent het belang van de Lindeboom voor Tilburg, en op de Heuvel in het bijzonder.Ook het boek "Tilburgse Toponiemen in de 16e eeuw" uit 1994 maakt zich hier schuldig aan. Sterker nog, bij de beschrijving van 'Dat Goet ter Lijnde' (toponiem-nummer 216, bladzijde 226) wordt het woord 'Lijnde' als een beek beschreven. Historicus en rechtsgeleerde Martin de Bruijn maakt er in zijn artikel over het Goed ter Lijnde bezwaar tegen. Door verder bronnenonderzoek blijkt dat het bij 'Lijnde' wel degelijk om de Lindeboom gaat: "Het lijkt er dus alleszins op dat Ter Linden en de huidige namen Oude Lind en Lijnsheike hun naam ontlenen aan een lindeboom en niet aan een beek."De hierboven vermelde werken kunnen vanwege deze omissie niet als betrouwbare historische bron gelden.

Linde en Standbeeld HeuvelIn dit artikel is een lijst te vinden van de geraadpleegde literatuur en de bronnen voor het beschrijven van de dertien herdgangen van Tilburg.

Opvallend in het literatuur-onderzoek is het ontbreken van belangrijke historische gegevens in een paar grote werken over de geschiedenis van Tilburg.

In het lijvige boek "Tilburg, een stad met een verleden" uit 2001 ontbreekt alle informatie omtrent het belang van de Lindeboom voor Tilburg, en op de Heuvel in het bijzonder.

Ook het boek "Tilburgse Toponiemen in de 16e eeuw" uit 1994 maakt zich hier schuldig aan. Sterker nog, bij de uitleg van 'Dat Goet ter Lijnde' (toponiem-nummer 216, bladzijde 226) wordt het woord 'Lijnde' als een beek beschreven. Historicus en rechtsgeleerde Martin de Bruijn maakt er in zijn artikel over het 'Goed ter Línden' bezwaar tegen.

Door verder bronnenonderzoek blijkt dat het bij  'Lijnde' wel degelijk om de Lindeboom gaat: "Het lijkt er dus alleszins op dat Ter Linden en de huidige namen Oude Lind en Lijnsheike hun naam ontlenen aan een lindeboom en niet aan een beek."

De hierboven vermelde werken kunnen vanwege deze omissie niet als betrouwbare, historische bron gelden.

 

AuteurJaar (II)
 Titel
    
Becx J1973 Over hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg
Berkel G van ea  (I)
1989 Plaatsnamenboek Herkomst en betekenis.
Bruijn M de2003 De hoeve 'het goed ter Linden' in de Stokhasselt
Casveller ea1986 Wolstad in Ombouw
Doevedans ea1993 Stadsvorm Tilburg
Erens M1948 Oorkonden van Tongerlo
Gijsseling M1960 Toponymisch woordenboek
Gorisse C ea2001 Tilburg een stad met een levend verleden:
Gorp P van1987 Tilburg eens de wolstad van Nederland
Gurp G van1998 “See oploopende en dangereus om met om te gaen” Michiel van Bommel
Hoogendoorn J ea1975 Goirle
Kuiper H2000 Tilburg, vijf eeuwen rond een heilige Linde
Kuiper H2005 Tilburg, daar leeft meer dan je denkt
Mierlo N1987 De Hasseltste Kapel te Tilburg
Mosselveld J ea1955 Van heidorp tot industriestad
Naaijkens Z2009 Zout bier in den Egelantier
Neesen K1968 Tilburg, een stad werd stad
Oudheusden B ea2008 Encyclopedie van Tilburg
Peeters R1982 Tilburg in beeld 1945-1980
Peeters R1987 De Straten van Tilburg
Raak C van2008 Cultureel lexicon 1945-2008
Roos A ea2002 Heikant en de Stokhasselt, van dorp tot stadsdeel Tilburg Noord
Schilders E2009 Tilburg, van Oja en waar leg dat dan
Schurink H1976 Tilburg in oude ansichten
Smulders F1950-56 diverse artikelen in de nieuwe Tilburgse Courant
Spapens P2002 Peerke Donders- stoffelijke herinneringen aan een nog altijd populaire Tilburger
Spapens P ea2004 Goedgetòld
Spapens P ea1987 Tilburg aan Tap en Tafel
Theunissen L1999 Midden-bronssamenlevingen in het Zuiden van de Lage Landen
Trommelen J ea1994 Tilburgse toponiemen in de zestiende eeuw
Verbunt P2009 Het groot Tilburgs horecaboek
Weijters C1978 De parochie Tilburg en de abdij van Tongerlo
Weijters C1981 Scholen en schoolmeesters in Tilburg 1532-1858
Uitgeverij Nieuwland2005 Grote Historische topografische atlas van Noord-Brabant 1905
Uitgeverij Nieuwland2008 Historische topografische Atlas Noord-Brabant 1836-1843
    
   Tijdschrijften en Reeksen
    
Ach Lieve Tiid1995 De boeiende historie van Tilburg – 19 delen
De Lindeboom1986 Jaarboeken van de Archiefdienst Tilburg 10 jaren
Stichting Tilburg Cultuurgoed  Tilburg, tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur
Stichting Tilburg Cultuurgoed  Tilburgse Historische Reeks (14 delen)
Stichting Tilburg Cultuurgoed  Tilburgse bronnenreeks
Website Cubra.nl  Verzamelde artikelen van Pierre van Beek
    
   Geraadpleegde websites
   (meestal voorzien van link)
    
Cultureel Brabant  http://www.cubra.nl/
Geheugen v Tilburg  http://www.geheugenvantilburg.nl/
Regionaal Archief Tilburg  http://www.regionaalarchieftilburg.nl/
Kaart van Zijnen  
Wikipedia en Wiki  Diverse pagina's op Wikipedia.nl
Historie van Tilburg  

 

Noten:

(I)   'ea' staat voor 'en anderen'. Meerdere auteurs hebben meegeschreven aan het werk. De schrijver die het eerst in het alfabet voorkomt is meegenomen in de lijst.

(II)  Met 'Jaar' wordt het jaar van publicatie bedoeld.

 

het-jaar-013_blauw_rood_RGBAlle artikelen van de herdgangen en de links op een rijtje

Share

1 gedachte over “De herdgangen van Tilburg – geraadpleegde literatuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *