Spring naar inhoud

‘Dag van de verantwoording’ over de Tilburgse aanpak

De gemeenteraad wil vooral weten hoe het staat met een aantal zaken die kenmerkend zijn voor de Tilburgse aanpak op het gebied van zorg- en hulpverlening.

t_aanpakOp maandag 12 oktober organiseert de gemeenteraad een ‘dag van de verantwoording’ over de Tilburgse aanpak op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk.

Vanaf begin 2015 is de gemeente Tilburg verantwoordelijk geworden voor een aantal nieuwe taken op het gebied van zorg, jeugdhulp en werk. Die taken heeft de gemeente erbij gekregen van het rijk. De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad uiteenlopende besluiten genomen om deze ‘decentralisaties’ in goede banen te leiden en om de lijnen uit te zetten voor de aanpak in Tilburg. Inmiddels zijn ze bijna een jaar verder en wil de raad weten hoe die aanpak in de praktijk uitpakt.

jeugdzorgDe raad wil op die manier zicht houden op de effecten van het beleid en waar nodig kunnen bijsturen. Hiervoor wil de raad graag in gesprek met onder andere professionals en met burgers die in de praktijk te maken hebben met zorg- en hulpverlening. Daarnaast is er de mogelijkheid voor iedere Tilburger om zijn of haar mening te geven.

De gemeenteraad wil vooral weten hoe het staat met een aantal zaken die kenmerkend zijn voor de Tilburgse aanpak op het gebied van zorg- en hulpverlening. Is er sprake van een goede afstemming en samenwerking van alle betrokken partijen, zodat mensen die zorg of hulp nodig hebben niet van het kastje naar de muur worden gestuurd? Slagen ze er in om bijvoorbeeld voor een gezin dat op verschillende fronten hulp nodig heeft, één regisseur aan te wijzen in plaats van verschillende hulpverleners er op af te sturen die van elkaar niet weten wat ze doen? In hoeverre lukt het om de samenleving  -bijvoorbeeld buren, familie en vrienden- bij de hulpverlening te betrekken zonder meteen al professionals in te schakelen? Weten ze de juiste hulp op tijd aan te bieden en heeft die ook het beoogde effect?

Foto: Zorgbelang Brabant
Foto: Zorgbelang Brabant

Op deze en andere vragen wil de gemeenteraad graag antwoord krijgen, zodat er een goed beeld ontstaat van hoe de Tilburgse aanpak ervoor staat. De gemeenteraad kan zich op verschillende manieren laten informeren. Er wordt onderzoek gedaan en er zijn rapportages van het college. Maar echt ontdekken hoe de praktijk werkt, doe je door met mensen in gesprek te gaan. Dat doet de raadscommissie Sociale Stijging op maandag 12 oktober. De commissie spreekt dan onder andere inwoners die de afgelopen tijd te maken hebben gehad met zorg- en hulpverlening. Wat zijn hun bevindingen? De commissie krijgt ook de sociale raad en allerlei professionals aan tafel. Bijvoorbeeld Buro Jeugdzorg en de diverse instellingen en organisaties die samen, onder de naam de Toegang, de hulpverleningsstructuur in Tilburg vormen. De raad gaat verder in gesprek met een zogeheten referentiegroep. Die bestaat uit mensen die actief zijn in de stad en veel zien en horen als het gaat om bijvoorbeeld de zelfredzaamheid en weerbaarheid van gezinnen.

De gemeenteraad wil op maandag 12 oktober ook van individuele burgers horen wat zij vinden van de Tilburgse aanpak. Wat vinden ouderen, jongeren of cliënten van zorginstellingen? Iedereen is welkom om zijn of haar ervaringen te delen met de raadscommissie en om suggesties voor mogelijke verbeteringen te doen. Bestaande cliëntenraden en andere groeperingen worden sowieso uitgenodigd. Maar als individuele Tilburger bent u ook welkom: maandag 12 oktober vanaf 19.30 uur in de koffiekamer van de raad in het stadhuis (Stadskantoor 1, Stadhuisplein 130).

Wilt u meedoen aan de dag van de verantwoording, laat dit dan uiterlijk vrijdag 9 oktober weten door te mailen naar de raadsgriffie Niet deelnemen maar toch een reactie of ideeën indienen, kan ook. U stuurt uw reactie dan naar de raadsgriffie.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gebruikt Tiny Framework Inloggen