Stadstuinderij Piushaven gaat alweer aan het derde teeltseizoen beginnen en wel met een vliegende start op zaterdag 11 maart 2017. Tijdens de jaarlijkse NL Doet-actie, waarbij op vrijdag en zaterdag heel Nederland de handen uit de mouwen steekt met vrijwilligerswerk. Zo ook bij de Stadstuinderij, waar veel werk verzet zal worden.

De Belgische trekpaarden gaan deze dag weer met ouderwetse ploegen het land bewerken om de grond klaar te maken voor een nieuw seizoen vol groei en bloei. Daarnaast wordt het voorterrein wordt opgeknapt, ze willen een nieuwe keuken plaatsen, de winkel krijgt een nieuwe inrichting en de verblijven van de varkens en de kippen moeten worden opgeknapt en geschilderd en de paden moeten opnieuw worden aangelegd. ...lees verder "Belgische trekpaarden tijdens NL Doet bij Stadstuinderij Piushaven"

De erfgoedinstellingen in de stad hebben zich verenigd en komen in de tien dagen voorafgaand aan Koningsdag 2017 met het vorstelijk programma. Vanaf  dinsdag 18 april 2017 tot aan Koningsdag op donderdag 27 april 2017 gaan ze ‘10 dagen op pad voor de koning’. Elke dag op een andere plek in Tilburg een activiteit, waarin de band van Tilburg met het Koninklijk Huis centraal staat.

De keuze voor de 18e  april is er niet voor niets; op die dag werd in 1809 het dorp Tilburg tot stad verheven. De Koning van Holland van destijds, Lodewijk Napoleon, waardeerde de Tilburgse nijverheid en de groei van de stad. Kartrekker van dit initiatief is het Stadsmuseum Tilburg. ...lees verder "13 erfgoedpartners organiseren ’10 dagen op pad voor de koning’"

Op station Tilburg Universiteit is woensdag 15 februari 2017 een OV-fietscarrousel geopend. Dit is een geautomatiseerd systeem waar reizigers met hun OV-chipkaart een fiets kunnen huren. De OV-chipkaart is het betaalmiddel voor het openbaar vervoer in Nederland.

In de carrousel zitten 24 fietsen. Op alle treinstations en de 4 grote busstations in Noord-Brabant zijn nu OV-fietsen te huur. Op 20 stations zijn ook fietskluizen aangelegd. De aanleg van de fietskluizen op de stations kostte ruim 800.000 euro. Dit is door de provincie betaald. De NS zorgt voor het beheer en onderhoud van de OV-fietsen en de kluizen. ...lees verder "OV-Fietscarrousel op Tilburg Universiteit geopend"

De commissaris van de koning, Wim van de Donken en de burgemeesters van de vijf grote steden in Noord-Brabant,  John Jorritsma van Eindhoven, Elly Blanksma van Helmond, Paul Depla van Breda, Peter Noordanus van Tilburg en Ton Rombouts van Den Bosch, pleiten voor een 'deltaplan' tegen de drugscriminaliteit.

Dit schrijven ze in een gezamenlijke brandbrief aan het Rijk. Hierin doen ze concrete voorstellen om de strijd beter te kunnen voeren tegen de drugscriminaliteit. Volgens hen vermengt de onderwereld zich steeds meer met de bovenwereld en is het tijd voor rigoureuze maatregelen. ...lees verder "Brabantse burgemeesters willen strijdkas van 150 miljoen voor bestrijding drugscriminaliteit"

Het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen is gestegen tot 225.700 kinderen. In een aantal gemeenten ontstaat een duidelijke tweedeling tussen wijken waar kinderen in armoede opgroeien en wijken waar kinderen in een gunstiger milieu opgroeien. Ook tussen gemeenten wordt de kloof tussen opgroeiende kinderen groter.

Dat blijkt uit het op maandag 13 februari 2017 gepubliceerde onderzoek ‘Kinderen in Tel 2016’ over de periode 2013 - 2015, dat de leefsituatie van kinderen in gemeenten in beeld brengt op basis van elf indicatoren gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag. ...lees verder "Tweedeling van de maatschappij maakt kinderen kwetsbaar"

1

Een groot gedeelte van Tilburg zat zondagavond een korte tijd zonder elektriciteit. Ook vanuit Goirle, Hilvarenbeek, Gilze, Alphen en Baarle-Nassau kwamen er meldingen van een korte stroomstoring.

De storing duurde van 20:43 en 20:48. De oorzaak van de korte stroomstoring ligt volgens Enexis, de beheerder van het stroomnet in Brabant, bij het Hoogspanningsnet van de nationale netbeheerder TenneT. Wat nu precies de oorzaak was, moet nog nader worden onderzocht.

1

Dit werd donderdagavond 9 februari 2017 bekend gemaakt tijdens de bijeenkomst met het Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen (RIBW),  wethouder Hans Kokke en de omwonenden van de geplande 24-uursopvang in Tilburg-West. In de wijk Het Zand aan de Schiphollaan komt een tijdelijke woonvoorziening voor mensen met psychiatrische klachten, pal naast de Basisschool Jeanne d’Arc.

Deze 24-uursopvang van het RIBW zou een jaar lang bewoond gaan worden door zo’n 15 cliënten met een dubbele diagnose, mensen met zowel een psychische als verslavingsproblematiek. Tijdens het overleg werd bekendgemaakt dat deze patiënten niet welkom zijn in deze tijdelijke woonvorm. Ook zal de geplande opening op vrijdag 24 februari 2017 worden uitgesteld. ...lees verder "Geen cliënten met dubbele diagnose in de wijk het Zand"

Op zaterdag 11 februari 2017 wordt er weer een Repair Café 013 gehouden tussen 13:00 en 17:00 uur in MFA het Zuiderkwartier aan de Wassenaerlaan 38 in Tilburg. Tijdens deze middag is iedereen van harte welkom om met kapotte fietsen, kledingstukken en apparaten langs te komen, om deze samen met de vrijwilligers van het Repair Café te proberen te repareren. Voor de reparatie wordt een donatie gevraagd, eventueel nodige nieuwe onderdelen moeten zelf worden meegebracht.

Bijzondere deze keer is dat leden van de Quiet-Community voortaan geheel kosteloos van de ze service gebruik kunnen gaan maken. ...lees verder "Gratis reparaties voor Quiet-members dankzij Repair Café 013"

2

Het is vrijdagmiddag, de warme gloed van de nazomerzon zet de stad in een gouden licht. Ik heb zin om naar buiten te gaan. Vanuit de levendige Spoorzone en het station naar het nieuwe park. Voorbij de toren van Talent Square opent de stad zich en verschijnt er groen…. Het Spoorpark.

Het was vrijdagmiddag 3 februari 2017, het begon al te schemeren terwijl het 'Ontdekstation' in de Spoorzone volliep met ongeveer 150 Tilburgers in warme jassen, die graag wilden weten hoe het toekomstige park op het voormalige Van Gend en Loosterrein eruit zal komen te zien. Het gerucht ging dat er een enorme woontoren van wel 22 verdiepingen midden op het terrein zou komen, wat wellicht voor extra veel belangstellenden had gezorgd. ...lees verder "Spoorpark"

De gemeente Tilburg gaat samen met de hogescholen en de universiteit oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken. Dat doen ze onder de titel City Deal 'kennis maken'.

Thema's die aan bod komen zijn: armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale inclusie die onder druk kan komen te staan. De inzet is om met de City Deal Kennis Maken een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De stad als ‘levend labaratorium’ gebruiken, waarbij studenten en onderzoekers hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke (stedelijke) vraagstukken. ...lees verder "City Deal ‘kennis maken’, De stad als levend laboratorium"

Op maandag 13 februari 2017 komt oud VVD minister Sybilla Dekker naar Tilburg voor een interessante discussie-avond over De Woningcorporatie in 2040. In haar tijd als minister erkende ze dat de woningmarkt was vastgelopen en trachtte dit op te lossen door liberalisering van het huurbeleid.

Hoe ziet ze dit nu 10 jaar later? Hoe zouden woningcorporaties zich op de lange termijn moeten ontwikkelen en welke rol moeten zij vervullen in de gehele woningmarkt? Met haar huidige rol als voorzitter Geschillencommissie Woningwet is Sybilla Dekker nog steeds een expert op dit gebied. ...lees verder "Discussie-avond ‘Woningcorporatie 2040’ met Sybilla Dekker"

Wijkcentrum De Baselaer aan de Hoefstraat wordt het nieuwe thuishonk van Koninklijke Harmonie Orpheus. Op woensdag 1 februari 2017 ondertekenden Remi Leunissen (voorzitter Koninklijke Harmonie Orpheus), Gon Mevis (directeur en bestuurder van ContourdeTwern) en Lex van Lith (voorzitter Art-fact, servicepunt voor amateurkunst) de bijbehorende samenwerkingsovereenkomst.

De basis voor nieuwe huisvesting is gelegen in een goede samenwerking met ContourdeTwern, de beheerder van het wijkcentrum. ...lees verder "Koninklijke Harmonie Orpheus vindt nieuw thuishonk in wijkcentrum De Baselaer"

foto: Marcel Timmermans

Afgelopen woensdag 1 februari 2017 organiseerde de Tilburgse gemeenteraad een inspiratie sessie over duurzaamheid in de Social Salon gevestigd in het voormalige Duvelhok' aan de Sint Josephstraat 133 in Tilburg.

Rode draad van de avond waren drie  duurzaamheidsinitiatieven die presentator en discussieleider Frank van Pamelen op zijn eigenwijze manier in goede banen wist te leiden. Frank sprak meteen de hoop uit dat de ruim 100 deelnemers na de avond allemaal met minimaal een nieuw idee en/of nieuwe kennis voor zijn netwerk naar huis zou gaan. ...lees verder "Duurzaam 013 – Ideeën voor de toekomst"

R-Newt, het jongerenplatform van ContourdeTwern, heeft een nieuwe visuele identiteit: krachtig, open, duurzaam, strak, speels, rebels, fris, sterk, duidelijk. Het nieuwe design straalt de ambitie van R-Newt uit: talenten helpen ontwikkelen, actief zijn in de wereld van jongeren en kinderen, problemen preventief aanpakken en bijdragen aan de veiligheid op straat.

R-Newt is het meest bekend van jongerenwerk in Midden-Brabant en Dordrecht. Maar de organisatie doet meer. De kennis van de jongere en zijn wereldje, plus de aanpak die daarop is ontwikkeld, zetten ze ook in voor kinderen (Kids). De opgebouwde expertise van R-Newt is verwerkt in een trainings- en adviesaanbod voor professionals (T&A). Alle activiteiten zijn gericht op het vergroten van de ontwikkelingskansen van jongeren en kinderen. In het nieuwe design zijn R-Newt Jongeren, R-Newt Kids en R-Newt T&A in één beeld neergezet. ...lees verder "R-Newt heeft een nieuwe huisstijl"

Maandagavond 30 januari 2017 werd tijdens de vergadering van de gemeenteraad het nieuwe horecabeleid vastgelegd. En net als bij de behandeling in de commissie Vestigingsklimaat twee weken eerder, was het horecabeleid in het Dwaalgebied een van de discussiepunten.

In het Dwaalgebied wonen steeds meer mensen die liever niet teveel lawaai willen in de avonduren. Daarentegen heeft de gemeente Tilburg tot enkele jaren geleden juist een beleid gevoerd dat de bedoeling had om meer levendigheid in dit gedeelte van de binnenstad te krijgen. Leefbaarheid en levendigheid moeten dan ook naast elkaar georganiseerd worden. ...lees verder "Nieuw horecabeleid: restaurants in Dwaalgebied mogen open tot middernacht"

De gemeente Tilburg wil de aanleg van groene daken stimuleren. Daarom wordt een regeling gemaakt die Tilburgers financieel ondersteunt als ze een groen dak willen aanleggen.

Het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) stelt deze regeling in het voorjaar van 2017 vast. Daarnaast wil de gemeente een zogenoemde kansenkaart maken voor gebieden in Tilburg waar groene daken wenselijk zijn. De plekken waar dat gewenst is, worden opgenomen in de nieuwe omgevingswet. ...lees verder "Stimuleringsregeling voor groene daken"

Op woensdagavond 8 februari 2017 organiseert GroenLinks Tilburg samen met Tiny House Nederland en Patricia van Diessen een thema-avond over 'Tiny Houses' (kleine huisjes) in Tilburg.

De definitie van een 'Tiny House' is voor veel mensen verschillend maar draait vooral om de filosofie: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Deze bijeenkomst over het fenomeen 'Kleine Huisjes' vindt plaats in het Juttheater, bij de Bouwplaats in de Galjoenstraat 35-37  in Tilburg. ...lees verder "GroenLinks organiseert thema-avond over ‘Tiny Houses’"

Door de nieuwbouwplannen voor gebied Koningsoord moet het volkstuinencomplex De Kraan verhuizen. Koningsoord ligt ten noorden van Berkel-Enschot. In het gebied komen onder meer nieuwbouwwoningen. Door het gebied gaat een nieuwe weg lopen. Die komt op de plek waar nu het volkstuinencomplex De Kraan ligt. Daarom verhuizen de tuinen naar een ander deel van Berkel-Enschot.

De nieuwe volkstuinen zijn gepland in het gebied tussen de Berkelseweg, de Heikantsebaan en de dorpskern Berkel-Enschot. De komende weken worden hiervoor samen met Volkstuinvereniging De Kraan plannen gemaakt. Ook de direct omwonenden worden hierbij betrokken. Als de plannen klaar zijn wordt het huidige bestemmingsplan gewijzigd.

1

Dinsdagavond 17 januari 2017 organiseerde PvdA Tilburg een avond over armoede, de Armoede Challenge gedoopt. Hierin waren vijf mensen de uitdaging aangegaan om in 10 minuten hun idee voor bestrijding van armoede te vertellen.

Twee vrijwilligers van Stadstuinderij Piushaven, onder de vleugels van stichting Social Energy, Jacqueline en Ton, wonnen deze uitdaging en haalden daarmee de prijs van €1000 binnen voor hun idee. Vrijwilligers die een paar uur meewerken in de Stadstuinderij, mogen natuurvriendelijke groenten voor hun eigen avondmaaltijd mee naar huis nemen. Veel van deze mensen leven in armoede en zijn eenzaam en koken niet voor zichzelf.

...lees verder "Vrijwilligers Stadstuinderij winnen ‘Armoede Challenge’ PvdA"

Maandagavond 16 januari 2017 stond de concept-versie van het nieuwe horecabeleid voor Tilburg op de agenda van de raadscommissie Vestigingsklimaat. Concept, want het wordt pas definitief als de gemeenteraad het heeft goedgekeurd, en zover is het nog lang niet. Aan het stuk is anderhalf jaar gewerkt door de gemeente, maar ook door mensen uit de horeca, zoals Dolf Colen van Koninklijke Horeca Nederland.

Deze laatste was bij de vergadering aanwezig als inspreker, evenals Toine van Corven namens restaurant De Burgerij en Frens Frijns, directeur van 013. ...lees verder "Nieuw horecabeleid blijft woud aan regels"