Klik op de afbeelding om het rapport te downloaden

Terwijl de politieke partijen campagne voeren om op 15 maart 2017 zoveel mogelijk stemmen binnen te halen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en terwijl breed de discussie wordt gevoerd over de doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau (CPB) heeft de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) een eigen rapport uitgebracht.

Een commissie van de Nederlandse orde van advocaten heeft alle plannen van partijen getoetst aan de Nederlandse rechtsstaat; met andere woorden: zijn de plannen een versterking of juist een verzwakking van de rechtsstaat? De commissie verwacht dat het rapport de kiezer houvast biedt bij het maken van een keuze voor de landelijke verkiezingen op 15 maart aanstaande. “Per politieke partij is nu na te gaan wat de plannen kunnen betekenen voor onze rechten en vrijheden,” aldus de commissievoorzitter prof. mr. drs. Wouter Veraart. ...lees verder "Politieke partijen en de rechtsstaat: CDA, VVD, VNL, SGP en PVV scoren matig tot slecht"

Op donderdag 16 februari 2017 publiceerde het Centraal Planbureau (CPB), in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017, een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma's: 'Keuzes in Kaart 2018-2021'. Het CPB berekende daarin de gevolgen en kosten als een partij in haar eentje aan de macht zou komen en daardoor alle plannen de komende vier jaar zou kunnen uitvoeren.

Elf politieke partijen waaronder VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, DENK, VNL en de Vrijzinnige Partij hebben de afgelopen maanden hun verkiezings- programma door het CPB laten doorrekenen. Niet alle partijen zien het  het belang van zo'n doorrekening. Onder andere PVV, Partij voor de Dieren en 50Plus lieten hun verkiezingsprogramma's niet doorrekenen. ...lees verder "“Er valt echt wat te kiezen”"

De mensenrechtenadvocate June uit Thailand zal 3 maanden in Tilburg te gast zijn. Ze komt hier in het kader van het project Shelter City. Tilburg is een van de 8 Shelter Cities in Nederland.

June werkt als mensenrechtenadvocate voor Thai Lawyers for Human Rights (TLHR). Deze organisatie is ontstaan na de staatsgreep in Thailand in 2014. Sinds die tijd worden de mensenrechten in dit land op meerdere manieren geschonden. De advocate wordt door de regering van Thailand beschuldigd van criminele activiteiten. In Thailand hangt een gevangenisstraf van 15 jaar boven haar hoofd.
...lees verder "Shelter City voor mensenrechten-advocate June uit Thailand"

Op zaterdag 11 maart 2017, het weekend voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 15 maart 2017, nemen zes lijsttrekkers het tegen elkaar op in het verkiezingsdebat van het Zuiden. Het is voor het eerst dat de regionale omroep van Limburg (L1) en Omroep Brabant zo'n debat organiseren.

De deelnemers van het debat van het Zuiden zijn Mark Rutte (VVD), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Sybrand Buma (CDA), Emile Roemer (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks). PVV-voorman Geert Wilders is niet ingegaan op de uitnodiging. ...lees verder "Zes lijsttrekkers gaan strijd aan in Debat van het Zuiden"

3

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 moeten mensen met een bijstandsuitkering iets terug doen. De gemeente waar ze in wonen kan ze dit opleggen. Dat kan van alles zijn, van mantelzorg tot dozen vouwen, van papier prikken tot vrijwilligerswerk. Voor mensen die een kort afstand hebben tot de arbeidsmarkt is het van belang dat ze op deze manier weer re-integreren. Het doel is kom snel weer een baan te krijgen. Van mensen die langdurig in de bijstand zitten, eist de gemeente dat je je nuttig maakt in ruil voor je uitkering. En dan kan het zomaar dat je moet schoffelen. ...lees verder "‘Het Monitor Debat’: werken voor je uitkering"

Op donderdag 9 februari 2017 overhandigde Marcelle Hendrickx, wethouder cultuur van de gemeente Tilburg, aan Jet Bussemaker, minister van van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), een onderzoek óver 'Talentontwikkeling en de poppodia'uitgevoerd door APE Public Economics in opdracht van het Fonds Podiumkunsten en de Popcoalitie.
Met de conclusie dat Nederlands poptalent steeds minder geprogrammeerd wordt op de grote Nederlandse podia. (*) Bij deze podia is de financiële druk ook het meest toegenomen.

In een brief aan de Tweede Kamer sprak de minister vorig jaar haar zorg uit over de doorstroming van Nederlands poptalent op de podia. Hogere kosten en lagere inkomsten zouden het voor de podia steeds risicovoller maken om aanstormend talent te programmeren, hoewel ze dat wel als hun opdracht zien. Op verzoek van de minister hebben het Fonds Podiumkunsten en de Popcoalitie dit laten uitzoeken. ...lees verder "Minder Nederlands toptalent op grote podia"

Bijna de helft van de energierekening voor Nederlandse huishoudens bestaat op dit moment uit belasting. In de komende drie jaar zal die nog verder stijgen, omdat de heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) op exploderen staat. Deze schiet de komende tijd omhoog van 60 euro per jaar nu naar 200 euro in 2020: een ruime verdrievoudiging. De reden is dat Nederland nog te weinig doet aan schone energie.

Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise.nl. De woordvoerder van minister Henk Kamp van het ministerie van Economische Zaken heeft dit bevestigd. ...lees verder "Belasting grootste post op energierekening"

Op woensdag 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In de media gaat het de komende weken over verkiezings- programma’s, kandidatenlijsten en campagnenieuws. Maar wat betekent dat voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen? Stemmen is extra lastig als je niet zo goed kunt lezen. Dan is het bijvoorbeeld moeilijk om op te zoeken wat de politieke partijen willen of om een stembiljet te begrijpen. Daarom is er vanaf vandaag de Verkiezingskrant in gewone taal. ...lees verder "Krant voor de Tweede Kamerverkiezingen in begrijpelijke taal"

Op maandag 6 februari 2017 presenteerde ProDemos, Huis voor de democratie en rechtstaat, om 12:00 uur de StemWijzer 2017 voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart aanstaande. Bij de presentatie hebben de lijsttrekkers als eersten de StemWijzer ingevuld. Vanaf 12:00 uur is de StemWijzer voor iedereen in te vullen via www.stemwijzer.nl.

De StemWijzer is veruit de meest gebruikte stemhulp. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 vulden ruim 4,85 miljoen mensen de StemWijzer in. ...lees verder "ProDemos lanceert de StemWijzer 2017"

11

Het kabinet wil graag dat ouderen langer thuis blijven wonen. Maar waarom? Een blik op de cijfers en feiten laat zien dat het bijna onvermijdelijk is. In de komende decennia groeit het aantal ouderen spectaculair. Bovendien kampen verpleeghuizen nu al met personeelstekorten. Dat is vooral een uitdaging voor alleenstaande ouderen.

Het aantal 75-plussers dat alleen woont, stijgt enorm, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 1971 en 2015 is deze groep bijna 4,7 keer zo groot geworden, zodat er nu ruim een half miljoen alleenstaande 75-plussers zijn. ...lees verder "Monitor Debat ‘Oud in eigen huis’ Feiten en cijfers"

Eind 2015 waren er 855 duizend migranten in Nederland die afkomstig waren uit de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie. Dat waren er 40 duizend meer dan eind 2013. Dit meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 3 februari 2017 in de Migrantenmonitor 2007-2015.

In dezelfde periode steeg het aantal werknemers in Nederland dat afkomstig is uit Bulgarije van 3 duizend tot 8 duizend. Het aantal Roemeense werknemers groeide van 6 duizend tot 13 duizend. Ondanks de groei uit deze landen waren in 2015 verreweg de meeste buitenlandse werknemers, 156 duizend, afkomstig uit Polen. ...lees verder "Meer Oost-Europeanen aan het werk in Nederland"

Burgemeester Peter Noordanus heeft dinsdag 31 januari 2017 de ideeënbus voor de viering van Koningsdag op 27 april 2017 in Tilburg officieel gesloten.

“We hebben in onze mailbox honderden ideeën vanuit de stad aangereikt gekregen en daar ben ik hartstikke blij mee, want Koningsdag moet echt een feest worden voor ons allemaal maar ook door ons allemaal" zei Noordanus in een filmpje op YouTube. Hij bedankte daarin ook alle Tilburgers voor hun inbreng.

“Jullie begrijpen dat van die honderden ideeën, hoe leuk ze ook zijn, we ze niet allemaal in het programma kunnen indelen”, probeerde Noordanus alvast teleurstellingen te voorkomen. ...lees verder "Noordanus sluit ideeënbus voor Koningsdag"

De prijzen van kranten, boeken en schrijfwaren stegen in 2016 met maar liefst 6 procent. Daartegen zijn smartphones zo’n 12,1 procent goedkoper geworden, terwijl voor telefoondiensten, zoals abonnementen en mobiel internet, 4 procent minder werd betaald dan een jaar eerder.

Dat liet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 27 januari 2017 op basis van een analyse van de ontwikkeling van de consumentenprijzen in 2016 op hun website weten. ...lees verder "Kranten en boeken duurder, smartphones en internet goedkoper"

Een groot aantal Nederlandse steden, waaronder Tilburg, heeft samen met bedrijven en wetenschappers een Nationale Smart City Strategie opgesteld. Deze is woensdag 25 januari 2017 aangeboden aan premier Mark Rutte.

Wethouder Erik de Ridder was daarbij aanwezig. Steden met de titel Smart City proberen om de kwaliteit van leven in hun stad te verbeteren met vernieuwende oplossingen. Het gaat om ideeën voor thema's als: verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering en mobiliteit. In de strategie die nu is aangeboden zien de gemeenten voor zichzelf een leidende rol. Die kunnen ze vervullen met steun van het Rijk. ...lees verder "Smart City Strategie overhandigd aan Mark Rutte"

Gemeente Tilburg is één van de 180 ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord, dat als doel heeft om de huidige economie te veranderen in een circulaire economie. Dat doel moet in 2050 zijn bereikt.

In een circulaire economie worden zo min mogelijk grondstoffen van de Aarde gebruikt en worden gebruikte grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Er wordt zo min mogelijk weggegooid en alles wat mensen nodig hebben wordt zodanig geproduceerd dat het zo weinig mogelijk schadelijk is voor de Aarde en het milieu. ...lees verder "Ook Tilburg ondertekent nieuw Grondstoffenakkoord"

Voor het eerst sinds jaren is het aantal boeken dat bij de landelijke openbare bibliotheken wordt geleend, weer gestegen. Ook vervullen de openbare bibliotheken een steeds bredere maatschappelijke functie. Naast het uitlenen van meer dan 73 miljoen fysieke boeken en 4 miljoen e-books zorgden de bibliotheken ook voor een record aantal activiteiten in 2015, namelijk 82.000 tegen 72.000 in 2014.

Dat blijkt uit de bibliotheekmonitor, die minister Jet Bussemaker (Cultuur) woensdag 25 januari 2017 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. ...lees verder "Openbare bibliotheek na jaren uit het slop"

Nadat de Tweede Kamer dat al eerder deed, stemde vandaag 24 januari 2017 ook de Eerste Kamer in met het voorstel van PvdA minister Lodewijk Asscher om de jeugdlonen fors te verhogen. Vanaf 21 verdwijnt het minimum jeugdloon helemaal en ontvangt iedereen straks een ‘volwassen loon’ van een 23 jarige. Ook wordt het loon voor 18, 19 en 20-jarigen omhoog getrokken. Soms met wel een paar honderd euro per maand. ...lees verder "Jeugdlonen worden fors verhoogd"

Het aan Tilburg University verbonden onderzoeksbureau CentERdata zet een eigen panel in om het stemgedrag van kiezers te voorspellen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017. De eerste bevragingen naar het stemgedrag onder de panelleden zijn gestart.

De prognoses worden vanaf woensdag 25 januari 2017 dagelijks rond 12:00 uur bekend gemaakt op de website van  Verkiezingsonderzoek LISS panel. ...lees verder "Nieuwe peiling voor Tweede Kamerverkiezingen vanuit Tilburg"

In mei 2017 worden de de jaarlijkse 'Appeltjes van Oranje' uitgereikt. Dit jaar is het thema 'Krachtige Kinderen' en staan initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare kinderen in de spotlights.

Tijdens de landelijke selectiedag afgelopen donderdag 19 januari 2017 mochten 40 van de 220 aangemelde initiatieven zich in 5 minuten presenteren aan een deskundige jury.  Hieruit zijn de twaalf beste genomineerden geselecteerd die door gaan naar de grote finale en maken kans op het gouden 'Appeltje van Oranje'. Vanuit Tilburg waren er ook twee projecten geselecteerd, De Bodde met het 'Boddehuis' en ContourdeTwern Gezinsondersteuning met 'Coach4Juniors'. Beiden initiatieven vielen helaas buiten de prijzen maar mochten, net als de andere 38 geselecteerden, huiswaarts keren met een cheque van 2.500 euro. ...lees verder "Twee initiatieven krijgen troostprijs ‘Appeltjes van Oranje’"

Op maandag 9 januari 2017 maakte de Tilburse Stichting Maatschappelijke Opvang Traverse bekend dat ze naast branchewinnaar, een titel die ze in oktober 2016 wisten binnen te halen, nu  ook kans maakte om in de top 10 te komen voor de titel 'Best Presterende Werkgever 2016'. Beide titels zijn uitgeroepen door Nationale Succes Award Instituut (NBSA)

Echter de uitzending van het onderzoeksprogramma Rambam van de VARA afgelopen donderdag 12 januari 2017 gooit voorlopig roet in het eten voor deze nominatie voor SMO Traverse. ...lees verder "Rambam gooit roet in het eten voor nominatie SMO Traverse"