3

De twee wijkraden in Tilburg Noord: Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok; hebben gezamenlijk een manifest en actieplan opgesteld. Met deze hartenkreet roepen zij op om in Tilburg Noord de armoede terug te dringen en de leefbaarheid te verbeteren. Deze twee wijkraden hebben zich verenigd in de Federatie “Nieuw Noord” en worden gesteund door het Ronde Tafelhuis, ContourdeTwern, wijkteam Noord en de parochies. ...lees verder "Hartenkreet uit Tilburg Noord: “Op naar Nieuw Noord”"

Op woensdagavond 22 maart 2017 organiseerde de gemeente Tilburg in de club Smederij in de Spoorzone de tweede pitch-bijeenkomst  van het platform voor mondiale bewustwording 'Een wereld te winnen' voor projecten in 2017. Het doel van deze bijeenkomst was om initiatiefnemers de kans te geven met nieuwe projecten aan te sluiten bij de actualiteit van dit moment.

Voor de vijf projecten die woensdagavond gepitcht werden, is in totaal een gemeentelijk subsidiebedrag van 39.522 euro beschikbaar. Het totaalbedrag van alle aanvragen is deze keer 42.517 euro. De avond werd geopend door Wethouder Mario Jacobs en werd verder geleid door gespreksleider Frank Claus. ...lees verder "Tweede pitch-bijeenkomst platform ‘Een wereld te winnen’"

In april 2017 start Regionaal Archief Tilburg met een grootschalig project om de vele gegevens uit oude notaris-archieven digitaal toegankelijk te maken via de website. Het archief doet dat samen met de ‘crowd’, een breed publiek dat als vrijwilligers de handen uit de mouwen wil steken. iets waar deze instelling veel ervaring mee heeft.

Daarom organiseert het Regionaal Archief Tilburg op zaterdag 25 maart 2017 een informatiemiddag over notariële archieven, waarin wordt uitgelegd wat er van de deelnemers verwacht wordt. Zij zullen gegevens uit de oude samenvattingen gaan ontcijferen en overtypen. Uiteindelijk komen al deze gegevens op de website www.regionaalarchieftilburg.nl en kan iedereen gebruik maken van de gedigitaliseerde informatie. ...lees verder "Het Regionaal Archief Tilburg zoekt vrijwilligers voor nieuw project over notarissen"

PortAgora, Centrum voor Europese Samenwerking, heeft de afgelopen maanden op verzoek van de Independent Doctors Association, de Syrische artsenorganisatie die actief is in en rond de stad Aleppo, diverse medische materialen ingezameld. Diverse Tilburgse gezondheidsinstellingen en particulieren hebben voldoende goederen geleverd om een flinke zeecontainer daarmee te vullen. ...lees verder "Medische hulpgoederen voor Syrië"

Op dinsdag 28 maart 2017 wordt er weer een V-Day georganiseerd. Dit keer vindt het netwerkcafé plaats bij MFA de Poorten aan de Hasseltstraat 194 in Tilburg en staat in het teken van 'preventie & veiligheid'.

V-Day is hét netwerkevenement voor vrijwilligerswerk in de gemeente Tilburg. Ieder netwerkcafé is weer anders. Soms wordt er gebrainstormd zonder agenda, andere keren is er een georganiseerd inspiratie- of kenniscafé met zinvolle thema’s. Hoofddoel is netwerken en kennis delen. V-Day wordt georganiseerd door het Stedelijk Steunpunt Vrijwilligerswerk. ...lees verder "V-Day hét netwerkevenement voor vrijwilligerswerk"

Er was veel medeleven voor een 'motie actueel' van de PvdA Tilburg in de gemeenteraadsvergadering van maandag 7 maart 2017.  Echter een meerderheid van de raad stemde tegen. In het voorstel pleitte de PvdA ervoor om Stichting PortAgora, Centrum voor Europese Samenwerking, eenmalig een bedrag van 5000 euro ter beschikking te stellen om een transport van door Tilburgers ingezamelde ziekenhuisbedden, rolstoelen en medicijnen naar de door oorlog geteisterde Syrische stad Aleppo mogelijk te maken. ...lees verder "‘Motie actueel’ PvdA ‘Noodhulp voor Aleppo’ haalt het niet"

Gastbijdrage van Perry Janssen.

Tussen felle regen- en hagelbuien door lopen op de laatste dag van het carnaval een viertal vrijwilligers zich het vuur uit de sloffen om bij zoveel mogelijk wijkbewoners een flyer van “Muziekcentrum Rewind” af te geven. Op de dagen die volgen zullen nog vele muziekliefhebbers en sympathisanten de wijk intrekken om steun te vragen voor de vestiging van een muziekcentrum. De bedenkers van dit bijzondere burgerinitiatief ontvangen dagelijks steunbetuigingen en vele verzoeken van Reeshofbewoners die vrijwillig hun hulp aanbieden.

Het afgelopen jaar hebben vele muzikanten, leveranciers en het bedrijfsleven goederen, apparatuur en instrumenten gedoneerd om een start betaalbaar (en dus mogelijk) te maken. ...lees verder "Wijkbewoners steunen komst Muziekcentrum Rewind"

De Quiet Community, gestart in 2015, is gegroeid van een proef project tot een ambitieuze armoedeverzachter voor Tilburg. De afgelopen maanden is er met het bestuur en de financiers Dirk Lips en Harry Hilders uitgebreid geëvalueerd met als uitkomst dat er voor de komende drie jaar een solide financiële basis ligt onder Quiet Community.

Afgelopen jaar ontwikkelden ze het concept van een marktplaats zonder geld. Samen met Freshheads werd een online-platform opgezet en uitgebouwd. Dankzij zo’n 250 sponsoren en supporters kan de Quiet Community daar nu zoveel gratis producten en diensten aanbieden, dat er in 2016 circa 4.000 extraatjes bij de Quiet Members terecht zijn gekomen. ...lees verder "Quiet Community kan drie jaar op volle kracht vooruit"

Op zondag 5 maart starten vanuit woon- en zorgcentrum De Heikant tal van sponsoracties om de binnentuin een nieuwe bestemming te geven: een tuin waar beleving centraal staat voor dementerende bewoners. Omdat het aanleggen van deze tuin niet uit het gewone zorgbudget gaat, organiseren personeelsleden van verschillende afdelingen de komende weken activiteiten om de aanleg te bekostigen. Het publiek in Tilburg, in en buiten de wijk, is daarbij van harte welkom. ...lees verder "Sponsoractie Fietstaxi voor woon- en zorgcentrum De Heikant"

Presentatie Vertrouwensexperiment, september 2015

Nog dit jaar wil de gemeente Tilburg definitief starten met het maatschappelijk initiatief Vertrouwensexperiment, waarbij mensen in de bijstand meer vertrouwen krijgen en minder gecontroleerd worden.

De gemeente Tilburg is in 2014 'op expeditie' gegaan met diverse vrijwilligersorganisaties, Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM), enkele ervaringsdeskundigen, weten- schappers van Tilburg University en ondernemers. Want de huidige invulling van de Participatiewet levert niet op wat de gemeente Tilburg beoogt. ...lees verder "Participatiewet: Vertrouwensexperiment nog dit jaar van start"

Op woensdag 22 februari 2017 heeft Energiefabriek013 een eerste informatiebijeenkomst gehouden voor de wijkbewoners van  ’t Zand en Wandelbos bij Boerke Mutsaers in Tilburg.

Tijdens deze wijkbijeenkomsten adviseert Energiefabriek013 hoe wijkbewoners energie kunnen besparen. Daarnaast bieden ze ondersteuning aan om het te realiseren. Ook kun je de energierekening laten controleren. De informatie-avonden zijn gratis te bezoeken en verplicht tot niets! En er is altijd een informatieavond bij u in de buurt: ...lees verder "Energiefabriek013 organiseert aantal informatiebijeenkomsten over Energie besparen"

De gemeente Tilburg organiseert woensdag 22 februari 2017 en woensdag 22 maart 2017 twee bijeenkomsten over mondiale bewustwording in respectievelijk het Duvelhok aan de St. Josephstraat en Club Smederij in de Spoorzone.

Op woensdag 22 februari 2017 worden de resultaten van projecten en programma's uit 2016 gepresenteerd en geeft Jan van de Venis een lezing over het belang van activiteiten in gemeenten bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze doelen zijn de leidraad voor het project 'een wereld te winnen'.
...lees verder "Gemeente organiseert twee Bijeenkomsten ‘een wereld te winnen’"

Stadstuinderij Piushaven gaat alweer aan het derde teeltseizoen beginnen en wel met een vliegende start op zaterdag 11 maart 2017. Tijdens de jaarlijkse NL Doet-actie, waarbij op vrijdag en zaterdag heel Nederland de handen uit de mouwen steekt met vrijwilligerswerk. Zo ook bij de Stadstuinderij, waar veel werk verzet zal worden.

De Belgische trekpaarden gaan deze dag weer met ouderwetse ploegen het land bewerken om de grond klaar te maken voor een nieuw seizoen vol groei en bloei. Daarnaast wordt het voorterrein wordt opgeknapt, ze willen een nieuwe keuken plaatsen, de winkel krijgt een nieuwe inrichting en de verblijven van de varkens en de kippen moeten worden opgeknapt en geschilderd en de paden moeten opnieuw worden aangelegd. ...lees verder "Belgische trekpaarden tijdens NL Doet bij Stadstuinderij Piushaven"

1

Dat het carnaval in het strenge katholieke Tilburg een zeer eigen geschiedenis heeft vergeleken met de omliggende steden, zoals Den Bosch en Breda, mag wel duidelijk zijn dankzij de uitzending 'illegaal carnaval in Tilburg' van Andere Tijden.  Het carnavalsfeest in Tilburg kent een zeer grillig verloop. Het feest dat in de Tilburg en op het omringende platteland, beter bekend staat als Vastenavond, werd in de zestiende eeuw al gevierd. Toch moest carnaval in de jaren zestig van de vorige eeuw opnieuw worden uitgevonden.

In Tilburg speelde het feest zich in de zestiende eeuw vooral af op de avond voor Aswoensdag, het begin van de vasten. De oudst bekende vermelding van dit vastenavondfeest staat in een voogdijrekening over de jaren 1586-1598. ...lees verder "Carnaval, de stille revolutie van de Tilburgse burgerij"

Op donderdag 16 februari wordt er alweer voor de vierde keer een Stadmakerscafé gehouden. Stadmakers zijn actieve (Til)burgers en participerende professionals die de stad, meestal van onderop, leefbaarder proberen te maken. Het is voor stadmakers erg nuttig en waardevol om een sterk netwerk van gelijkgestemden op te bouwen.

Daarom wordt het er regelmatig een Stadmakerscafé georganiseerd, dit keer op locatie bij de BOUWplaats aan de Galjoenstraat 35-37 in Tilburg. ...lees verder "Stadmakerscafé: vierde editie op locatie in de BOUWplaats"

Op zaterdag 11 februari 2017 wordt er weer een Repair Café 013 gehouden tussen 13:00 en 17:00 uur in MFA het Zuiderkwartier aan de Wassenaerlaan 38 in Tilburg. Tijdens deze middag is iedereen van harte welkom om met kapotte fietsen, kledingstukken en apparaten langs te komen, om deze samen met de vrijwilligers van het Repair Café te proberen te repareren. Voor de reparatie wordt een donatie gevraagd, eventueel nodige nieuwe onderdelen moeten zelf worden meegebracht.

Bijzondere deze keer is dat leden van de Quiet-Community voortaan geheel kosteloos van de ze service gebruik kunnen gaan maken. ...lees verder "Gratis reparaties voor Quiet-members dankzij Repair Café 013"

1

kijkje binnen in een 'Tiny House'

In het Juttheater bij de Bouwplaats aan de Galjoenstraat in Tilburg vond woensdag 8 februari 2017 een thema-avond plaats over een nieuwe woonvorm 'Tiny Houses' in Nederland. De definitie van een 'Tiny House' is voor veel mensen verschillend maar draait vooral om de filosofie: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is.

Reden voor Patricia van Diessen, een van de kartrekkers voor 'Kleine huisjes in Tilburg', om een informatieavond te organiseren in samenwerking met GroenLinks Tilburg en stichting Tiny House Nederland. Er was volop belangstelling voor deze nieuwe vorm van wonen. In een volgepakt Juttheater, wat normaal plaats biedt aan 80 bezoekers, waren zo'n 125 mensen samengekomen om over dit opkomende fenomeen 'Kleine Huisjes' in Nederland van gedachten te wisselen. ...lees verder "Veel interesse voor nieuwe woonvorm ‘Tiny Houses’ in Tilburg"

2

Angela van Bebber, initiatiefneemster van 'Deel Je Verhaal' in Tilburg

"Ieders verhaal is het waard om naar geluisterd te worden."

Dat is de overtuiging van Angela van Bebber, initiatiefneemster van 'Deel Je Verhaal' in Tilburg. Enkele jaren geleden startte Mirtel Gommans 'Deel Je Verhaal' in Heerlen. Angela stond inmiddels daar ook op het podium, waande zich in een warm bad en besloot dit concept ook in Tilburg uit te dragen.

Vroeger was het normaal dat generaties de volgende generaties via verhalen op de hoogte stelden van de geleerde levenslessen. Een eenvoudige maar zeer krachtige manier om elkaar te ondersteunen, verbinden en wijzer te maken. ...lees verder "Nieuw initiatief in Tilburg: ‘Deel je Verhaal’"

Op 11 mei 2017 wordt Gerrit 'broodpater' Poels 88 jaar. Een groep van zeven fietsvrienden, de 'Vrienden van Poels' zijn de uitdaging aangegaan om in de nacht van 10 op 11 mei een tocht van 275 kilometer te fietsen, bepakt met brood. Onder hen ook columnist en oud-stadsdichter Jace van de Ven en 'Brabander van het Jaar 2016' Ruud van der Meijden. De fietsvrienden zijn verenigd in wielertoerclub (WTC) Peerke Pollentier en De Spookrijders. ...lees verder "Vrienden fietsen 275 kilometer voor Gerrit Poels"

Feniks, het Emancipatie Expertise Centrum Tilburg, bestaat dit jaar 40 jaar. In de beginjaren was Feniks bekend onder de naam 'Vrouwencentrum in Tilburg'.  Feniks viert haar verjaardag met een expositie van materiaal uit haar uitgebreide archief en met een film. De film toont persoonlijke verhalen van betrokken vrouwen en welke rol het Vrouwencentrum en Feniks daarin hebben gehad.  ...lees verder "Feniks viert 40-jarig bestaan"