Maandag 10 april 2017 werd de allerlaatste vergadering van de Gemeenteraad in Stadskantoor 1 gehouden. De komende tweeënhalf jaar worden alle politieke vergaderingen gehouden in Het Laken aan de Spoorlaan.

Veel medewerkers en ook het College zijn inmiddels verhuisd, naar Stadskantoor 6 of naar het voormalige VGZ-gebouw, beiden eveneens aan de Spoorlaan. In juni zullen alle medewerkers zijn verhuisd en is Stadskantoor helemaal leeg, klaar voor de renovatie. Maar vlak voor deze renovatie van start gaat, zullen Tilburgers de kans krijgen om nog één keer het Stadhuis te bezoeken en te worden rondgeleid. ...lees verder "In juni 2017 mogen Tilburgers nog eenmaal het Stadhuis bezoeken voor een rondleiding"

De gemeenteraad en de raadscommissies vergaderen vanaf medio april 2017 op de tweede verdieping in Het Laken aan de Hart van Brabantlaan. De tijdelijke verhuizing is nodig vanwege de renovatie van Stadskantoor 1. Hiervoor wordt de volledige tweede verdieping gehuurd. De griffie en bodes, de ambtenaren die de raad ondersteunen, verhuizen per 21 april naar Het Laken. Het was voor hen een grote wens om samen met de raad in hetzelfde gebouw te worden gehuisvest en de werkgroep van de raad - die betrokken is bij de verhuizing - steunde deze wens.
...lees verder "Gemeente huurt tweede verdieping Het Laken"

De gemeente Tilburg en projectontwikkelaars Wereldhave en VolkerWessels hebben dinsdag 21 maart 2017 samen de plannen ondertekend voor de herontwikkeling van het stadscentrum. Het gaat om de aanleg van de nieuwe straat tussen het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage, de herontwikkeling van winkels en het bouwen van woningen.

Een gedeelte van de herontwikkeling is gestart met de verbouwing van Hudson's Bay en de eerste aanzet van de nieuwe straat: de Frederikstraat. In de loop van 2017 worden Hudson's Bay en de Frederikstraat tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat geopend. Op dit moment en nog tot 24 april 2017 is nog een bestemmingsplan-procedure aan de gang, waarop iedereen nog zijn of haar mening kan geven. ...lees verder "Volgende stap in de verbouwing van de Binnenstad"

1

ABN-Amrogebouw

Omdat de Stadskantoren 1 en 2 (Stadhuis en Koningsplein) definitief zullen worden verbouwd, moeten de gemeenteraad en de griffie (ambtenaren die de raad ondersteunen) tijdelijk op een andere plek werken en vergaderen. Oorspronkelijk, in 2014, zou de raad voor de bouwperiode gehuisvest worden in het gebouw van Interpolis, maar dat gaat nu niet meer door. Interpolis wil de ruimte nu zelf gaan gebruiken. ...lees verder "Tijdelijke locatie gemeenteraad – ‘Het laken’ of ABN-Amro"

1

Het is bijna zesenhalf jaar geleden dat de politieke discussie begon over de verbouwing, of renovatie van Stadskantoor 1 (het Stadhuis) en Stadskantoor 2 aan het Koningsplein, maar nu ligt er voor beide gebouwen een definitief en doorgerekend ontwerp en gaat de gemeenteraad instemmen met de besteding van €87,6 miljoen voor beide gebouwen en de tijdelijke verhuizing van het gehele gemeentebestuur en alle ambtenaren die er werken. ...lees verder "Verbouwing Stadskantoren 1 en 2 definitief"

Wethouder Erik de Ridder heeft samen met Koen Becking Voorzitter College van Bestuur Tilburg University op woensdag 14 december 2016 de gezamenlijke serverruimte van de gemeente en Tilburg University (UvT) officieel geopend. De ruimte bevindt zich in het Simon gebouw op de campus van de universiteit.

De partijen hebben er samen in geïnvesteerd. De technische oplevering van de ruimte was al in februari 2015. Tilburg University heeft eerst zijn informatie- en communicatietechnologie (ICT) voorzieningen ingeregeld, de gemeente Tilburg deed dat vanaf maart 2016.

Voorheen beschikte de  gemeente Tilburg over twee ICT serverruimten, een in Stadskantoor 1, (in de kelder) en een in Stadskantoor 2 op de tweede etage. In september 2012 werd al duidelijk dat de verbouwing van Stadskantoor 1 dermate ingrijpend zou worden dat de serverruimte op deze plek niet gehandhaafd kon blijven. ...lees verder "De gemeente en UvT openen gezamenlijke serverruimte"

2

stadskantoor-1-art-impressie-dedrie-architecten
Stadskantoor 1 - Art impressie Dedrie Architecten

Zoals elke Tilburger inmiddels wel weet verandert de binnenstad komende jaren in een gigantische bouwput. Naast het realiseren van het winkelrondje, de de bouw van de Primark, de verbouwing van het voormalige V&D complex, de doorsteek van Emmapassage naar Pieter Vredeplein is een van de grootste projecten die  op stapel staan de renovatie van het Stadhuis of wel de zwarte doos. ...lees verder "Ludieke prijsvraag politieke partij OPA: Wat kost het opknappen van het stadhuis?"

8

2016-10-17-cool-cat-heuvelstraat-20-doorgang-winkelrondje"Het winkelrondje van Wereldhave" is inmiddels de ludieke bijnaam voor het project in de Tilburgse binnenstad, waarin er een nieuwe straat zal komen van de Emmapassage naar het Pieter Vreedeplein. Om dit te kunnen waarmaken heeft de gemeente Tilburg twee winkelpanden in de Heuvelstraat gekocht, nummers 20 en 25.

Veel Tilburgers vragen zich af waarom de koopprijzen van deze panden zo hoog zijn, respectievelijk €4.850.000,- en €3.750.000,-. Ter vergelijking: het duurste winkelpand dat in de aanbieding staat op 'Funda' kost een slordige €1,8 miljoen en voor 'ietsje' minder koop je een winkel in hartje Rotterdam. ...lees verder "“Het winkelrondje van Wereldhave” moet in 2017 klaar"

2

2016-10-21-1851-stadhuis-herfstSinds het vorige foto-overzicht van lege winkelpanden in de binnenstad, in januari 2016, zijn er veel nieuwe ontwikkelingen. Hudson Bay en Primark komen naar het centrum, voor de laatste is Stadskantoor 3 inmiddels gesloopt, met een deel van de fontein, er komt een geheel nieuwe straat van de Emmapassage naar het Pieter Vreedeplein en het lijkt er sterk op dat op de begane grond van het stadhuis veel minder winkels zullen komen dan oorspronkelijk in de plannen stond.

Vandaar dat we een nieuwe foto-reportage publiceren. Daarbij valt op dat veel vaker dan voorheen lege panden gevuld worden met een tijdelijke aankleding of een pop-up winkel. In de foto-reportage zijn alleen de winkelpanden opgenomen die duidelijk nu niet gebruikt worden.

...lees verder "Leegstand Binnenstad in beeld"

3

2016-10-17-cool-cat-heuvelstraat-20-doorgang-winkelrondje
Heuvelstraat 20

Tussen Tuinstraat en Emmapassage komt een nieuwe winkelstraat. Deze passage begint op het Pieter Vreedeplein waar ook de hoofdingang van Hudson Bay, de voormalige V&D komt. Deze passage wordt overkapt, en loopt door naar de Heuvelstraat waar de Gemeente het pand op nummer 25 voor €3.750.000 heeft gekocht. Dat pand wordt gesloopt.  Aan de overkant op nummer 20 komt een doorgang richting de Emmapassage die een open karakter krijgt. Het pand blijft behouden, aanschaf van dit pand bedroeg €4.800.000.  Nog steeds is niet alle grond aangekocht die nodig is voor de plannen, in de begroting staat daarvoor nog een bedrag van 7.400.000 euro. ...lees verder "Nieuwe winkelstraat van Pieter Vreedeplein naar Emmapassage"

primark_zonderretailOp 7 oktober wordt door Ontwikkelcombinatie Warenhuis Tilburg C.V. officieel begonnen met de bouw van Primark in Tilburg. Wethouder Erik de Ridder en Joost Buitenhuis, directeur Primark Vastgoed, verrichten die dag de officiële starthandeling. Het pand van Primark krijgt in totaal zes bouwlagen en komt op de locatie waar voorheen stadskantoor drie gevestigd was. Met een oppervlak van 4900 vierkante meter behoort het tot één van de grotere Primark winkels in Nederland. De start van de bouw van Primark is tevens het begin van een grote transformatie die het stadscentrum van Tilburg de komende jaren ondergaat. ...lees verder "Bouw Primark Tilburg gaat op 7 oktober van start"

1

2015-08-28-Tivolipark Tuin-Interpolis-vijverEen wandtegel die in het trappenhuis van Stadskantoor 1 los was gaan zitten en naar beneden viel was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen: het College van B&W (Burgemeester en Wethouders wil zo snel als mogelijk dat alle medewerkers gaan verhuizen naar tijdelijke locaties. ...lees verder "Ambtenaren gemeente gaan begin 2017 verhuizen"

2016-08-23-Fontein-Watervijver-StadhuispleinHet waterwerk tegenover de ingang van het stadhuis aan het Stadhuisplein is ten prooi gevallen aan de slopershamer. Deze bijzondere vijver, waarvan het geluid van stromend water altijd hoorbaar was, is nu tegen de vlakte gegaan. Menige Tilburger zal plezier gehad hebben van dat frisse geluid, zeker op warme zomerdagen, dat herinneringen opriep aan het snelstromende water van een beekje.

1

2016-05-12 10381 f17 Stadhuis Zwarte DoosVier erfgoedorganisaties in Tilburg hebben gezamenlijk voor Stadskantoor 1 (het Stadhuis) een verzoek ingediend om het pand aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit verzoek is woensdag 10 augustus 2016 ingediend door Stichting Cuypersgenootschap, Erfgoedvereniging Heemschut, Heemkundekring Tilborch en Stichting tot Behoud van Tilburgs Cultuurgoed. ...lees verder "Monumentenstatus aangevraagd voor Stadskantoor 1"

2

referendumHoe betrekt de gemeentepolitiek de burgers van Tilburg? In de vergadering van de commissie Bestuur van maandag 23 mei lijkt dat de hamvraag waar de meeste gespreksonderwerpen over gaan.

Referendum

In december 2015 vroegen bijna 10.000 Tilburgers om een referendum over de verbouwing van het Stadhuis (Stadskantoor 1) en de inrichting van de omgeving, met daarin ook de vraag of er wel of geen winkels in het Stadhuis mogen komen. ...lees verder "Burgers betrekken bij de politiek"

3

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-StadhuisstraatHet referendum over de verbouwing van het Stadhuis, waarbij Stadskantoor 1 een flinke uitbouw zou krijgen aan drie zijden en waarvoor veel bomen zouden moeten verdwijnen, gaat niet door. Dat was de korte conclusie na de vergadering van de Tilburgse gemeenteraad op maandag 7 maart.

Het raadsbesluit van 21 september 2015, waarin deze verbouwing door de gemeenteraad werd goedgekeurd, heeft voor veel verontwaardiging geleid onder de Tilburgers. Omwonenden, ondernemers, architecten, heemkundigen en vele anderen hadden vooraf uitgebreid van zich laten horen, door bij de gemeenteraad gebruik te maken van hun recht om in te spreken en hun visie te geven.

De conclusie van tegenstanders, gesteund door oppositiepartijen LST, OPA, Lokaal Tilburg, Voor Tilburg en LNS (nu VSP) was dan ook dat de voorstanders niet wilden luisteren naar argumenten. Dit was de aanleiding voor veel Tilburgers, gesteund door de toen pas opgerichte partij van Frans van Aarle, Lokaal Tilburg, om handtekeningen in te zamelen om referendum te houden over het besluit. ...lees verder "Referendum over verbouwing Stadhuis gaat niet door"

2

Hendrikhof
Hendrikhof

Nadat maandagochtend 29 februari de commissie Bestuur van de gemeenteraad is geïnformeerd over de nieuwe ontwikkelingen voor de binnenstad en het Stadskantoor (het stadhuis) heeft de gemeente Tilburg een persbericht op haar website geplaatst met de daarbij behorende 'Afsprakenkader Wereldhave en gemeente Tilburg inzake versterking verblijfsklimaat binnenstad'.05-19-2015 2130Leegstand Binnenstad V&D Heuvelstraat

Citaat: De gemeente en Wereldhave hebben 28 februari afspraken gemaakt over de toekomst van het centrum. Er komt onder meer een verbinding van de Emmapassage richting het Pieter Vreedeplein en Primark vestigt zich op de locatie Stadskantoor 3.
...lees verder "Doorbraak binnenstad"

1

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-StadhuisstraatIn de raadscommissie Bestuur van maandag 29 februari zou de discussie worden gevoerd over de nieuwe vraagstelling voor het referendum over de verbouwing van Stadskantoor 1.

"Bent u het EENS of ONEENS met het raadsbesluit om het onderste deel van Stadskantoor 1 uit te bouwen en te gebruiken voor uitbreiding van winkelruimte?"

Het referendum gaat over het besluit van de gemeenteraad van 21 september 2015 waarin is besloten om winkels te bouwen in Stadskantoor 1, waarbij het pand flink wordt uitgebreid. Bijna 10.000 Tilburgers hebben dit referendum in december 2015 aangevraagd. ...lees verder "Noordanus vraagt de raad om herbezinning over verbouwing van het Stadskantoor"

referendumOp woensdag 1 juni 2016 mogen alle stemgerechtigde Tilburgers, Udenhoutenaren en Berkel-Enschotters naar de stembus om zich uite te spreken over de verbouwing van het stadhuis. In een nieuw voorstel van de referendumcommissie, met als voorzitter Philip Eijlander, krijgt het referendum over de verbouwing van Stadskantoor 1, het Stadhuis een nieuwe vraagstelling, welke luidt:

"Bent u het EENS of ONEENS met het raadsbesluit om het onderste deel van Stadskantoor 1 uit te bouwen en te gebruiken voor uitbreiding van winkelruimte?"

Als antwoord zijn er nu drie opties: eens, oneens of neutraal. ...lees verder "Referendum Stadhuis: nieuwe vraagstelling"