De gemeente Tilburg en projectontwikkelaars Wereldhave en VolkerWessels hebben dinsdag 21 maart 2017 samen de plannen ondertekend voor de herontwikkeling van het stadscentrum. Het gaat om de aanleg van de nieuwe straat tussen het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage, de herontwikkeling van winkels en het bouwen van woningen.

Een gedeelte van de herontwikkeling is gestart met de verbouwing van Hudson's Bay en de eerste aanzet van de nieuwe straat: de Frederikstraat. In de loop van 2017 worden Hudson's Bay en de Frederikstraat tussen het Pieter Vreedeplein en de Heuvelstraat geopend. Op dit moment en nog tot 24 april 2017 is nog een bestemmingsplan-procedure aan de gang, waarop iedereen nog zijn of haar mening kan geven. ...lees verder "Volgende stap in de verbouwing van de Binnenstad"

1

Fameus, onderdeel van de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) en het RIBW (Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen) willen in de toekomst meer in gaan zetten op ervaringsdeskundigheid in de Tilburgse wijkgerichte Toegangsteams, een onderdeel van de T-Aanpak. Dit is het advies en de conclusie uit de evaluatiebijeenkomst ervaringsdeskundigheid die deze samenwerkingspartners en de gemeente Tilburg op maandag 13 maart 2017 hadden georganiseerd in de koffiekamer van het gemeentehuis.

Om deze inzet van ervaringsdeskundigen te bevorderen werken de Toegangsteams, het RIBW en Fameus al enige tijd nauw samen in de Tilburgse aandachtswijken in Noord, Zuid en West. Deze drie proefprojecten werden onder belangstelling van de raadsleden Nathalie Nijs (GL), Sedi van Loon (D66), Cees van Dijk (LST), wethouder Hans Kokke (SP) en enkele ambtenaren van de gemeente Tilburg afgelopen maandag  geëvalueerd. ...lees verder "Meer inzet van ervaringsdeskundigen in de Toegangsteams"

Zevenentwintig Brabantse wethouders, waaronder de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx, trekken aan de bel over het onderzoekstraject bij een melding van kindermishandeling. Dat meldt het onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) komende zondag 2017 in de uitzending.  Volgens de lokale bestuurders zorgt het huidige systeem dat een vermeend onveilig kind zeker vijf maanden moet wachten op duidelijkheid in het traject van melding tot maatregel.

Sinds 2015 zijn de wethouders verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dat proberen ze snel en professioneel aan te pakken. "Wij wethouders hebben goed contact met alle organisaties die om het kind heen staan. Maar uiteindelijk zijn de protocollen leidend. En daar hebben wij als wethouders niets over te zeggen, terwijl we wel verantwoordelijk zijn en ons ook verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van kinderen."

...lees verder "Brabantse wethouders trekken aan de bel over onderzoek naar kindermishandeling"

Klik op de afbeelding om het rapport te downloaden.

Op dit moment komt circa 50% van de bezoekers van de binnenstad op de fiets en de gemeente Tilburg zou graag willen dat nog meer mensen op de fiets komen, in plaats van met de auto. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar het fietsparkeren in de binnenstad en het resultaat, het rapport 'Advies verbeteren fietsparkeren centrum Tilburg' van onderzoeksbureau 'Plein Civiel' is op 16 maart 2017 verschenen.

Voor Tilburgers die regelmatig met de fiets naar de binnenstad gaan, is het rapport een feest van herkenning, een opsomming van feiten die 'allang gemeengoed' zijn. ...lees verder "Veel verbetering mogelijk voor fietsen parkeren in de binnenstad"

"In Nederland leven duizenden mensen niet volgens het geslacht waarmee ze zijn geboren. Zij zijn transgender. En zij voelen zich man of vrouw of allebei, of ze zien zich als geen van beiden. Dat is hun genderidentiteit. Transgenders maken een belangrijk onderdeel uit van de moderne maatschappij en zijn een aanwinst voor een diverse samenleving. Het zijn collega's, leidinggevenden, partners, cliënten en klanten. Niettemin worden veel transgenders geregeld geconfronteerd met uiteenlopende moeilijkheden, in het bijzonder op de arbeidsmarkt" zo luidt de inleiding van de 'Verklaring van Dordrecht, welke is opgesteld door het 'Transgender Netwerk Nederland'.  ...lees verder "Gemeente Tilburg ondertekent ‘Verklaring van Dordrecht’"

De uitslagenavond die volgt op een lange verkiezingsdag en een nog veel langere, schier eindeloze verkiezingscampagne, is thuis voor de buis goed te volgen. Het alternatief is om deze avond met een club politiek betrokkenen te beleven, liefst onder het genot van een drankje.

De keuze om deze uitslagenavond met D66 Tilburg in Café Boulevard door te brengen, was dan ook het gevolg van een open oproep op Facebook, een halve week eerder. D66 Tilburg was de enige partij die hierop reageerde. ...lees verder "Uitslagenavond met D66 Tilburg"

Gastbijdrage van Toine van Corven

De columnHALLO!!!?

Beste (arme) bevriende en zeer gerespecteerde PvdA-ers in mijn omgeving. Hoe is dit mogelijk?!

Gebrek aan zelfkennis bij de heren? Dit onderstreept wel weer de breed afgestrafte regenteske carrière-mentaliteit. Om je diep voor te schamen.

Beste PvdA, neem direct een voorbeeld aan GroenLinks dat ruim baan maakt voor talent en jong elan. Formuleer een heldere visie gebaseerd op humanistische waarden. Neem afstand van (financiële steun voor) vrijheid van een al lang achterhaalde godsdienst. Moderniseer!

Met de mond blijven belijden dat je opkomt voor de zwakken? Trapt niemand meer in na het spoor van vernieling dat Jetta Klijnsma heeft getrokken. Investeer in krachtige mensen. Faciliteer succes. Bied de zwakkeren een serieus vangnet in plaats van ze op te jagen en lastig te vallen met onhaalbaar gekwats. Keer terug op jullie schreden, kom met een sprankelend verhaal en er valt een mooie wereld te winnen.

Bij de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer op woensdag 15 maart 2017 is 75% van de Tilburgse kiezers gaan stemmen. Dit is aanmerkelijk meer dan de opkomst in 2012, toen 66,7% van de kiesgerechtigden een stem uitbracht. Landelijk lijkt de opkomst uit te komen op 77%, maar op het moment van schrijven zijn de stemmen van 22 gemeenten nog niet geteld. ...lees verder "In Tilburg ging 75% van de kiesgerechtigden stemmen"

Nog steeds een lange rij stemmers in de Boomstraat.

Jeutje!! Nog nooit meegemaakt. #ikstem #Tilburg

Een bericht gedeeld door Koen Gijsbers (@kkpgijsbers) op


Om 19.00 uur was de opkomst in Tilburg 63,28 procent. Dat is hoger dan bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen in 2012, toen was het opkomstcijfer om 19:00 uur: 56,39 procent.

Landelijk had om die tijd 69% van de kiezers gestemd, naar meting van onderzoeksbureau Ipsos. Vijf jaar geleden lag het opkomstpercentage op dat tijdstip bij 60 procent.


Veel mensen zijn geschrokken van het nieuws dat in het stembureau in het Tilburgse paleis de stembus werd geopend om de stembiljetten aan te stampen. De stembussen zaten zo overvol dat er halverwege de middag niks meer bij kon. De stembussen mogen immers nooit eerder dan na sluiting van het stembureau, om 21.00 uur worden geopend.

Maar aangezien toch de juiste juridische procedures zijn gevolgd: het stembureau werd tijdelijk gesloten en er waren voldoende getuigen aanwezig, is het niet strijdig met de Kieswet. ...lees verder "Opkomst Verkiezingen Tweede Kamer in Tilburg"

1

In de vergadering van de raadscommissie Vestigingsklimaat van maandag 13 maart 2017 stond opnieuw het plan voor de nieuwe winkelstraat op de agenda, die waarschijnlijk Frederikstraat gaat heten, vernoemd naar Prins Frederik Hendrik van Oranje. Het is een erg omvangrijk plan, waarover de gemeenteraad reeds op 16 november 2016 besloten heeft dat het uitgewerkt moet worden. Deze uitwerking is nog niet klaar en de bespreking in de commissie was dan ook bedoeld om 'wensen en bedenkingen' mee te geven voor de verdere uitwerking.

De aftrap werd echter gedaan door de heer Stolk, voorzitter van de bewonersvereniging 'hoge toren Pieter Vreedeplein', die als inspreker zijn zorgen uitsprak. De bewoners vrezen dat een nieuwe woontoren van 50 meter hoog veel schaduw zal werpen in hun woningen en dat hun privacy en uitzicht schade zullen lijden. ...lees verder "Over Pieter Vreedeplein, de woontorens en de Frederikstraat"

In 2015 werd het woonproject 'Skaeve Huse' na 5 jaar verhuisd van de Apennijnenweg in Tilburg Zuid naar een nieuwe locatie aan de Rueckertbaan in de Tilburg West. De omwonenden in de wijk het Zand zijn nu duidelijk positiever dan vóór de komst van dit bijzondere woonproject.

'Skaeve Huse ' is een woonproject met negen woningen en een beheerderswoning bedoeld voor bewoners die in hun oude woonsituatie structureel overlast veroorzaakten en die niet passen in andere vormen van begeleid wonen in Tilburg. Bewoners kunnen hier wonen zonder overlast te veroorzaken, indien nodig met begeleiding. Het project is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Tilburg, de woningcorporaties WonenBreburg, TIWOS en TBV Wonen, zorginstelling Traverse en de politie. ...lees verder "Komst ‘Skaeve Huse’ verhoogt de veiligheidsbeleving"

In het kader van de ontwikkelingen in de Spoorzone hebben Fontys Hogeschool voor Journalistiek, Tilburg University en ROC Tilburg in juni 2016 een intentieverklaring ondertekend over de vorming van een mediacluster. Dit heeft geleid tot een gezamenlijk voorstel en nadere uitwerking van een business case en de verkenningen ten behoeve van huisvesting in de Spoorzone.

Fontys heeft in november 2016 besloten om zich te vestigen in de Spoorzone. Tilburg University en ROC Tilburg denken hier serieus over na. Deze drie onderwijsinstellingen zijn van plan om in de Spoorzone onderzoekslaboratoria te starten, waarbij innovatief onderwijs, interdisciplinair onderzoek en samenwerking met het bedrijfsleven in de regio centraal staat. ...lees verder "Mediacluster in de Spoorzone kost gemeente €7,5 miljoen"

In januari 2017 werd bekend gemaakt dat de Stichting Paul van Kemenade geen financiering kreeg uit het Fonds Kunstenaarsinitiatieven van de gemeente Tilburg. Deze afwijzing kwam nadat eerder het Rijk (Fonds Podiumkunsten) en ook de Provincie afzagen van een bijdrage. Saxofonist Paul van Kemenade is een gerenommeerde Tilburgse muzikant die over de gehele wereld bekendheid geniet als één van de groten in de jazz.  Dit jaar - 2017 - viert hij zijn 40-jarig jubileum met aan het eind van het jaar de 25-ste editie van het 'Stranger than Paranoia' festival.

De Stichting Paul van Kemenade heeft bezwaar tegen de afwijzing gemaakt, en met succes. ...lees verder "Alsnog financiering voor projecten Stichting Paul van Kemenade"

"Als het om privacy gaat rammelt het in de verkiezingsprogramma’s. De meerderheid van de partijen besteedt er weliswaar aandacht aan, maar het CDA, de SGP, de PVV en 50+ blijven ver achter", schrijft Esther Gruppen van Privacy First in een analyse van de verkiezingsprogramma’s.

Privacy First is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor de bescherming van Privacy. Het recht op privacy is sinds 2008 opgenomen als een van de universele rechten van de mens. ...lees verder "Privacy First: “GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en Piratenpartij doen het goed”"

1

Commissielid Bart van de Camp stopt per direct met zijn werkzaamheden voor SP Tilburg. Bart is ruim 30 jaar SP lid. In het verleden is hij voorzitter en 13 jaar raadslid geweest. Sinds de zomer van 2016 was hij alleen nog actief als commissielid Bestuur voor de SP.

Bij zijn eerdere afscheid als raadslid op 18 juli 2016 ontving Bart van de Camp uit handen van burgemeester Peter Noordanus een Koninklijke onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor zijn jarenlange verdienste kreeg hij afgelopen zomer ook de Zilveren Tomaat.

Fractievoorzitter Fráncy van Iersel: "Ik dank Bart voor de jarenlange inzet voor onze afdeling. Hij heeft veel gedaan voor ons. Het is goed dat Bart nu meer tijd thuis te besteden heeft."

De twee politieke partijen Christen-Democratisch Appèl (CDA) en Christen Unie (CU) pleiten beide in hun verkiezingsprogramma om een maatschappelijke dienstplicht in te voeren voor jongeren voor een periode van zes maanden. Ze presenteren deze maatschappelijke dienstplicht als oplossing voor het gebrek aan binding, normbesef, begrip en burgerschap. Echter deze vorm van sociale dienstplicht, die tijdens de komende Tweede Kamer verkiezingen ter discussie staat, is te beschouwen als een vorm van dwangarbeid en daarmee in strijd met mensenrechtenverdragen.

Dat concludeert Stan Meuwese in zijn proefschrift over de rechtsgeschiedenis van de dienstplicht waarmee hij maandag 13 maart 2017 aan Tilburg University promoveert.  ...lees verder "Maatschappelijke dienstplicht juridisch ontoelaatbaar"

1

Een van de vele conclusies uit het op dinsdag 7 maart 2017 door Guus Sluijter, gemeenteraadslid van de PvdA Tilburg, gepresenteerde plan 'Armoede bestrijding kan beter!'.

Een van de redenen voor de PvdA Tilburg om in een plan middels ideeën en voorstellen te beschrijven hoe armoede veel beter kan worden voorkomen en aangepakt. Na een korte introductie door gespreksleider Arjan Pronk dinsdagavond bij Cinecitta was het tijd voor Guus Sluijter om de conclusies en ideeën uit het plan toe te lichten. ...lees verder "“Armoede is diepgeworteld in Tilburgse samenleving”"

Volgende week woensdag, 15 maart 2017, mag iedereen met stemrecht naar één van de stembureaus om te stemmen voor de nieuwe Tweede Kamer.

In Tilburg zijn 71 stembureaus en binnen de gemeente Tilburg kunt u bij elk stembureau terecht, net welke voor u het beste uitkomt. De openingstijden zijn van 07:30 - 21:00 uur. De 2 stembureaus bij het Centraal Station sluiten om 20:00 uur. Een kaart met alle stembureaus is beschikbaar via de website van de gemeente Tilburg. Als u op de kaart op een markering klikt, ziet u het adres van de locatie. ...lees verder "Stempas kwijt?"

Er was veel medeleven voor een 'motie actueel' van de PvdA Tilburg in de gemeenteraadsvergadering van maandag 7 maart 2017.  Echter een meerderheid van de raad stemde tegen. In het voorstel pleitte de PvdA ervoor om Stichting PortAgora, Centrum voor Europese Samenwerking, eenmalig een bedrag van 5000 euro ter beschikking te stellen om een transport van door Tilburgers ingezamelde ziekenhuisbedden, rolstoelen en medicijnen naar de door oorlog geteisterde Syrische stad Aleppo mogelijk te maken. ...lees verder "‘Motie actueel’ PvdA ‘Noodhulp voor Aleppo’ haalt het niet"