Op woensdag 26 april 2017 hebben 13 Tilburgers een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Tien Tilburgers zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en drie Tilburgers zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Alle onderscheidingen werden uitgereikt in de raadszaal van het Stadhuis.

Rien (M.G.J.) Brekelmans - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Rien Brekelmans heeft een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger als het gaat over het opkomen van de belangen van kwetsbare mensen. Zo zet hij zich al ruim 20 jaar in als bewindvoerder voor personen die psychose-gevoelig zijn. De stichting Nu voor Later, waarvoor de heer Brekelmans dit werk verricht, opereert landelijk. Hij staat al jaren kwetsbare mensen bij, die kampen met financiële problemen, met zaken rondom patiëntenrechten, huisuitzettingen en vele andere zaken. Indrukwekkend is ook zijn initiatief tot het oprichten van Stichting Samen Werkt 'T. Deze stichting heeft als doel het welzijn en geluk van mensen met een chronische psychiatrische beperking en hun mantelzorgers, familie, vrienden en/of kennissen te bevorderen. Verder is hij voor diverse instellingen actief als vrijwillig beleidsadviseur, zorgconsulent, financieel adviseur, penningmeester en onderzoeker. Al deze instellingen zetten zich in voor mensen met een chronische psychiatrische en/of psychosociale aandoening.

Corry (C.M.M.) Brekelmans - Broers - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Corry Brekelmans is ruim 27 jaar zeer actief als vrijwilligster bij diverse instellingen. Haar belangstelling en interesse voor mensen met dementie is erg bijzonder. Ze heeft onder andere bijeenkomsten georganiseerd en inloopspreekuren en gespreksgroepen gerealiseerd. Vanuit haar eigen ervaringen kon zij mensen enthousiast maken en ondersteunen. Ze wordt omschreven als bevlogen en betrokken, is erg positief en heeft altijd een luisterend oor en is sociaal betrokken.

Piet (P.L.G.) van Galen - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Piet van Galen zet zich sinds 1988 in als vrijwilliger bij verschillende instellingen, zoals parochie Johannes XXIII St. Lambertus Toren Udenhout, openbare Jenaplanschool De Mussenacker te Udenhout, Hulpcentrale Udenhout-Berkel-Enschot en het Gemengd Koor Udenhout. Daarnaast helpt hij bij het opbouwen van carnavalswagens en het organiseren van markten.

Daarnaast is hij sinds 2005 actief als vrijwillig opticien bij projecten in Bali en Sri Lanka en zorgt hij voor de beschikbaarheid van brillen voor de bevolking.

Myriam (M.W.C.M.) van Loon-van Gestel - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Myriam van Loon is zeer actief in de wijk in Tilburg West. Zo is zij al sinds 1990 actief in de wijkraad Tilburg 3 West en heeft daar diverse bestuursfuncties gehad. Op dit moment is zij vicevoorzitter van de wijkraad.

Als vrijwilliger bij woon- zorgcentrum Zonnehof organiseert Myriam diverse wijkactiviteiten, heeft zij veel contact met de bewoners en is zij nauw betrokken geweest bij het opzetten van de 'De Herenkamer', waar mantelzorgers en hun partners gebruik van kunnen maken voor ondersteuning en begeleiding. Bij Stichting de Goede Herderzaal, waar veel activiteiten worden georganiseerd voor ouderen uit de Tilburgse wijk 't Zand, is zij sinds 2002 actief en sinds 2007 zowel secretaris als voorzitter. Daarnaast is zij actief voor mensen met een verstandelijke beperking en helpt zij mee aan een zinvolle dagbesteding voor hen bij Tongerlose Hoef.

Han (J.M.A.M.) Gloudemans - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Han Gloudemans is al bijna 40 jaar betrokken bij de vereniging Jong Nederland Loven Besterd. Hij zet zich in voor de jeugd door het organiseren van jeugdactiviteiten, voor de organisatie als bestuurslid, maar ook tijdens feesten als carnaval en de nieuwjaarsreceptie. Van 2001 tot 2004 was hij vicevoorzitter en van 2004 tot en met 2011 voorzitter. Samen met zijn collega’s heeft hij op dit moment de leiding over de grootste groep binnen de vereniging, ‘De Oldtimers’. Dit is een groep van 25 volwassenen met een verstandelijke beperking.

Han Gloudemans is verantwoordelijk voor de oprichting van deze groep en zorgde voor integratie van deze groep mensen in de vereniging. Hij gaat met deze groep al jaren mee op het jaarlijkse zomerkamp. Tijdens vergaderingen is hij iemand die met adviezen komt en hij is altijd bereid zaken positief te bekijken, maar ook kritisch te zijn.

Cees (C.J.J.N.) de Graaf - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Cees de Graaf is op meerdere terreinen maatschappelijk actief. Zo bekommert hij zich al 25 jaar om twee mensen met een geestelijke beperking, die in een instelling verblijven. Het regelen van de financiën, het doen van boodschappen en de persoonlijke verzorging zijn taken die hij op zich heeft genomen. Deze mensen kunnen altijd een beroep op hem doen.

Daarnaast is hij al meer dan 10 jaar voorzitter van de plaatselijke tennisvereniging en van het koor 'Andantino'. Jarenlang heeft Cees de Graaf zich maatschappelijk ingezet naast zijn baan als adjunct-directeur van het Merletcollege. Na zijn pensioen in 2006 heeft hij zijn vrijwilligerstaken nog uitgebreid. Zo is hij lid van de dorpsraad Udenhout en lid van de ledenraad van de Rabobank Hart van Brabant. Bovendien geeft hij al tien jaar leiding aan een groep vrijwilligers bij Natuurmonumenten, die werkzaamheden verricht in Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Ook is hij al enkele decennia zeer actief voor het Carnaval in Udenhout.

Henk (H.J.M.) Hoppenbrouwers - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Hoppenbrouwers is zeer actief en heeft een groot aantal functies als vrijwilliger. De natuur heeft een centrale plaats in zijn leven. Hij heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt en laat veel plaatselijke, regionale en landelijke organisaties profiteren van zijn kennis. Hij zet zich dan ook al vele jaren in.

Tot 2012 had Henk Hoppenbrouwers 37 jaar een baan als bedrijfsleider bij groenbedrijf Van Helvoirt. Hij heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de uitbouw van dit bedrijf. Hij was de eerste werknemer en heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling, de continuïteit en later de expansie van het bedrijf. Ook na zijn pensionering in 2008 bleef hij nog 4 jaar gedurende 1 dag per week aan het bedrijf verbonden.

Fred (G.H.P.) de Koning - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Fred de Koning heeft in zijn werkzame leven baanbrekend werk verricht. Naast zijn reguliere werk als apotheker heeft hij innovatieve ontwikkelingen gerealiseerd binnen de Farmacie. Hij was rond 1990 de grondlegger van het Regionale Evaluatie Bijwerkingen systeem, een initiatief dat later uitgroeide tot het Bijwerkingencentrum Lareb. Fred de Koning heeft de basis gelegd voor wat wereldwijd nu als een van de best functionerende systemen van farmacovigilantie wordt gezien. (Farmacovigilantie is de bewaking van geneesmiddelen om bijwerkingen van geneesmiddelen en problemen gerelateerd aan geneesmiddelen op te sporen, te beoordelen, te begrijpen en te voorkomen. Het gaat om aandacht voor de balans tussen de positieve effecten van geneesmiddelen en de nadelige bijwerkingen.)

Zijn bijdrage aan de publieke gezondheidzorg is onmiskenbaar groot en wordt alom gewaardeerd. In 1992 kreeg hij van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie de Innovatieprijs KNMP, vanwege het baanbrekend karakter van zijn LAREB-activiteiten voor de ontwikkeling van de beroepsuitoefening van apothekers.

Na zijn werkzame leven heeft hij de zorg en begeleiding op zich genomen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Bijzonder is zijn initiatief tot de oprichting van het NAHuis in Tilburg; een ontmoetingsplek voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Betsie (E.M.) de Laat-van Kuik - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Betsie de Laat zet zich al meer dan 45 jaar wekelijks in voor de oudere medemens in Udenhout. Sinds 2003 is zij wekelijks actief in woon- zorgcentrum De Eikelaar. Zij helpt de verzorgers met het schenken van koffie en thee, haalt bewoners op van de kamers, houdt ze gezelschap en doet spelletjes met de bewoners.

Sinds 1997 heeft zij de leiding over het Koersballen in Udenhout. Zij heeft het Koersballen opgericht en is nog steeds actief als bestuurslid. Tot vorig jaar is zij 44 jaar begeleider, chauffeur en voortrekker geweest van Welfare handwerkgroep Udenhout. Een club die wekelijks bijeen kwam om te handwerken. De gemaakte voorwerpen werden verkocht en de opbrengst werd besteed aan het goede doel.

Annelies (A.E.C.M.) Aandewiel-Künzel - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Annelies Aandewiel zet zich al 33 jaar lang vrijwillig in voor Montessorischool De Elzen in Tilburg. Zij stuurt een overblijfteam van 25 personen aan. Samen met dit team zorgt zij ervoor dat een groot deel van de 600 leerlingen vier dagen per week op een fijne en veilige manier kunnen lunchen op school (overblijven). Annelies Aandewiel is een zeer betrokken kracht met een positieve uitstraling en met hart voor de organisatie en de leerlingen. Montessoribasisschool De Elzen is bijzonder dankbaar voor haar jarenlange en trouwe inzet.

Karien (C.H.A.) van Laak - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Karien van Laak zet zich al sinds 1979 dagelijks vrijwillig in voor haar medebewoners bij Huize Vincentius. Zij heeft zich altijd zeer intensief ingespannen in allerlei taken voor de verstandelijk gehandicapte medemensen.

Sinds 2010 woont zij in een aanleunwoning in verzorgingshuis voor ouderen 'De Eikelaar' in Udenhout en ook daar verricht zij dagelijks vrijwillig werkzaamheden voor haar medebewoners.

Jos (L.J.E.M.) Parren - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jos Parren is sinds 2000 een van de kernvrijwilligers van de CZ Ten Miles. Hij is ook een van de grondleggers. Hij is onder andere parcoursleider. De afgelopen vijf jaar is het evenement flink gegroeid, waardoor Jos Parren hier nog intensiever mee bezig is het hele jaar door.

Daarnaast is hij al jaren zeer actief als vrijwilliger in de wijk 'Sacramentsparochie' en is hij penningmeester van de Vereniging Behoud Moerenburg. Ook is hij actief in wijkcentrum De Pelgrimhoeve.

Theo (T.W.N.) Santegoets - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Theo Santegoets is al 21 jaar begeleider van reizen voor verstandelijk beperkten in binnen- en buitenland. Hij maakt met een medebegeleider de dagprogramma's, helpt met allerlei zaken zoals persoonlijke verzorging en met het toedienen van medicatie. Daarnaast is hij al 15 jaar mantelzorger.

Sinds 2000 is Theo Santegoets ook actief als Home-Startvrijwilliger. Home-Start is een project waarbij vrijwilligers een steun in de rug zijn voor gezinnen met jonge kinderen. Hij heeft door de jaren heen zeker 16 gezinnen wekelijks enkele uren ondersteund.

Sinds 2005 is hij bovendien vrijwilliger bij zorgboerderij De Schelft en sinds 2014 is hij vrijwilliger palliatieve Terminale Zorg bij ContourdeTwern. Sinds 1991 is hij lid van het Heuvels Gemengd Koor en tevens coördinator van optredende gastkoren, gastsolisten en muzikale evenementen in de St. Jozefkerk aan de Heuvel in Tilburg.

Gerard van Berlo

Gerard van Berlo stapt per 18 september 2017 over naar het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg/Waalwijk. Hij gaat daar daar samen met voorzitter Bart Berden en bestuurder Anita Wydoodt de raad van bestuur vormen.

Van Berlo maakt op dit moment nog deel uit van de raad van bestuur van Máxima Medisch Centrum in Eindhoven/Veldhoven.

Hij volgt Loeks van der Veen op, die na ruim 36 jaar op 1 juli 2017 afscheid neemt van het ETZ.

Gerard van Berlo kijkt uit naar zijn start: “Het ETZ gaat de zorg nog beter toespitsen op de individuele patiënt. Digitalisering en samenwerking zijn daarbij sleutelbegrippen." ...lees verder "Gerard van Berlo in raad van bestuur Elisabeth Tweesteden ziekenhuis"

3

De twee wijkraden in Tilburg Noord: Wijkraad Stokhasselt en Noordraad Heikant-Quirijnstok; hebben gezamenlijk een manifest en actieplan opgesteld. Met deze hartenkreet roepen zij op om in Tilburg Noord de armoede terug te dringen en de leefbaarheid te verbeteren. Deze twee wijkraden hebben zich verenigd in de Federatie “Nieuw Noord” en worden gesteund door het Ronde Tafelhuis, ContourdeTwern, wijkteam Noord en de parochies. ...lees verder "Hartenkreet uit Tilburg Noord: “Op naar Nieuw Noord”"

Gastbijdrage van Wiesje van Woerkum, werkzaam bij PRO-RCH.

Kinderen met ADHD en hun gezin moeten de juiste aandacht krijgen, dat is de insteek van de pilot ADHD bij jeugd. Na een positieve tussenevaluatie vanuit de eerste pilotgroep, is in januari een tweede pilotgroep gestart die de verbeterde aanpak van samenwerking implementeert. De verbeterde aanpak bestaat onder andere uit een (nieuw) stappenplan waarin wordt aangegeven hoe en waar een kind met mogelijke ADHD-problematiek goed begeleid kan worden. ...lees verder "Tweede pilotgroep ADHD bij jeugd gestart in Drunen en Tilburg"

De modernisering van de 163 appartementen in gebouw Laarzicht is succesvol afgerond. Op 13 april begint om 16.30 uur de feestelijke heropening van het gemoderniseerde woongebouw door burgemeester Peter Noordanus. Nu het succesvolle en bijzondere renovatieproject is afgerond, worden de bewoners van Laarzicht en hun familie getrakteerd op een feest. ...lees verder "Feestelijke heropening woon-zorgcentrum ‘Het Laar’"

Foto: Alan R Walker - CC-BY-SA 3.0

Nu het weer mooier weer is en veel mensen lekker naar buiten gaan, zijn ook teken weer actief. Teken komen in het hele land voor, in bos, park, hei, duinen of in de tuin. Ze zitten in de buurt van bomen of struiken in hoog gras of tussen dode bladeren. Teken kunnen zich vastbijten in de huid van mensen. Van een tekenbeet kunt u ziek worden. In Nederland kunnen teken de ziekte van Lyme overbrengen. ...lees verder "Teken herkennen en verwijderen"

Wie als vanzelfsprekend zorgt voor een ander in zijn of haar directe omgeving; een familielid, vriend(in) of kennis, is mantelzorger. Deze zorg voor de ander is belangrijk maar leven met deze zorg kan soms zwaar zijn. Daarom organiseren ContourdeTwern en Exfam vier praktische bijeenkomsten voor iedereen die mantelzorger is en in de gemeente Tilburg woont. U kunt ook samen komen met een familielid of vriend(in) die samen met u voor uw partner, kind, familielid of kennis zorgt.

De cursus van vier bijeenkomsten is gratis en vindt plaats op donderdagen 20 april, 4, 11 en 18 mei van 10.00 tot 12.00 uur in MFA Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36 in Tilburg. ...lees verder "Gratis cursus: ‘Samen zorgen thuis’ voor mantelzorgers"

Inwoners uit Tilburg en regio die zich verward gedragen maar niets strafbaars doen, worden per 1 april 2017 opgevangen in de Spoedeisende Psychiatrische Onderzoek Ruimtes (SPOR's) in Halsteren en Breda.

Hulpverleners van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Midden-West-Noord vangen deze mensen op en medewerkers van de GGZ crisisdienst praten met deze mensen en kijken wat er aan de hand is. Dat doen ze in een van de twee SPOR's. ...lees verder "Opvang voor mensen met verward gedrag"

Foto van ETZ

Piet Spijkers (77) heeft op woensdag 29 maart 2017 de Gouden Speld van de gemeente Tilburg ontvangen uit handen van Burgemeester Peter Noordanus. Hij heeft deze onderscheiding gekregen voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor de Stichting 'Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis Buiten Gewone Grenzen' (ETZ Buiten Gewone Grenzen) en de Stichting Humanitaire Hulp Kinderen Oekraïne. De uitreiking vond plaats in het auditorium van het TweeSteden ziekenhuis. ...lees verder "Gouden Speld voor Piet Spijkers"

Op dinsdag 11 april 2017 organiseert 'Samen MET de Jeugd' het Inspiratie Café DÓÓR en VÓÓR jongeren tussen de 16 en 23 jaar. Voor deze pizza-sessie bij Fontys Stappegoor aan de Professor Goossenslaan 1 in Tilburg zijn jongeren vanaf 17:30 tot 20:30 uur uitgenodigd om mee te eten, te denken en te praten. Dit keer is het onderwerp 'prestatiedruk', want: Wat betekent prestatiedruk? Vanuit waar ervaren jongeren deze druk? En hoe gaan ze hiermee om?

Het Inspiratie Café wordt eens in de twee maanden georganiseerd DÓÓR en VÓÓR jongeren vanuit het regionale Jongerenparticipatienetwerk 'Samen MET de Jeugd' en het Innovatienetwerk Jeugd regio Hart van Brabant. ...lees verder "‘Samen MET de Jeugd’ organiseert pizza-sessie over ‘prestatiedruk’"

Klik op de afbeelding om de brochure te downloaden.

In de afgelopen maanden heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) extra onderzoek gedaan naar Chroom-6 en welke ziekten deze stof kan veroorzaken, en welke zeer waarschijnlijk niet.

Maandag 27 maart heeft het RIVM een brochure en een video gepubliceerd over de bevindingen.

Voor een aantal ziekten is duidelijk dat chroom-6 deze kan veroorzaken. Voor een aantal andere ziekten is het niet waarschijnlijk dat chroom-6 deze kan veroorzaken. Ook zijn er ziekten waarover nog onvoldoende duidelijk is of dat deze door chroom-6 kunnen komen. ...lees verder "Meer bekend over Chroom-6 en ziekten"

De contracten die de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk en de provincie met de huidige vervoerders hebben, lopen dit jaar af. Daarom was er een nieuwe aanbesteding. Dat leverde een nieuwe aanpak, een aantal nieuwe vervoerders en een nieuwe naam op.

Regiovervoer Midden-Brabant is de nieuwe naam voor de regiotaxi en het leerlingenvervoer. Bestuurders van acht gemeenten in Midden-Brabant en de provincie Noord-Brabant ondertekenden donderdag 23 maart 2017 het nieuwe contract. ...lees verder "Regiotaxi verder als Regiovervoer Midden-Brabant"

Op woensdagavond 22 maart 2017 organiseerde de gemeente Tilburg in de club Smederij in de Spoorzone de tweede pitch-bijeenkomst  van het platform voor mondiale bewustwording 'Een wereld te winnen' voor projecten in 2017. Het doel van deze bijeenkomst was om initiatiefnemers de kans te geven met nieuwe projecten aan te sluiten bij de actualiteit van dit moment.

Voor de vijf projecten die woensdagavond gepitcht werden, is in totaal een gemeentelijk subsidiebedrag van 39.522 euro beschikbaar. Het totaalbedrag van alle aanvragen is deze keer 42.517 euro. De avond werd geopend door Wethouder Mario Jacobs en werd verder geleid door gespreksleider Frank Claus. ...lees verder "Tweede pitch-bijeenkomst platform ‘Een wereld te winnen’"

Een aantal gemeenten experimenteert met integrale en inclusieve kindcentra (IKC's). In februari 2017 gingen de proeftuinen kindcentra van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) officieel van start in Tilburg, 's-Hertogenbosch, Zaanstad en regio Noord-Groningen. In de Toekomst willen gemeenten in Nederland  voor kinderen van 0 tot 12 jaar, integrale kindcentra waarin kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs samenkomen op één plek.

Deze proeftuinen zijn kindcentra waar verbindingen worden gelegd tussen onderwijs, opvang en jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, sport en cultuur en onderwijshuisvesting. Daarbij is ook een sluitende verbinding tussen jeugdhulp en passend onderwijs van belang. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vervult hierin een sturende rol.

...lees verder "Tilburg experimenteert met integrale en inclusieve kindcentra"

Op maandag 20 maart 2017 hebben de steden Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 'City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad' gelanceerd.

Deze inmiddels 17e City Deal werd maandagavond in de Oranjezaal van het Paleis-Raadhuis in Tilburg ondertekend. Met deze City Deal gaan de betrokken ministeries en steden op een nieuwe manier samenwerken om criminaliteit en overlast te voorkomen door het sociale domein en het veiligheidsdomein met elkaar te verbinden. ...lees verder "17e ‘City Deal Zorg voor Veiligheid in de stad’ gelanceerd"

1

Fameus, onderdeel van de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) en het RIBW (Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen) willen in de toekomst meer in gaan zetten op ervaringsdeskundigheid in de Tilburgse wijkgerichte Toegangsteams, een onderdeel van de T-Aanpak. Dit is het advies en de conclusie uit de evaluatiebijeenkomst ervaringsdeskundigheid die deze samenwerkingspartners en de gemeente Tilburg op maandag 13 maart 2017 hadden georganiseerd in de koffiekamer van het gemeentehuis.

Om deze inzet van ervaringsdeskundigen te bevorderen werken de Toegangsteams, het RIBW en Fameus al enige tijd nauw samen in de Tilburgse aandachtswijken in Noord, Zuid en West. Deze drie proefprojecten werden onder belangstelling van de raadsleden Nathalie Nijs (GL), Sedi van Loon (D66), Cees van Dijk (LST), wethouder Hans Kokke (SP) en enkele ambtenaren van de gemeente Tilburg afgelopen maandag  geëvalueerd. ...lees verder "Meer inzet van ervaringsdeskundigen in de Toegangsteams"

Nederlandse kinderen - Foto: Jeroen de Hartog

Tilburgse basisscholen De Triangel, d'n Hazennest en Jeanne d'Arc doen op woensdag 22 maart 2017 mee met een wereldwijde actie van ruim 300.000 basisscholieren in Nederland, Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Met de jaarlijkse actie 'Wij trekken aan de bel' laten de kinderen van zich horen. Met één minuut herrie maken vragen ze aandacht voor 22,5 miljoen leeftijdgenoten met een handicap op de armste plekken van de wereld die nu niet naar school kunnen. ...lees verder "Herrie-actie voor kinderen met een handicap wereldwijd"

Vanaf 1 april 2017 - of als deze datum niet gehaald wordt: zo snel mogelijk - krijgt de regio Hart van Brabant één crisisdienst die dag en nacht bereikbaar zal zijn voor mensen in nood. Het kan bijvoorbeeld gaan om mishandeling, huiselijke geweld of psychische nood.

Burgers bellen bij crisis het nummer van Veilig Thuis (0800-2000), 112 of de huisartsenpost. ...lees verder "Regio Hart van Brabant krijgt een 24-uurs Crisisdienst"

Zevenentwintig Brabantse wethouders, waaronder de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx, trekken aan de bel over het onderzoekstraject bij een melding van kindermishandeling. Dat meldt het onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) komende zondag 2017 in de uitzending.  Volgens de lokale bestuurders zorgt het huidige systeem dat een vermeend onveilig kind zeker vijf maanden moet wachten op duidelijkheid in het traject van melding tot maatregel.

Sinds 2015 zijn de wethouders verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dat proberen ze snel en professioneel aan te pakken. "Wij wethouders hebben goed contact met alle organisaties die om het kind heen staan. Maar uiteindelijk zijn de protocollen leidend. En daar hebben wij als wethouders niets over te zeggen, terwijl we wel verantwoordelijk zijn en ons ook verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van kinderen."

...lees verder "Brabantse wethouders trekken aan de bel over onderzoek naar kindermishandeling"

Oude mensen en mensen in fysiek minder goede staat blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Zelfzorg is dan een bittere noodzaak om buiten het ziekenhuis te blijven. De telezorg gaat naar verwachting vaker de nabije zorg vervangen. Bij telezorg of zorg op afstand helpt de arts de patiënt bij zelfzorg vanuit thuis. Hij overlegt met een patiënt via een app (Digitale toepassing voor een smartphone, ipad of computer) op afstand en zorgt ervoor dat de patiënt zich aan de leefregels houdt en grijpt in als het nodig is.

Uit onderzoek van professor Steffen Pauws blijkt echter dat telezorg bijvoorbeeld niet geschikt is voor depressieve patiënten met hartfalen. Steffen Pauws houdt hierover op vrijdag 17 maart 2017 een lezing in de aula van Tilburg University. ...lees verder "Telezorg voor patiënten niet altijd haalbaar"