Het congres werd afgesloten door voormalig voetbaltrainer Co Adriaanse. - Foto: ETZ Fotografie & Film/Ellen den Ouden

De manier waarop het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg HBO- en Mbo-verpleegkundigen in de praktijk op twee afdelingen heeft ingezet, verdient landelijke navolging. Zorgspecialisten zeiden 'zwaar onder de indruk' te zijn over de geboekte resultaten van twee zogeheten proeftuinen in het ETZ.

Dat deden zij donderdag 16 februari 2017 op het zeer druk bezochte congres 'Verpleegkundigen op de Stip' in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. ...lees verder "Proeftuinen ETZ voorbeeld voor ziekenhuizen"

6

Jan Heijman - Lokaal Tilburg

Commissielid van Lokaal Tilburg Jan Heijman kondigde maandagmiddag 20 februari aan dat hij met andere partijen in overleg wil om een motie van wantrouwen in te dienen tegen wethouder Hans Kokke. Deze aankondiging was het slotakkoord van een heftig debat naar aanleiding van het feit dat het RIBW een woonvorm voor cliënten wil vestigen naast basisschool Jeanne d’Arc in de wijk 't Zand in Tilburg west.

Directrice van de basisschool, mevrouw De Bruin, was als inspreekster aanwezig bij de vergadering van de commissie Sociale Stijging en kreeg veel complimenten voor de manier waarop zij opkomt voor haar school en haar leerlingen. ...lees verder "Lokaal Tilburg overweegt motie van wantrouwen tegen wethouder Hans Kokke"

1

Het Groeilokaal, gehuisvest in een voormalige mobilisatiecomplex aan de IJpelareweg  in Tilburg-noord, is in enkele jaren veranderd in een ontmoetingsplaats voor kinderen en volwassenen, waar thema’s als natuur en duurzaamheid centraal staan. Een school zonder muren. Een organisch kunstwerk. Een land-art project voor natuurbeleving en kunsteducatie. ...lees verder "Het Groeilokaal is het ‘Groen Bedrijf van de Maand’"

Klik op de afbeelding om het rapport te downloaden.

De 'Maatwerkfabriek' is een onderzoek van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW), dat niet van achter een bureau wordt uitgevoerd, maar in de dagelijkse praktijk. Sterker nog: IPW heeft om die reden juist geen kantoor.

Het Tilburgse college van B&W (Burgemeester en Wethouders) heeft eind december 2015 aan het IPW gevraagd om in Tilburg onderzoek te doen aan de hand van 20 gevallen (casussen) waarin hulp werd gezocht voor het oplossen van problemen in het 'sociale domein'. Met het sociale domein wordt bedoeld, het gehele terrein van inkomen, zorg, ondersteuning, onderwijs en hulpverlening. In de week van 13 februari 2017 werd het verslag van het IPW gepresenteerd aan het College. ...lees verder "‘Maatwerkfabriek’: “Kennis om dingen onmogelijk te maken, is meestal voldoende voorhanden.”"

Op vrijdag 24 februari 2017 wordt er bij het Speciaal BasisOnderwijs (SBO) de Westerwel aan de Bladelstraat 3 in Tilburg een groot verkiezingsdebat georganiseerd over passend onderwijs. Tijdens dit onderwijsdebat krijgen (kandidaat) Tweede Kamerleden allerlei vragen en thema's voorgelegd:

'Ieder kind op de juiste onderwijsplek'. Hoe realiseren we dat in Nederland? Welke standpunten hebben de politieke partijen hierover? Hoe willen zij de leerkrachten faciliteren om passend onderwijs aan ieder kind mogelijk te maken? ...lees verder "Groot verkiezingsdebat over passend onderwijs"

Op donderdag 16 februari 2017 publiceerde het Centraal Planbureau (CPB), in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017, een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma's: 'Keuzes in Kaart 2018-2021'. Het CPB berekende daarin de gevolgen en kosten als een partij in haar eentje aan de macht zou komen en daardoor alle plannen de komende vier jaar zou kunnen uitvoeren.

Elf politieke partijen waaronder VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, DENK, VNL en de Vrijzinnige Partij hebben de afgelopen maanden hun verkiezings- programma door het CPB laten doorrekenen. Niet alle partijen zien het  het belang van zo'n doorrekening. Onder andere PVV, Partij voor de Dieren en 50Plus lieten hun verkiezingsprogramma's niet doorrekenen. ...lees verder "“Er valt echt wat te kiezen”"

De gemeente Tilburg organiseert woensdag 22 februari 2017 en woensdag 22 maart 2017 twee bijeenkomsten over mondiale bewustwording in respectievelijk het Duvelhok aan de St. Josephstraat en Club Smederij in de Spoorzone.

Op woensdag 22 februari 2017 worden de resultaten van projecten en programma's uit 2016 gepresenteerd en geeft Jan van de Venis een lezing over het belang van activiteiten in gemeenten bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG's). Deze doelen zijn de leidraad voor het project 'een wereld te winnen'.
...lees verder "Gemeente organiseert twee Bijeenkomsten ‘een wereld te winnen’"

De partij Lokaal Tilburg stelt maandag 20 februari 2017 vragen aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) over het risico van infectieziekten, veroorzaakt door zwerfkatten. Het gaat hierbij specifiek om Toxoplasmose, een parasiet die voorkomt in kattenpoep en met name een gevaar kan zijn voor zwangere vrouwen en hele jonge kinderen.

In de zomer van 2016 heeft het Algemeen Dagblad (AD) hierover gepubliceerd, waarbij de Dierenbescherming adviseert om alle zwerfkatten te steriliseren en te voorzien van een chip. En ook eigenaren van huiskatten zouden deze verantwoordelijkheid op zich moeten nemen, volgens het AD. ...lees verder "Toxoplasmose door kattenpoep: de meeste mensen zijn immuun"

De mensenrechtenadvocate June uit Thailand zal 3 maanden in Tilburg te gast zijn. Ze komt hier in het kader van het project Shelter City. Tilburg is een van de 8 Shelter Cities in Nederland.

June werkt als mensenrechtenadvocate voor Thai Lawyers for Human Rights (TLHR). Deze organisatie is ontstaan na de staatsgreep in Thailand in 2014. Sinds die tijd worden de mensenrechten in dit land op meerdere manieren geschonden. De advocate wordt door de regering van Thailand beschuldigd van criminele activiteiten. In Thailand hangt een gevangenisstraf van 15 jaar boven haar hoofd.
...lees verder "Shelter City voor mensenrechten-advocate June uit Thailand"

Mantelzorg, dat ook wel informele zorg wordt genoemd, wordt steeds belangrijker in Nederland. Ruim 4 miljoen mensen geven hulp aan hun partner, een familielid, een vriend of kennis die om welke lichamelijke of psychische reden dan ook, hulp nodig heeft. Daarbij werken nog eens 630.000 mensen als vrijwilligers in de zorg. ...lees verder "Reizend mantelzorgcafé in Bibliotheek Berkel-Enschot"

Foto van ETZ Fotografie & Film / Joost Pistorius

Waar moet je als hartpatiënt bij het bereiden van een maaltijd op letten? En wat mag je wel en niet eten? Het KookCafé op locatie TweeSteden van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg geeft op deze en andere vragen een antwoord. Vijf hartpatiënten en hun naasten beten donderdagavond 9 februari 2017 de spits af.

De ziekenhuiskoks Twan van der Heijden en Leon Balmer lieten in ziekenhuisrestaurant Bies&Look zien hoe je met minder zout en minder verzadigde vetten toch een smakelijk diner op tafel kunt zetten. ...lees verder "Kookles voor hartpatiënten bij Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis"

1

Dit werd donderdagavond 9 februari 2017 bekend gemaakt tijdens de bijeenkomst met het Regionale Instellingen voor Beschermende Woonvormen (RIBW),  wethouder Hans Kokke en de omwonenden van de geplande 24-uursopvang in Tilburg-West. In de wijk Het Zand aan de Schiphollaan komt een tijdelijke woonvoorziening voor mensen met psychiatrische klachten, pal naast de Basisschool Jeanne d’Arc.

Deze 24-uursopvang van het RIBW zou een jaar lang bewoond gaan worden door zo’n 15 cliënten met een dubbele diagnose, mensen met zowel een psychische als verslavingsproblematiek. Tijdens het overleg werd bekendgemaakt dat deze patiënten niet welkom zijn in deze tijdelijke woonvorm. Ook zal de geplande opening op vrijdag 24 februari 2017 worden uitgesteld. ...lees verder "Geen cliënten met dubbele diagnose in de wijk het Zand"

11

Het kabinet wil graag dat ouderen langer thuis blijven wonen. Maar waarom? Een blik op de cijfers en feiten laat zien dat het bijna onvermijdelijk is. In de komende decennia groeit het aantal ouderen spectaculair. Bovendien kampen verpleeghuizen nu al met personeelstekorten. Dat is vooral een uitdaging voor alleenstaande ouderen.

Het aantal 75-plussers dat alleen woont, stijgt enorm, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tussen 1971 en 2015 is deze groep bijna 4,7 keer zo groot geworden, zodat er nu ruim een half miljoen alleenstaande 75-plussers zijn. ...lees verder "Monitor Debat ‘Oud in eigen huis’ Feiten en cijfers"

De gemeente Tilburg gaat samen met de hogescholen en de universiteit oplossingen zoeken voor maatschappelijke vraagstukken. Dat doen ze onder de titel City Deal 'kennis maken'.

Thema's die aan bod komen zijn: armoede in bepaalde stadswijken, toenemende behoefte aan zorg en sociale inclusie die onder druk kan komen te staan. De inzet is om met de City Deal Kennis Maken een versnelling tot stand te brengen in het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden door onderzoekers, docenten en studenten hierbij grootschalig te betrekken. De stad als ‘levend labaratorium’ gebruiken, waarbij studenten en onderzoekers hun talenten en kennis inzetten voor maatschappelijke (stedelijke) vraagstukken. ...lees verder "City Deal ‘kennis maken’, De stad als levend laboratorium"

Foto: ETZ Fotografie & Film/Ellen den Ouden

Eind november 2016 vond de 'Night of the Profs' voor de vierde keer plaats in café Studio in Tilburg. Tijdens dit evenement waren zes professoren en docenten dé DJ’s van de avond. De opbrengst van de gehele kaartverkoop, gaat naar het Guus Meeuwis Muziekids Studio in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Het bestuur van de studentenfractie SAM overhandigde vrijdag 20 januari 2017 een cheque met een geldbedrag van 1.670 euro aan studioleider John Verbunt van de Muziekids Studio. ...lees verder "Opbrengst ‘Night of the Profs’ voor Muziekids Studio"

In mei 2017 worden de de jaarlijkse 'Appeltjes van Oranje' uitgereikt. Dit jaar is het thema 'Krachtige Kinderen' en staan initiatieven die zich inzetten voor kwetsbare kinderen in de spotlights.

Tijdens de landelijke selectiedag afgelopen donderdag 19 januari 2017 mochten 40 van de 220 aangemelde initiatieven zich in 5 minuten presenteren aan een deskundige jury.  Hieruit zijn de twaalf beste genomineerden geselecteerd die door gaan naar de grote finale en maken kans op het gouden 'Appeltje van Oranje'. Vanuit Tilburg waren er ook twee projecten geselecteerd, De Bodde met het 'Boddehuis' en ContourdeTwern Gezinsondersteuning met 'Coach4Juniors'. Beiden initiatieven vielen helaas buiten de prijzen maar mochten, net als de andere 38 geselecteerden, huiswaarts keren met een cheque van 2.500 euro. ...lees verder "Twee initiatieven krijgen troostprijs ‘Appeltjes van Oranje’"

De gemeente Tilburg maakt sinds 1 januari 2017 gebruik van de 'Verwijsindex' van de vereniging MULTIsignaal. De gebruikersvereniging van MULTIsignaal en de gemeenten (nu 265) werken samen aan deze index die het voor werkers (professionals) in de jeugd- en jongerenzorg makkelijker maakt om met elkaar in contact te komen en samen te werken. ...lees verder "Verwijsindex voor Jeugdzorg nu ook in Tilburg in gebruik"

Op donderdag 19 januari 2017 organiseert de Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten (SJS) een nieuwe 'Aan tafel'-bijeenkomst met het thema jongeren en depressiviteit.

SJS is een kennisnetwerk dat bijdraagt aan inhoudelijke, vernieuwende doorontwikkeling van het sociaal domein, in het bijzonder voor de jeugd. Dat doen zij in netwerken als het regionale Innovatienetwerk Jeugd en met samenwerkingspartners als gemeenten, toegangsteams, onderwijs en maatschappelijke organisaties. ...lees verder "‘Aan tafel’- bijeenkomst over het thema Jongeren en depressiviteit"

In oktober 2016 werd de Tilburgse Stichting voor Maatschappelijke Opvang Traverse al, door het Nationale Succes Award Instituut, uitgeroepen tot Best Presterende Werkgever 2016 in de branche maatschappelijke opvang. Naast branchewinnaar maken SMO Traverse nu ook nog kans om in de top 10 te komen en de grote winnaar te worden onder alle verschillende branchewinnaars. ...lees verder "SMO Traverse maakt kans op Best Presterende Werkgever 2016"

3

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de PvdA Tilburg op zaterdag 7 januari 2017 lanceren de fractie en het bestuur een zorgplan. Het zorgplan, met als uitgangspunten kwaliteit, preventie en maatwerk, omvat concrete maatregelen die kunnen leiden tot betere zorg in Tilburg.

Om het zorgplan meer kracht  bij te zetten zal het zaterdag worden aangeboden aan PvdA Tweede Kamer lid Marith Volp, woordvoerder langdurige zorg.
...lees verder "PvdA Tilburg presenteert Zorgplan voor Tilburg"