'SamenWerken, door ontmoeten en kennismaken in de regio', heet de actie waarmee vijf gemeenten werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact willen brengen. De gemeenten Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Tilburg slaan voor de tweede keer de handen ineen bij deze actie.

Op 27, 28 en 30 maart 2017 kunnen werkzoekenden mee met een bustoer langs bedrijven in de regio om op een ludieke manier kennis te maken met het werk dat deze bedrijven te bieden hebben en de werkgevers. Dus niet solliciteren vanachter de computer, maar actief en persoonlijk, door op bezoek te gaan bij de verschillende bedrijven zelf. ...lees verder "Bustoer voor werkzoekenden"

1

Het Groeilokaal, gehuisvest in een voormalige mobilisatiecomplex aan de IJpelareweg  in Tilburg-noord, is in enkele jaren veranderd in een ontmoetingsplaats voor kinderen en volwassenen, waar thema’s als natuur en duurzaamheid centraal staan. Een school zonder muren. Een organisch kunstwerk. Een land-art project voor natuurbeleving en kunsteducatie. ...lees verder "Het Groeilokaal is het ‘Groen Bedrijf van de Maand’"

Op donderdag 16 februari 2017 publiceerde het Centraal Planbureau (CPB), in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017, een analyse van de verschillende verkiezingsprogramma's: 'Keuzes in Kaart 2018-2021'. Het CPB berekende daarin de gevolgen en kosten als een partij in haar eentje aan de macht zou komen en daardoor alle plannen de komende vier jaar zou kunnen uitvoeren.

Elf politieke partijen waaronder VVD, PvdA, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, DENK, VNL en de Vrijzinnige Partij hebben de afgelopen maanden hun verkiezings- programma door het CPB laten doorrekenen. Niet alle partijen zien het  het belang van zo'n doorrekening. Onder andere PVV, Partij voor de Dieren en 50Plus lieten hun verkiezingsprogramma's niet doorrekenen. ...lees verder "“Er valt echt wat te kiezen”"

Plattegrond Nieuw Stappegoor

In het gebied Stappegoor komt de nieuwe wijk Zuiderpark. De bouw van de eerste 81 woningen startte op vrijdag 10 februari 2017. De huizen in dit gebied worden in twee fases gebouwd. De nieuwe wijk ligt aan de Ringbaan Zuid en komt op het voormalig terrein van voetbalclub Ons Vios.

In de eerste fase komen er 35 koopwoningen en 46 huurhuizen in de vrije sector. Alle koopwoningen zijn inmiddels verkocht. Pensioenfonds van de Metalektro (PME) heeft via Syntrus Achmea Real Estate & Finance de 46 huurwoningen gekocht. De oplevering van de woningen staat gepland laat in het najaar van 2017. ...lees verder "Start bouw woningen Zuiderpark Stappegoor"

3

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 moeten mensen met een bijstandsuitkering iets terug doen. De gemeente waar ze in wonen kan ze dit opleggen. Dat kan van alles zijn, van mantelzorg tot dozen vouwen, van papier prikken tot vrijwilligerswerk. Voor mensen die een kort afstand hebben tot de arbeidsmarkt is het van belang dat ze op deze manier weer re-integreren. Het doel is kom snel weer een baan te krijgen. Van mensen die langdurig in de bijstand zitten, eist de gemeente dat je je nuttig maakt in ruil voor je uitkering. En dan kan het zomaar dat je moet schoffelen. ...lees verder "‘Het Monitor Debat’: werken voor je uitkering"

Op dinsdag 14 februari 2017 kunnen inwoners uit Midden-Brabant tussen de 17 en 27 jaar die op zoek zijn naar werk zich presenteren tijdens speeddate-evenement  'Matchen op Werk' Op Valentijnsdag zijn tussen 9:00 en 12:00 uur 20 werkgevers aanwezig in het Willem II-stadion in Tilburg.

Bezoekers kunnen in gesprek met deze werkgevers en hun curriculum vitae (CV) laten lezen. Ook is het mogelijk om een professionele foto te laten maken en een CV op de website Talent Uit Werkhart te zetten. ...lees verder "Op zoek naar werk via speeddaten op Valentijnsdag"

Steeds meer Nederlandse huishoudens die langdurig leven onder de armoedegrens, komen daar niet makkelijk uit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag 8 februari 2017 bekend maakte.

Het aantal huishoudens in Nederland dat vier jaar of langer van een inkomen onder de lage-inkomensgrens moest rondkomen nam in 2015 toe met 27.000 tot 221.000. Dat is ruim drie procent meer dan een jaar eerder. Het totaal aantal huishoudens in Nederland met een inkomen onder de lage-inkomensgrens,  het gaat hierbij om zo'n 1,2 miljoen mensen, is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Van de ruim 7 miljoen huishoudens in Nederland moest 8,8 % (626 duizend huishoudens) rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens en liep daarmee risico op armoede. De inkomensgegevens van 2016 zijn nog niet bekend.

Dat ook de Gemeente Tilburg te maken heeft met met een groei van huishoudens met een groot risico op armoede bleek al uit de cijfers van het CBS uit 2014 waarin gemiddeld 12,4% van de huishoudens in Tilburg rond moet komen van een een laag inkomen. Afwijkend van het landelijk gemiddelden zijn de Tilburgse wijken: Noord 17,8%, Centrum 15,7%, West 15,2%, Oud-Noord 14,6%, Oud-Zuid 13,9% en Zuid met 12,6%. ...lees verder "Stijging aantal huishoudens langdurig onder armoedegrens"

Eind 2015 waren er 855 duizend migranten in Nederland die afkomstig waren uit de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie. Dat waren er 40 duizend meer dan eind 2013. Dit meldt Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag 3 februari 2017 in de Migrantenmonitor 2007-2015.

In dezelfde periode steeg het aantal werknemers in Nederland dat afkomstig is uit Bulgarije van 3 duizend tot 8 duizend. Het aantal Roemeense werknemers groeide van 6 duizend tot 13 duizend. Ondanks de groei uit deze landen waren in 2015 verreweg de meeste buitenlandse werknemers, 156 duizend, afkomstig uit Polen. ...lees verder "Meer Oost-Europeanen aan het werk in Nederland"

Door de sterke groei van Capi Europe, producent van kunststof bloempotten, gaat het bedrijf in 2018 verhuizen naar een gloednieuw pand aan de Asteriastraat op het bedrijventerrein Vossenberg West II, waar ook Tesla, Coca-Cola, Coolblue, Fuji en Schenker zijn gevestigd.

De nieuwbouw van het bedrijfspand start woensdag 2 februari 2017 en heeft een perceeloppervlakte van 38.470 m2. Capi Europe gaat met deze nieuwbouw haar bedrijfsruimte: kantoor, showroom, fabriek en magazijn in Tilburg verdubbelen. Ook wordt door deze verhuizing de productie aan de Lovense Kanaaldijk en de expeditie in de Siriusstraat samengevoegd in het nieuwe pand. ...lees verder "Capi Europe bouwt nieuw bedrijfspand"

Maandagmiddag 30 januari2017 was Jetta Klijnsma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op bezoek in Tilburg bij het bedrijf Smartwares. Dit bedrijf aan de Jules Verneweg in Tilburg repareert en herverpakt huishoudelijke electronica, dat wordt opgestuurd door particulieren en winkels. Na reparatie en herverpakking komen deze spullen (opnieuw) in de winkel.

In de jaren '80-'90 was er in Tilburg een reparatieservicepunt van het Duitse consumenten-elektronica bedrijf Schneider A.G. dat soortgelijke werkzaamheden verrichtte. Hier werden in opdracht van enkele grote Nederlandse postorderbedrijven diverse producten - welke door klanten werden teruggestuurd - gecontroleerd, gerepareerd, gecompleteerd en daarna herverpakt. Dit soort werkzaamheden vertrokken halverwege jaren '90 wegens kostenbesparingen richting de lage lonen landen waaronder Polen. ...lees verder "Jetta Klijnsma op bezoek bij Smartwares"

Finishgroep 'Train Them Ready' januari 2017

Donderdag 26 januari 2017 kregen de eerste 11 studenten hun MBO diploma VeVa grondoptreden uitgereikt. Zij volgden het eenjarig opleidingstraject Train Them Ready (TTR), welke is gestart in januari 2016 bij de school voor Orde en Veiligheid van ROC Tilburg in samenwerking met de gemeente Tilburg, UWV, Werkgeversservicepunt Werkhart en Servicepunt Defensie.

Het  'Train Them Ready' traject is een voorbereidende opleiding voor jongeren vanaf 19 jaar en ouder die niet de benodigde diploma's hebben behaald en te oud zijn voor de reguliere VeVa-opleiding. Het doel van 'Train Them Ready' is om de kansen op werk voor werkloze jongeren te vergroten en zo de jeugdwerkloosheid te verminderen. ...lees verder "Eerste diploma’s bij eenjarig opleidingstraject ‘Train Them Ready’"

1

Vier gemeenten waaronder gemeente Tilburg praten al zeer geruime tijd met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over een experiment met de bijstand. Ze willen kijken of zaken als meer vrijheid voor bijverdiensten en minder strenge handhaving leiden tot een grotere uitstroom dan strikte regels en verplichte tegenprestatie.

Een politiek gevoelige kwestie, zeker met een kabinet waar de VVD deel van uitmaakt. De partij is fel tegen meer vrijheid voor mensen in de bijstand. Toch heeft Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, SZW) samen met de gemeenten Groningen, Utrecht, Wageningen en Tilburg een experiment weten te smeden dat ook voor de VVD acceptabel is. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die nodig het om te starten ligt op dit moment bij de Raad van State voor advies.

Echter enkele weken geleden lanceerde wethouder Cees Liefting (PvdA) van de gemeente Terneuzen een geheel eigen experiment met de bijstand. ...lees verder "Bijstandexperiment Terneuzen lijkt wettelijk niet toegestaan"

Een groot aantal Nederlandse steden, waaronder Tilburg, heeft samen met bedrijven en wetenschappers een Nationale Smart City Strategie opgesteld. Deze is woensdag 25 januari 2017 aangeboden aan premier Mark Rutte.

Wethouder Erik de Ridder was daarbij aanwezig. Steden met de titel Smart City proberen om de kwaliteit van leven in hun stad te verbeteren met vernieuwende oplossingen. Het gaat om ideeën voor thema's als: verstedelijking, klimaatverandering, arbeidsparticipatie, digitalisering en mobiliteit. In de strategie die nu is aangeboden zien de gemeenten voor zichzelf een leidende rol. Die kunnen ze vervullen met steun van het Rijk. ...lees verder "Smart City Strategie overhandigd aan Mark Rutte"

Gemeente Tilburg is één van de 180 ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord, dat als doel heeft om de huidige economie te veranderen in een circulaire economie. Dat doel moet in 2050 zijn bereikt.

In een circulaire economie worden zo min mogelijk grondstoffen van de Aarde gebruikt en worden gebruikte grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Er wordt zo min mogelijk weggegooid en alles wat mensen nodig hebben wordt zodanig geproduceerd dat het zo weinig mogelijk schadelijk is voor de Aarde en het milieu. ...lees verder "Ook Tilburg ondertekent nieuw Grondstoffenakkoord"

Nadat de Tweede Kamer dat al eerder deed, stemde vandaag 24 januari 2017 ook de Eerste Kamer in met het voorstel van PvdA minister Lodewijk Asscher om de jeugdlonen fors te verhogen. Vanaf 21 verdwijnt het minimum jeugdloon helemaal en ontvangt iedereen straks een ‘volwassen loon’ van een 23 jarige. Ook wordt het loon voor 18, 19 en 20-jarigen omhoog getrokken. Soms met wel een paar honderd euro per maand. ...lees verder "Jeugdlonen worden fors verhoogd"

In het Drögecomplex, de voormalige textielfabriek van George Dröge, komen vanaf 1 februari 2017 ateliers en werkruimten voor kunstenaars. Dit pand wat voorheen in gebruik was door het Factorium ligt naast het Textielmuseum aan de Goirkestraat.

Het pand wordt voor minimaal één jaar verhuurd door de gemeente Tilburg aan stichting Ateliers. Er zijn diverse ateliers en werkruimtes van verschillende grootte beschikbaar op de begane grond en tweede verdieping, met uitzondering van de eerste verdieping waar het Kessels muziekinstrumenten museum zich bevind. Zo zijn er op de tweede verdieping drie danszalen van elk ruim 100 vierkante meter te huur. ...lees verder "Ateliers en werkruimten tijdelijk in voormalige Drögecomplex"

Het gemeentelijke re-integratiebedrijf tROM neemt sinds 1 januari 2017 geen nieuwe kandidaten meer aan. Sinds begin dit jaar worden mensen die volgens Werk & Inkomen een re-integratietraject moeten volgen, alleen nog doorgestuurd naar Sagènn of de Diamant Groep. De activiteiten van tROM moeten op 1 juli 2017 volledig zijn afgebouwd.

Wat wel blijft bestaan is de zogeheten 'praktijkassessment', tests en trainingen om te ontdekken welke talenten en vaardigheden mensen hebben en welk werk ze daarmee kunnen doen. Hiermee wil Werk & Inkomen een betere inschatting maken van de mogelijkheden die mensen hebben, zodat er begeleiding kan worden gegeven die beter bij mensen past. ...lees verder "Re-integratiebedrijf tROM stopt"

Verschillende bedrijven in regio Midden-Brabant willen diverse bedrijfsactiviteiten terughalen uit de lagelonenlanden. Dit heet reshoring. Om deze bedrijven te begeleiden is 'The Reshoring Connection' opgericht.

Initiatiefnemers van 'The Reshoring Connection' zijn Midpoint, Tilburg University en de Hart van Brabant Gemeenten. Hiermee wil Midden-Brabant haar koploperspositie in de maakindustrie versterken én vernieuwen. Voor een duurzame groei van de economie worden bedrijven gestimuleerd het werk terug te halen naar de regio, door het slim inzetten van technologische innovatie en robotisering. ...lees verder "Reshoring kennis in nieuw ondernemersplatform"

1

In navolging van de 'Werkbrigade' uit de gemeente Amsterdam heeft PvdA Tilburg voorgesteld om 200 banen te creëren volgens dezelfde formule. Het voorstel en de discussie hierover stonden maandag 16 januari op de agenda van de raadscommissie Sociale Stijging.

Het voorstel is om 200 langdurig werkzoekenden als brigadier van Tilburg Werkt aan het werk te helpen als schoolconciërge, dan wel in de sectoren sport, toezicht op de openbare ruimte en ouderenzorg. Deze brigadiers krijgen minimaal twee jaar een reëel salaris om zo als volwaardige arbeidskracht ingezet en beloond te worden met financiële steun van de gemeente Tilburg. ...lees verder "Banenplan PvdA Tilburg krijgt geen steun"

1

Maandag 9 januari werd de raadscommissie 'Sociale Stijging' door wethouder Erik de Ridder geïnformeerd over het vertrouwensexperiment.

Toen op 30 september 2016 het wetsvoorstel (AMvB - Algemene Maatregel van Bestuur) door staatssecretaris Jetta Klijnsma naar de Tweede Kamer werd gestuurd en daarmee openbaar werd, sloeg velen de schrik om het hart. En zeer zeker ook bij de deelnemers van de initiatiefgroep die zich in Tilburg voor het Vertrouwensexperiment hard hadden gemaakt.

Dossier Vertrouwensexperiment
→ Alle publicaties over het Tilburgse Vertrouwensexperiment sinds april 2015.

In de kern samengevat komt het Vertrouwensexperiment zoals het destijds naar buiten kwam op het volgende neer: ...lees verder "Vertrouwensexperiment Tilburg krijgt positievere insteek"