Eerste vergadering van de gemeenteraad in de "Bruine Doos", Het Laken.

Maandag 15 mei 2017 voerde de raadscommissie Leefbaarheid een debat over de vraag of er genoeg parkeergelegenheid zal zijn in de Binnenstad als de nieuwe winkels - Primark, Hudson's Bay en Decathlon - opengaan. Volgens het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) én de coalitiepartijen in de raad - CDA, GroenLinks, SP en D66 - is er nog voldoende ruimte. De PvdA sloot zich aan bij de mening van de coalitie. De oppositiepartijen - met uitzondering van de PvdA - zijn het daar volstrekt mee oneens.

Lees ook: Kritiek op onderzoek parkeren Binnenstad - 16 mei 2017

...lees verder "Raad houdt debat over parkeren Binnenstad tegen"

Share

Door middel van een burgeronderzoek peilt de gemeente elke twee jaar onder Tilburgers van 18 jaar of ouder de mening over tal van zaken die voor de gemeente Tilburg van belang zijn. Het onderzoek is in het najaar van 2016 uitgevoerd door Team Informatie- & Kenniscentrum van de gemeente Tilburg.

Om de vragenlijst via internet niet te lang te maken, is deze uitgesplitst in twee delen. Per deel hebben ruim 1.300 inwoners meegedaan.

In een samenvatting hieronder wordt kort aandacht besteed aan enkele uitkomsten. Alle resultaten zijn te downloaden in een uitgebreide samenvatting.  (pdf,804KB) via deze link.

...lees verder "Resultaten gemeentelijk burgeronderzoek 2016"

Share

In de vergadering van de raadscommissie Leefbaarheid van maandag 15 mei 2017 werd een debat gevoerd over het Parkeeronderzoek Binnenstad, dat een maand eerder werd gepubliceerd. Het onderzoek en de resultaten kregen stevige kritiek, met name vanuit de oppositiepartijen Lokaal Tilburg, LST, PvdA, Voor Tilburg, VVD en OPA.

Deze kritiek wordt bovendien gedeeld door 'Binnenstad Management Tilburg' (BMT) dat hierover een brief met vragen aan het college van B&W (Burgemeester en Wethouders) stuurde. ...lees verder "Kritiek op onderzoek parkeren Binnenstad"

Share

Er is een voorstel van het college van B&W (Burgemeester en wethouders) om 500 extra parkeerplaatsen te realiseren in het Stappegoorgebied. De gemeente Tilburg heeft al in september 2014 met het consortium Stappegoor en Euroscoop een overeenkomst gesloten.

In deze overeenkomst waren afspraken gemaakt over de bouw van een grote supermarkt en om 450 extra parkeerplaatsen te realiseren in het gebied Stappegoor. Dit aantal parkeerplekken wordt nu opgehoogd naar 500. In het voorstel betaalt de gemeente Tilburg de aanleg van de 300 parkeerplekken bij de Euroscoop. Kosten € € 1.370.000,-, waarvan € 305.000,- voor het parkeermanagementsysteem en € 1.065.000,- voor de aanleg van de parkeerplaatsen. Deze moeten komen op een braakliggend terrein ten westen van de bioscoop. De 200 plekken in een half verdiepte parkeergarage onder de nieuw te bouwen Jumbo Foodmarket financiert het Consortium Stappegoor. ...lees verder "500 extra parkeerplaatsen in Stappegoor"

Share

Er is lang naar uitgekeken, het onderzoek naar de parkeerdrukte in de Binnenstad, temeer omdat de nieuwe ontwikkelingen: komst Primark en Hudson Bay, een nieuw te bouwen winkelstraat - de Frederikstraat - in het centrum en het plan voor twee nieuwe woontorens allemaal extra parkeergelegenheid eisen. Menige discussie in de gemeenteraad ging dan ook over de parkeerdruk, en of er wel voldoende parkeergelegenheid zal zijn als Tilburg veel meer bezoekers en bewoners in de Binnenstad gaat ontvangen. ...lees verder "Parkeeronderzoek Binnenstad: nog nét voldoende ruimte"

Share

In september 2015 heeft de gemeenteraad gevraagd om een verkenning te doen
over de toekomst van het Koningsplein, inclusief de omliggende bebouwing, de verbinding met de Piushaven, het kernwinkelgebied en de binnenstad.

Deze verkenning, een onderzoek naar mogelijkheden, gaat er nu komen in een samenwerking van de gemeente Tilburg, woonstichting TBVwonen en Amvest, eigenaar van de winkels en maisonnettes direct aan het plein. Amvest is fondsmanager van woningbeleggingsfondsen en ontwikkelaar van woningen, zorgvastgoed en woongebieden in Nederland. Amvest is in 1997 ontstaan uit een joint venture van AEGON en PfZW. ...lees verder "Koningsplein: het plannen maken is begonnen"

Share

1

De gemeente Tilburg is begonnen met het digitaliseren van het parkeren, of wel: parkeerders moeten voortaan via een applicatie op hun telefoon invoeren waar en wanneer zij parkeren, waarna er digitaal moet worden afgerekend. Dit systeem is beter bekend onder de naam 'kentekenparkeren'.

Na een discussie in de gemeenteraad, over het feit dat lang niet iedereen digitaal vaardig is om een dergelijke applicatie te gebruiken, heeft het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) besloten om mensen een alternatief te bieden: zij kunnen bellen met een callcentrum om zich te laten registreren voor parkeren. Het gaat hierbij om ongeveer 500 bewoners. ...lees verder "Kentekenparkeren: gemeente Tilburg begint ermee terwijl Hoge Raad het torpedeert"

Share

Klik op de afbeelding om het rapport te downloaden.

Op dit moment komt circa 50% van de bezoekers van de binnenstad op de fiets en de gemeente Tilburg zou graag willen dat nog meer mensen op de fiets komen, in plaats van met de auto. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar het fietsparkeren in de binnenstad en het resultaat, het rapport 'Advies verbeteren fietsparkeren centrum Tilburg' van onderzoeksbureau 'Plein Civiel' is op 16 maart 2017 verschenen.

Voor Tilburgers die regelmatig met de fiets naar de binnenstad gaan, is het rapport een feest van herkenning, een opsomming van feiten die 'allang gemeengoed' zijn. ...lees verder "Veel verbetering mogelijk voor fietsen parkeren in de binnenstad"

Share

1

In de vergadering van de raadscommissie Vestigingsklimaat van maandag 13 maart 2017 stond opnieuw het plan voor de nieuwe winkelstraat op de agenda, die waarschijnlijk Frederikstraat gaat heten, vernoemd naar Prins Frederik Hendrik van Oranje. Het is een erg omvangrijk plan, waarover de gemeenteraad reeds op 16 november 2016 besloten heeft dat het uitgewerkt moet worden. Deze uitwerking is nog niet klaar en de bespreking in de commissie was dan ook bedoeld om 'wensen en bedenkingen' mee te geven voor de verdere uitwerking.

De aftrap werd echter gedaan door de heer Stolk, voorzitter van de bewonersvereniging 'hoge toren Pieter Vreedeplein', die als inspreker zijn zorgen uitsprak. De bewoners vrezen dat een nieuwe woontoren van 50 meter hoog veel schaduw zal werpen in hun woningen en dat hun privacy en uitzicht schade zullen lijden. ...lees verder "Over Pieter Vreedeplein, de woontorens en de Frederikstraat"

Share

1

Foto: Peter van den Besselaar

columnEen buurtbewoonster krijgt al enkele maanden elke week op dezelfde tijd bezoek van iemand in een witte Audi. Het is een Kamerlid, woonachtig in Eindhoven. Op internet circuleren geruchten dat die twee een geheime liefdesrelatie onderhouden.

Een tv-ster uit de binnenstad krijgt nog vaker bezoek uit de randstad. Meestal is het mannenbezoek. ...lees verder "Parkeergeroddel"

Share

De wijkraden Noordhoek en Goirke Hasselt Bouwmeesterbuurt en de werkgroep bewonersparticipatie Van Gend en Loosterrein (VGL) hebben op 30 december een brief geschreven aan het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) omdat zij verrast zijn dat er mogelijk een woontoren zal worden gebouwd midden op het VGL-terrein. Deze brief werd op 3 januari 2017 gepubliceerd op de Facebook-pagina van Stadspark013, welke wordt beheerd door de wijkraden. ...lees verder "Heel misschien een woontorentje op het Van Beurden-terrein"

Share

van gend en loosOnlangs organiseerde de regiegroep die zich bezighoudt met het toekomstige park op het voormalige Van Gend & Loosterrein een bijeenkomst waarin de laatste ontwikkelingen werden bekend gemaakt.

Het streven was dat in het voorjaar van 2017 de eerste spade de grond in zou gaan, maar gezien het werk dat nog gedaan moet worden zal dat eerder het late dan vroege voorjaar van 2017 zijn. ...lees verder "Park Van Gend & Loosterrein wil meer geld van de gemeente"

Share

160902-brief-vaan-raad-bijlage-2-hudsons-bay-gevel-pv-plein-impressieDe gemeente Tilburg wil de inrichting van de openbare ruimte gaan uitwerken met een planteam bestaande uit inwoners en vertegenwoordigers van de horeca, ondernemers, winkeliers en meer. Door het grote aantal plannen in de binnenstad, bouw Primark, passage tussen Hudson Bay (Pieter Vreedeplein) en Emmapassage, nieuwe woontorens, verbouwing Stadskantoor en herinrichting Stadhuisplein gaat er nogal veel veranderen. ...lees verder "Planteam voor inrichting openbare ruimte binnenstad"

Share

begroting-gemeente-tilburgMaandag 7 november is de gemeenteraadsvergadering over de Begroting van 2017 begonnen. De tweede helft wordt gehouden op donderdag 10 november vanaf 13.00 uur.

Maandag stond in het teken van de Algemene Beschouwingen: van elke partij in de gemeenteraad krijgt de fractievoorzitter de gelegenheid om in zes minuten te vertellen wat zij van de begroting voor het komende jaar vinden. Fractievoorzitters van andere partijen mogen dan een betoog onderbreken om in debat te gaan met de spreker. ...lees verder "Tilburgse Begroting 2017 – algemene beschouwingen"

Share

1

guust-flater-parkeermeterTilburg gaat in de loop van 2017 de parkeerautomaten op straat vervangen. Bij de nieuwe automaten op straat is het niet meer mogelijk om met muntgeld te betalen.

Parkeerders kunnen bij de nieuwe automaten pinnen en contactloos betalen (pinnen zonder pincode). Ook is het mogelijk om te betalen via een app op de mobiele telefoon. Volgens het persbericht van de gemeente Tilburg is betalen met pin of via een app veiliger. En het scheelt de gemeente onderhoudskosten. ...lees verder "Nieuwe parkeerautomaten: persoonsgegevens worden zeven jaar bewaard"

Share

A2016-07-14 989 Fietsenstalling Station Noordzijdean de noordzijde van het station in Tilburg is een tijdelijke fietsenstalling sinds maandag 11 juli in gebruik genomen. Deze stalling biedt plek aan zo'n 500 fietsen, en is onbewaakt. De Gemeente gaat streng optreden tegen fout geparkeerde fietsen.

De definitieve fietsenstalling aan de Noordkant van het station zal bewaakt worden en de eerste 24 uur gratis laten gebruiken. ...lees verder "Tijdelijke fietsenstalling noordkant Station"

Share

Sinds 25 oktober 2009 publiceert de Tilburger Peter van den Besselaar dagelijks een foto van en over Tilburg op zijn website Tilburg Daily Photo

PvdB parkeerautomaat
Jij bent een echt stadsjong, zei mijn schoonvader zaliger. Jij parkeert het liefst vóór de deur, placht hij te zeggen. Hij kwam uit een dorp. Zelf liep hij gerust een dikke kilometer om zijn auto kosteloos te stallen in de stad.

Hij heeft gelijk, ik ben een goede klant van het parkeerbedrijf. Een bedrijf dat het érg moeilijk maakt om te communiceren. ...lees verder "Gemeente jaagt bewoners op kosten"

Share

screenshot-tilburg notudoc nl 2016-06-22 15-20-37
Klik op de afbeelding om de Perspectiefnota 2017 te openen.

Elk jaar, tegen het begin van de zomervakantie van de raadsleden (het zomerreces) wordt de Perspectiefnota gepubliceerd en besproken door de gemeenteraad. In de Perspectiefnota staan de wensen en plannen voor het komende jaar. In november, bij de behandeling van de Begroting, worden aan die plannen de nodige bedragen gekoppeld.

Maandag 20 juni heeft het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) de Perspectiefnota 2017 gepresenteerd. Op maandag 27 juni zijn de inwoners van de gemeente Tilburg aan de beurt om te zeggen wat zij van de plannen voor 2017 vinden.

...lees verder "Perspectiefnota 2017: veel tevredenheid en wensen"

Share

2016-04-18 8135 E200 4.5 Spoorzone Willem II padVanwege de opbouw van Festival Mundial in de Spoorzone is een aantal wegen afgesloten.

De Willem-II passage is afgesloten voor fietsers. Voor voetgangers echter is de Willem-II passage toegankelijk tot woensdag 22 juni, 20.00 uur.  Daarna wordt de Willem-II passage geheel afgesloten. ...lees verder "Willem II-tunnel afgesloten tot na Mundial"

Share

2016-06-01 Parkeerverbod
Dit bord staat in Oud-Noord. De betekenis ervan is als volgt:

"Dit bord geldt alleen voor de zijde van de weg waar dit bord geplaatst is. Als dit bord is geplaatst mag je ook niet in de berm parkeren. De berm hoort ook bij de weg.
Als dit bord is geplaatst, mag je wel even stilstaan om passagiers te laten in- en uitstappen. Ook mag je hier goederen laden en lossen.  Aan de andere zijde van de weg mogen wel voertuigen geparkeerd worden, mits dit ook niet verboden is."

Share